wtorek, 05 lipca 2022 r.  Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Wiadomości z tagiem Plymouth  RSS
Abp G?decki: M??wmy ??nie? barbarzy??skiej cywilizacji ??mierci

Dodano: 26.01.2021 20:47 | 89 odsłon | 0 komentarzy

M??wmy odwa??nie ??nie? barbarzy??skiej cywilizacji ??mierci - napisa?? abp Stanis??aw G?decki, przewodnicz?cy Konferencji Episkopatu Polski, w reakcji na informacj? o ??mierci Polaka w szpitalu w Plymouth.

Źródło: https:

Zmar?? Polak, kt??ry przebywa?? w ??pi?czce w brytyjskim szpitalu

Dodano: 26.01.2021 16:12 | 112 odsłon | 0 komentarzy


Nie ??yje Polak, kt??ry przebywa?? w stanie wegetatywnym w szpitalu w Plymouth. Informacj? o ??mierci m???czyzny potwierdzi??a jego rodzina. Sprawa pod???czenia Polaka do aparatury podtrzymuj?cej ??ycie by??a przedmiotem sporu s?dowego.

Źródło: https:

Nie ??yje polski pacjent ze szpitala w Plymouth

Dodano: 26.01.2021 15:16 | 86 odsłon | 0 komentarzy

W szpitalu w Plymouth zmar?? Polak, kt??ry - zgodnie z decyzj? s?du - zosta?? od???czony od aparatury podtrzymuj?cej ??ycie - poinformowa??a na Twitterze Krystyna Paw??owicz, s?dzia Trybuna??u Konstytucyjnego. Informacj? potwierdzi??a rodzina zmar??ego.

Sprowadzenie Polaka z Plymouth. O??wiadczenie MSZ

Dodano: 23.01.2021 18:36 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowa??o w sobot?, ??e podejmuje wszelkie mo??liwe dzia??ania na poziomie politycznym, prawnym i konsularnym w sprawie obywatela Polski przebywaj?cego w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

Źródło: https:

Polak w ??pi?czce w Plymouth. Szpital wyda?? o??wiadczenie

Dodano: 22.01.2021 22:19 | 108 odsłon | 0 komentarzy


??Szpital uniwersytecki w Plymouth, gdzie przebywa obywatel Polski w stanie wegetatywnym, wyda?? w pi?tek o??wiadczenie, w kt??rym podkre??li??, ??e w ka??dej sytuacji dba o najlepszy interes pacjent??w i stara si? wsp????dzia??a? z rodzin? w celu okre??lenia ich prawdopodobnej woli.

Źródło: https:

Warcho??: Paszport dyplomatyczny dla Polaka ze szpitala w Plymouth to kwestia godzin

Dodano: 21.01.2021 21:42 | 125 odsłon | 0 komentarzy


Paszport dyplomatyczny dla Polaka, kt??ry w ??pi?czce przebywa w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii jest przygotowywany, to kwestia godzin - przekaza?? w czwartek wieczorem wiceszef MS Marcin Warcho??. Potwierdzi??, ??e na Polaka czeka ju?? helikopter, kt??rym mia??by wr??ci? do kraju.

Wielka Brytania: Apelacja rodziny Polaka w ??pi?czce zn??w odrzucona. Sprawa trafi do ETPC

Dodano: 11.01.2021 23:31 | 82 odsłon | 0 komentarzy


Brytyjski rz?d ponownie nie zgodzi?? si? na przyj?cie apelacji, z??o??onej przez cz???? rodziny obywatela Polski, kt??ry od ponad dw??ch miesi?cy znajduje si? w ??pi?czce. Mimo to sprawa ponownie trafi do Europejskiego Trybuna??u Praw Cz??owieka w Strasburgu - poinformowali jego bliscy. To oznacza, ??e przynajmniej do ??rody wieczorem przebywaj?cemu w szpitalu w Plymouth w po??udniowo-zachodniej Anglii m???czy??nie podawane b?d? po??ywienie i woda. Na od???czenie pacjenta od aparatury podtrzymuj?cej ??ycie nie zgadza m.in. jego matka i siostry.

Źródło: https:

Pozostaj?cy w ??pi?czce Polak od???czony od po??ywienia i wody. Jest apel do Morawieckiego

Dodano: 08.01.2021 21:58 | 83 odsłon | 0 komentarzy


Pozostaj?cemu od dw??ch miesi?cy w ??pi?czce obywatelowi Polski, kt??ry przebywa w szpitalu w Plymouth w po??udniowo-zachodniej Anglii, ponownie wstrzymano podawanie po??ywienia i wody: tak? informacj? przekazali jego bliscy. W czwartek Europejski Trybuna?? Praw Cz??owieka w Strasburgu nie przyj??? skargi z??o??onej przez cz???? rodziny pacjenta, kt??ra stara??a si? zapobiec od???czeniu aparatury. Na wstrzymanie karmienia i nawadniania zgodzi??y si? natomiast ??ona i dzieci Polaka.

Źródło: https:

reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone