czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Plus  RSS
Zg??oszenie o nied??wiedziu na drodze. A to tylko pluszowy mi??

Dodano: 14.08.2021 9:14 | 63 odsłon | 0 komentarzy

Mazowiecka policja w Gr??jcu dosta??a zg??oszenie, ??e na krajowej pi??dziesi?tce niedaleko Gr??jca le??y nied??wied??. Na miejscu mundurowi znale??li... pluszowego misia, a teraz szukaj? jego w??a??ciciela.

Tagi: Policja, Plus
Źródło: https:

Politycy w matriksie Twittera

Dodano: 23.07.2021 13:06 | 49 odsłon | 0 komentarzy

Ile wsp??lnego z prawdziwym obrazem rzeczywisto??ci polityczno-spo??ecznej ma ??wiat, kt??ry przedstawia nam Twitter? Czym jest instapolityka? I czy nie lepiej by by??o, jakby politycy jak ognia unikali medi??w spo??eczno??ciowych? O tym dyskutuj? Micha?? P??oci??ski i Micha?? Kolanko w podca??cie ??Pos??uchaj, Plus Minus?.

Tagi: Plus, Polityka
Źródło: https:

Kowal: Witek powiedzia??a wyra??nie - pa??stwo nale??y do PiS-u

Dodano: 19.07.2021 10:56 | 60 odsłon | 0 komentarzy

Pawe?? Kowal, pose?? KO, w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem odni??s?? si? do weekendowej wypowiedzi marsza??ek El??biety Witek, w kt??rej sugerowa??a ona, ??e osoby krytyczne wobec PiS nie powinny pobiera? ??wiadcze?? wprowadzonych przez rz?d Prawa i Sprawiedliwo??ci - m.in. 500plus czy 300plus.

Źródło: https:

El??bieta Witek: Tu jest Polska, nie Unia

Dodano: 18.07.2021 10:24 | 62 odsłon | 0 komentarzy

Jestem ciekawa, czy kt??ry?? z nich nie korzysta z emerytury w wieku 60 lub 65 lat, nie bierze 500 plus albo 300 plus, albo z darmowych lek??w dla senior??w - m??wi??a w Otyniu promuj?ca "Polski ?ad" PiS marsza??ek Sejmu El??bieta Witek.

Źródło: https:

Tusk nie chce rozdawa? wyborcom prezent??w

Dodano: 16.07.2021 12:21 | 59 odsłon | 0 komentarzy

Prawo i Sprawiedliwo??? od sze??ciu lat uprawia polityk? z pomoc? oferty: 500 plus, Polski ?ad, Pi?tka Kaczy??skiego, wyprawka. Tusk wraca i chce to zakwestionowa?. Nie chce i??? szlakiem, ??e co?? ma by? na stole, by wyborc??w zmobilizowa? ?? komentuj? Micha?? Kolanko i Micha?? Szu??drzy??ski w cotygodniowym podsumowaniu wydarze?? politycznych.

Źródło: https:

Praca sezonowa ?? za granic? czy w Polsce?

Dodano: 07.07.2021 11:46 | 185 odsłon | 0 komentarzy


Co roku ok. 3 mln Polak??w tymczasowo wyje??d??a do pracy za granic?. Czy warto jecha? do innego kraju w poszukiwaniu pracy sezonowej? Jakie to ma plusy, a jakie minusy? Bierzemy ten temat pod lup?!   Praca sezonowa za granic? Polacy najch?tniej wyje??d??aj? w sezonie letnim do Niemiec, Holandii oraz Francji. G????wnym powodem tymczasowej emigracji s? [...]

Źródło: https:

Girzy??ski: Zale??y nam, ??eby Polska by??a Polsk? w??a??cicieli

Dodano: 30.06.2021 7:49 | 55 odsłon | 0 komentarzy

- Nam zale??y na tym, aby Polska by??a Polsk? w??a??cicieli, gdzie ka??dy co?? posiada, ka??dy co?? wypracowuje, a nie Polsk?, gdzie Polacy b?d? mogli pracowa? albo w wielkich pa??stwowych firmach lub urz?dach, wzgl?dnie w mi?dzynarodowych korporacjach - zadeklarowa?? w Radiu Plus Zbigniew Girzy??ski pose?? ko??a Wyb??r Polska, kt??ry niedawno odszed?? z klubu PiS.

Źródło: https:

Niedzielski o obowi?zku szczepie?? na COVID: Rozmawiamy

Dodano: 29.06.2021 10:27 | 70 odsłon | 0 komentarzy

Nale??a??o si? spodziewa?, ??e wraz z normalizacj? ??ycia spo??ecznego, przywracaniem normalno??ci co dzieje si? w Izraelu i Wielkiej Brytanii, b?dzie wi?cej okazji do transmisji koronawirusa. Pojawi??a si? te?? mutacja, kt??ra jest bardziej zaka??na - m??wi?? w Radiu Plus minister zdrowia Adam Niedzielski.

Źródło: https:

"PiS straci?? wi?kszo???. To nie znaczy, ??e jest jaka?? inna"

Dodano: 28.06.2021 10:47 | 70 odsłon | 0 komentarzy

- To ma ogromne znaczenie psychologiczne, wszyscy widz?, ??e PiS nie ma wi?kszo??ci i ma dw??ch koalicjant??w, kt??rzy zaczynaj? artyku??owa? swoje oczekiwania - m??wi?? w rozmowie z Radiem Plus pose?? Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicz?cy PO, Tomasz Siemoniak.

Tagi: MON, Plus, Psy
Źródło: https:

Tomczyk: Polsk? rz?dzi Kaczy??ski, kt??ry nie kontroluje siebie

Dodano: 17.06.2021 10:21 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Afera e-mailowa pokazuje dzisiaj stan polskiego pa??stwa - m??wi?? w rozmowie z Radiem Plus Cezary Tomczyk, szef klubu Koalicji Obywatelskiej.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone