czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Podatki  RSS
Porozumienie "dumne" z odwo??anej minister. Zbierze si? zarz?d

Dodano: 04.08.2021 16:34 | 55 odsłon | 0 komentarzy

Porozumienie jest dumne z odwo??anej wiceminister rozwoju Anny Korneckiej - o??wiadczy?? wicerzecznik partii Jan Strze??ek. Politycy ugrupowania Jaros??awa Gowina wyra??aj? solidarno??? z Korneck?, kt??ra w ostatnim czasie krytykowa??a rozwi?zania podatkowe "Polskiego ??adu" PiS. W sobot? zbierze si? Zarz?d Krajowy Porozumienia.

Robert Gwiazdowski: Wy??sze podatki dla wrog??w

Dodano: 30.07.2021 10:35 | 66 odsłon | 0 komentarzy

Podwy??szenie podatk??w dotknie przede wszystkim przedsi?biorc??w, ale r??wnie?? wysoko p??atnych specjalist??w ?? oceni?? Robert Gwiazdowski, ekonomista.

Tagi: Podatki
Źródło: https:

Bosak: Antypolskie zasady finansowania szkolnictwa wy??szego

Dodano: 22.07.2021 14:38 | 70 odsłon | 0 komentarzy

- ??wiat stan??? na g??owie, kiedy w naszym pa??stwie polski podatnik finansuje dzia??anie uniwersytet??w, kt??re kieruj? si? regu??ami dyskryminuj?cymi polskich obywateli - o??wiadczy?? pose?? Konfederacji Krzysztof Bosak, odnosz?c si? do wynik??w rekrutacji na pozna??skim UAM.

Konfederacja zaproponuje w niedziel? zniesienie 15 danin

Dodano: 03.07.2021 7:07 | 76 odsłon | 0 komentarzy

Zniesienie 15 danin, w tym podatku cukrowego i op??aty reprograficznej, wprowadzenie bonu zdrowotnego oraz mieszkaniowych kont oszcz?dno??ciowych ?? to niekt??re propozycje z programu ??Polska na nowo?, kt??re Konfederacja przedstawi na konwencji w niedziel? - ujawnia w rozmowie z ??Rzeczpospolit?? pose?? Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.

25 najbogatszych Amerykan??w p??aci??o znikome kwoty podatku dochodowego

Dodano: 09.06.2021 21:01 | 76 odsłon | 0 komentarzy


25 najbogatszych Amerykan??w p??aci??o znikome kwoty federalnego podatku dochodowego, w niekt??rych latach nie p??ac?c ani centa - wynika z dokument??w podatkowych pozyskanych przez portal ProPublica.

Źródło: https:

"Spraw? wybor??w kopertowych musi wyja??ni? komisja ??ledcza"

Dodano: 26.05.2021 12:07 | 81 odsłon | 0 komentarzy

Kontroli nie przeprowadza jednoosobowo Marian Bana??, tylko inspektorzy NIK-u, kt??rzy nie s? podatni na tego, czy innego prezesa, wi?c nie ma tu mowy o politycznej zem??cie jednego cz??owieka ?? oceni?? Tomasz Trela, pose?? Lewicy.

Sonda??: Wy??sze podatki dla zamo??niejszych? Polacy podzieleni

Dodano: 22.05.2021 7:51 | 86 odsłon | 0 komentarzy

"Czy Pani/Pana zdaniem osoby zarabiaj?ce ponad 10 tys. z?? brutto powinny p??aci? wy??sze, ni?? obecnie, podatki?" - takie pytanie zadali??my uczestnikom sonda??u SW Research dla rp.pl.

Źródło: https:

Rz?d chce, ??eby zmiany w podatkach wesz??y w ??ycie 1 stycznia

Dodano: 20.05.2021 15:40 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Konsultacje spo??eczne w zwi?zku z zapowiadan? przez ob??z rz?dz?cy reform? systemu podatkowego mog? rozpocz?? si? przed wakacjami. Rz?d chce, by zmiany wesz??y w ??ycie od 1 stycznia przysz??ego roku - zapowiedzia?? rzecznik rz?du Piotr Mueller, odnosz?c si? do "Polskiego ?adu" PiS.

Rusza debata o ?adzie PiS, g????wnie wok???? kwestii podatkowych

Dodano: 17.05.2021 20:00 | 66 odsłon | 0 komentarzy

Porozumienie zapowiada w??asne inicjatywy podatkowe w ramach Polskiego ?adu. Opozycja krytykuje nowe pomys??y Zjednoczonej Prawicy.

Tagi: Podatki
Źródło: https:

Joe Biden chce podnie??? podatki dla najlepiej zarabiaj?cych

Dodano: 22.04.2021 23:24 | 113 odsłon | 0 komentarzy


??Prezydent Stan??w Zjednoczonych Joe Biden w nast?pnym tygodniu przedstawi propozycj? podniesienia podatk??w dla najlepiej zarabiaj?cych. Pieni?dze maj? trafi? do gigantycznego funduszu na inwestycje m.in. w opiek? nad dzie?mi i wczesn? edukacj?.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone