niedziela, 14 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Wiadomości z tagiem Pensje  RSS
Sonda??: Dwie trzecie Polak??w nie chce podwy??ek dla polityk??w

Dodano: 06.08.2021 17:37 | 93 odsłon | 0 komentarzy

Prawie dwie trzecie respondent??w w sonda??u, przeprowadzonym przez SW Research dla ??Rzeczpospolitej?, opowiedzia??o si? przeciwko podnoszeniu pensji politykom.

PiS podnosi pensje wiceministrom, ale dostaj? te?? inni

Dodano: 01.08.2021 20:00 | 85 odsłon | 0 komentarzy

Premier, marsza??kowie Sejmu i Senatu, ministrowie oraz parlamentarzy??ci b?d? zarabia? wi?cej. PiS chce tak??e podnie??? pensj? dla prezydenta.

Źródło: https:

Zandberg: Bud??et??wce w??adza pensje zamra??a, a sobie podnosi

Dodano: 30.07.2021 20:29 | 72 odsłon | 0 komentarzy

??Jest wiele grup, kt??rym pa??stwo powinno pilnie podnie??? pensje, bo zarabiaj? dramatycznie ma??o. Pos??owie do nich nie nale???? - oceni?? Adrian Zandberg z partii Razem, komentuj?c podpisane przez prezydenta Andrzeja Dud? rozporz?dzenie, podnosz?ce uposa??enia najwa??niejszych urz?dnik??w pa??stwowych i pos????w.

Podw??jne pensje cz??onk??w komisji ds.pedofilii

Dodano: 26.07.2021 17:45 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Cz??onkom organu tropi?cego pedofili? wyp??acono wysokie wyr??wnanie. ?? To zgodne z prawem ?? przekonuj?.

Źródło: https:

Pos??owie PiS masowo ??zaci?gaj? si?? do rz?du. Pobili rekord

Dodano: 07.07.2021 20:00 | 63 odsłon | 0 komentarzy

Wewn?trzna walka PiS z nepotyzmem przykry??a inn? partyjn? patologi?. Parlamentarzy??ci koalicji masowo dorabiaj? w ministerstwach. Pobieraj? tam pensje i jednocze??nie poselskie diety.

Źródło: https:

Kto zarabia lepiej od informatyk??w?

Dodano: 10.05.2021 19:47 | 100 odsłon | 0 komentarzy


W zesz??ym roku, tak jak w poprzednich, najlepiej p??acono w bran??y informatycznej. Wed??ug nowego raportu, ??rednia pensja w 2020 roku wynosi??a tam 9200 z??otych brutto, czyli 6600 z??otych na r?k?. Inne, nowsze dane sugeruj? jednak, ??e na szczycie listy najlepiej p??ac?cych bran?? nast?pi??a w??a??nie zmiana.

Tagi: Dania, Pensje
Źródło: https:

Rz?d zamra??a premie w bud??et??wce. Pieni?dze p??jd? na walk? z Covid-19

Dodano: 28.11.2020 16:15 | 140 odsłon | 0 komentarzy


??Minister finans??w Tadeusz Ko??ci??ski napisa?? list do poszczeg??lnych resort??w, informuj?c, ??e cz???? ??rodk??w w sektorze bud??etowym zosta??a zablokowana do ko??ca roku. Pieni?dze mia??y trafi? m.in. dla pracownik??w bud??et??wki w formie premii lub nagr??d uznaniowych. Po opublikowaniu tych wiadomo??ci przez media resort finans??w podkre??li?? jedynie, ??e wyp??aty trzynastych pensji nie s? zagro??one.

Polacy pracuj? coraz d??u??ej na nowy samoch??d

Dodano: 18.11.2020 23:01 | 150 odsłon | 0 komentarzy

W styczniu br. statystyczny Kowalski musia?? przeznaczy? na zakup nowego samochodu 30 ??rednich miesi?cznych pensji. Dzi?? musi do??o??y? jeszcze dodatkowe dwie pensje. W Top 10 modeli z najwi?kszym wzrostem ??redniej ceny sprzeda??y pierwsze miejsca zajmuj? Smart Forfour i Skoda Citigo.

Źródło: https:

Nowy tydzie? w polityce: Podwy?ki dla politykw w Senacie i pomoc dla Bia?orusinw

Dodano: 16.08.2020 15:01 | 124 odsłon | 0 komentarzy


Podwy?ki pensji dla politykw i reakcja na wydarzenia na Bia?orusi, to w przysz?ym tygodniu czeka nas w polskiej polityce.

Źródło: https:

PGG zamknie kopalnie i obni?y pensje grnikom? Zwi?zkowcy: To armagedon

Dodano: 27.07.2020 15:39 | 124 odsłon | 0 komentarzy


?Ministerstwo Aktyww Pa?stwowych i zarz?d Polskiej Grupy Grniczej przedstawi? program naprawczy sp?ki - podaje PAP. Wed?ug nieoficjalnych informacji maj? zosta? zamkni?te niektre kopalnie, a w szerszym planie - do 2036 roku - wszystkie.

Tagi: Pensje
Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone