czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Polexit  RSS
Tusk: Zwolennicy polexitu projektuj? nam "ruski ??ad"

Dodano: 05.08.2021 20:32 | 55 odsłon | 0 komentarzy

Moj? intencj? nie jest obj?cie w??adzy, tylko zaprowadzenie prawdziwych, uczciwych porz?dk??w w Polsce. Musimy si? wszyscy wzi?? do kupy i naprawd? dobrze zorganizowa?, bo przed nami jeszcze bardzo d??uga batalia ?? m??wi?? Donald Tusk w facebookowej sesji livechat.

Źródło: https:

Sonda??: Prawie 17 proc. Polak??w za polexitem

Dodano: 01.08.2021 14:37 | 54 odsłon | 0 komentarzy

Prawie 17 proc. ankietowanych w sonda??u, przeprowadzonym przez SW Research dla ??Rzeczpospolitej?, ocenia, ??e Polska powinna opu??ci? struktury Unii Europejskiej.

Morawiecki: Nie ma ryzyka polexitu. To fantazja polityczna

Dodano: 19.07.2021 15:03 | 52 odsłon | 0 komentarzy

- Generalnie Polska w Unii nie tylko ma si? dobrze, ale r??wnie?? b?dzie mia??a si? na pewno dobrze. Jeste??my silnym pa??stwem w silnej Unii Europejskie i bez Polski trudno sobie Uni? Europejsk? wyobrazi? - powiedzia?? w poniedzia??ek premier Mateusz Morawiecki.

Źródło: https:

Sp??r o bud??et UE. "W normalnych warunkach - upadek rz?du"

Dodano: 09.12.2020 11:03 | 109 odsłon | 0 komentarzy

Bez nadzwyczajnych okoliczno??ci nie by??oby mo??liwe powstanie bloku ca??ej opozycji. Ale takim wydarzeniem mog??aby by? realna gro??ba polexitu ?? wtedy mo??na by sobie wyobrazi? wsp????prace od W??adys??awa Kosiniak-Kamysza, po Adriana Zandberga czy Barbar? Nowack? ?? m??wi?? Jacek Protasiewicz, pose?? PSL-u, polityk Unii Europejskich Demokrat??w.

Źródło: https:

Czy opozycja si? przebuduje?

Dodano: 27.11.2020 11:34 | 102 odsłon | 0 komentarzy

O tym, co oznacza rozstanie PSL z Kukiz??15, jak b?dzie pr??bowa?? budowa? swoj? frakcj? w parlamencie Szymon Ho??ownia, w jaki spos??b mo??e zmieni? si? Platforma i dlaczego Polacy nie obawiaj? si? polexitu, rozmawiaj? Micha?? Kolanko i Micha?? Szu??drzy??ski w podca??cie ??Polityczne Micha??ki?.

Tagi: MON, PSL, Polexit
Źródło: https:

Eksperci do premiera: Weto grozi pe??zaj?cym polexitem

Dodano: 24.11.2020 17:54 | 86 odsłon | 0 komentarzy

Eksperci zgromadzeni w "Team Europe" apeluj? do Mateusza Morawieckiego o rezygnacj? z zawetowania unijnego bud??etu na lata 2021-2027. S? przekonani, ??e oznacza to marginalizacj? Polski w UE i jest r??wnoznaczne z pe??zaj?cym polexitem.

Źródło: https:

Mazurek: Weto w sprawie bud??etu UE nie oznacza Polexitu

Dodano: 16.11.2020 14:27 | 117 odsłon | 0 komentarzy

- Opozycja chce narzuci? narracj? o wyj??ciu Polski z Unii Europejskiej. Premier korzysta z instrument??w, kt??re funkcjonuj?. Zarzucanie Polexitu jest absurdem - uwa??a europos??anka PiS Beata Mazurek.

Źródło: https:

Sprawa bud??etu UE ponownie wywo??a??a temat polexitu

Dodano: 15.11.2020 20:00 | 100 odsłon | 0 komentarzy

Opozycja ponownie m??wi o gro??bie polexitu. W PiS dzia??ania w sprawie unijnych funduszy odczytywane s? jako kolejny rozdzia?? krajowej rywalizacji.

Epidemia: Rz?d nie mo??e ju?? m??wi?, ??e inni maj? gorzej

Dodano: 16.10.2020 11:19 | 117 odsłon | 0 komentarzy

Ka??dego dnia rosn? rekordy zaka??e??. Partia rz?dz?ca coraz bardziej nerwowo reaguje na kryzys epidemiczny i wchodzi w kolejny konflikt z lekarzami. ***Senat przeg??osowa?? poprawki do ustawy o ochronie zwierz?t. Czy to rozwi?zuje problemy PiS-u? *** Jaros??aw Kaczy??ski zapowiada weto dla unijnego bud??etu. Czy rz?d odrzuci wsparcie UE? *** Czy Zbigniew Ziobro zach?ca do polexitu? *** Co si? dzieje w otoczeniu prezydenta? *** Trybuna?? Konstytucyjny zajmie si? przepisem pozwalaj?cym na przerwanie...

Rados??aw Sikorski: Polexit ju?? si? dzieje

Dodano: 29.09.2020 18:01 | 110 odsłon | 0 komentarzy

UE powinna uzale??ni? wydatkowanie ??rodk??w od praworz?dno??ci ?? uwa??a Rados??aw Sikorski, PO.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone