wtorek, 05 lipca 2022 r.  Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Wiadomości z tagiem Pochwa  RSS
Nawa??nice w Opolskiem. Liczne podtopienia i zalania dr??g

Dodano: 12.06.2021 20:57 | 73 odsłon | 0 komentarzy


W wyniku intensywnych opad??w deszczu opolscy stra??acy przyjmuj? zwi?kszon? liczb? zg??osze??. Jak powiedzia?? dy??urny KW Pa??stwowej Stra??y Po??arnej w Opolu, najwi?cej zg??osze?? o podtopieniach pochodzi z powiatu k?dzierzy??sko-kozielskiego i oleskiego.

Źródło: https:

Fala krytyki po wpisie R????y Thun w sprawie Turowa

Dodano: 23.05.2021 9:31 | 80 odsłon | 0 komentarzy

Europos??anka R????a Thun pochwali??a publicznie s?dzi? TSUE za decyzj? w sprawie zamkni?cia kopalni Tur??w. Na Twitterze zawrza??o.

Tagi: Pochwa
Źródło: https:

Polityczna cenzura nad lotem dyplomaty z Indii

Dodano: 07.05.2021 17:08 | 65 odsłon | 0 komentarzy

Rz?d chcia?? si? pochwali? sukcesem uratowania chorego na COVID-19 dyplomaty z rodzin?. Kiedy dziennikarze napisali, ??e to rodzina polityk??w PiS, straszy si? ich prokuratur?.

Źródło: https:

Miecz, prawdopodobnie z bitwy pod Grunwaldem, odnaleziony pod Olsztynem

Dodano: 29.04.2021 17:36 | 95 odsłon | 0 komentarzy

To niebywa??e odkrycie: ??wietnie zachowany miecz, a do tego pochwa, pas rycerski i dwa no??e ?? ca??y zestaw sprzed oko??o 600 lat! Odkry?? go archeolog amator w okolicach Olsztyna. Ta bro?? i jej w??a??ciciel mogli bra? udzia?? w bitwie pod Grunwaldem, kt??ra rozegra??a si? w tej okolicy. Fot. Urz?d Marsza??kowski w Olsztynie (materia??y prasowe) To [...]

Źródło: https:

Samorz?dowiec straci?? prawo jazdy. Jeszcze si? tym pochwali??

Dodano: 11.04.2021 9:55 | 83 odsłon | 0 komentarzy

Burmistrz Jarocina jecha?? zbyt szybko i na trzy miesi?ce straci?? prawo jazdy. Sam o tym poinformowa?? w mediach spo??eczno??ciowych.

Źródło: https:

Najstarsze na ??wiecie DNA. Liczy 1,2 mln lat i pochodzi od mamuta

Dodano: 19.02.2021 8:04 | 87 odsłon | 0 komentarzy


Licz?ce ponad 1,2 milion lat DNA znale??li naukowcy w z?bie trzonowym mamuta. Jego szcz?tki spoczywa??y w zmarzlinie na Syberii.

Tagi: Pochwa
Źródło: https:

Minister: Lewicowo??? oznacza tak??e pochwa??? dzia??a?? komunist??w

Dodano: 18.02.2021 8:17 | 91 odsłon | 0 komentarzy

- Najm??odsze pokolenia wyros??y w zupe??nie innej rzeczywisto??ci ni?? my, kt??rzy pami?tamy jeszcze system komunistyczny; dla nas "Solidarno???" jest do??wiadczeniem bezpo??rednim, dla tych m??odych ludzi komunizm jest wy???cznie znany z historii, je??eli historii si? uczyli - powiedzia?? wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, komentuj?c wyniki sonda??u wskazuj?ce na wzrost odsetka m??odych ludzi deklaruj?cych pogl?dy lewicowe.

Źródło: https:

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek Cz??owiekiem Wolno??ci 2020 tygodnika "Sieci"

Dodano: 16.02.2021 21:25 | 116 odsłon | 0 komentarzy


Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek otrzyma?? nagrod? "Cz??owieka Wolno??ci 2020" tygodnika "Sieci". Podczas gali pochwa??y w kierunku Obajtka kierowa?? m.in. wicepremier i prezes PiS Jaros??aw Kaczy??ski oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapi??ski.

Źródło: https:

Trump do swoich zwolennik??w: Id??cie do dom??w, jeste??cie wyj?tkowi

Dodano: 06.01.2021 23:03 | 112 odsłon | 0 komentarzy


??Donald Trump opublikowa?? na Twitterze film, na kt??rym prosi protestuj?cych, kt??ry wdarli si? do Kapitolu, by "poszli do dom??w". Pochwali?? ich jednak, nazywaj?c "bardzo wyj?tkowymi".

Źródło: https:

Leszek Miller zaszczepi?? si? na Covid. Internauci pytaj?: jak to mo??liwe?

Dodano: 31.12.2020 11:52 | 112 odsłon | 0 komentarzy


By??y premier i obecny europose?? Leszek Miller pochwali?? si? w mediach spo??eczno??ciowych, ??e zaszczepi?? si? na Covid-19. Na dow??d upubliczni?? zdj?cie dokumentu, kt??ry potwierdza ten fakt. Internauci zwr??cili uwag? na jeden szczeg????.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone