piątek, 30 września 2022 r.  Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wiadomości z tagiem Parlament  RSS
Druga bitwa o lex TVN

Dodano: 12.08.2021 18:14 | 83 odsłon | 0 komentarzy

We wrze??niu oka??e si?, na ile pewna jest sejmowa przewaga PiS. Losy wi?kszo??ci parlamentarnej zale??? od grupy kilku pos????w, w tym od Paw??a Kukiza.

Źródło: https:

Mi?dzynarodowy Instytut Prasy: ??Lex TVN ma jeden cel?

Dodano: 12.08.2021 18:01 | 89 odsłon | 0 komentarzy

Mi?dzynarodowy Instytut Prasy (IPI) wyrazi?? w czwartek ??g???bokie zaniepokojenie uchwaleniem przez polski parlament nowelizacji ustawy medialnej, kt??ra zagra??a niezale??no??ci najwi?kszego prywatnego nadawcy telewizyjnego w kraju - TVN?. Organizacja wezwa??a Departament Stanu USA i Komisj? Europejsk? do ??silniejszych dzia??a?? w obronie wolno??ci medi??w? w Polsce.

Źródło: https:

T??umy broni? wolnych medi??w, PiS nie zamierza odpuszcza?

Dodano: 10.08.2021 20:37 | 99 odsłon | 0 komentarzy

W ca??ej Polsce we wtorek odby??y si? protesty przeciwko nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Na krakowskim Rynku demonstranci u??o??yli si? w kszta??t litery, kt??ra ma by? symbolem zwyci?stwa. Nad g??owami unie??li ??????to-niebieskie kartony. W Lublinie protestowano na placu ?okietka, a w Kielcach przed siedzib? TVP3. Z kolei w Warszawie przed Sejmem pojawili si? m.in. parlamentarzy??ci opozycji.

Źródło: https:

Strumie?? dodatkowych pieni?dzy dla pos????w i senator??w

Dodano: 04.08.2021 18:28 | 87 odsłon | 0 komentarzy

Kilka dni przed podwy??kami pensji dla polityk??w marsza??kowie Sejmu i Senatu zwi?kszyli ??rodki na kluby parlamentarne.

Źródło: https:

Leszczyna: Duda od pocz?tku szkodzi szczepieniom

Dodano: 03.08.2021 11:12 | 86 odsłon | 0 komentarzy

Izabela Leszczyna, pos??anka KO w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem m??wi??a o stosunku PO do nowej ustawy PiS-u, kt??ra zak??ada podwy??ki dla parlamentarzyst??w i samorz?dowc??w.

Tagi: KOD, Parlament
Źródło: https:

Ho??ownia: Podwy??ki od Andrzeja Dudy s? niemoralne

Dodano: 02.08.2021 17:27 | 100 odsłon | 0 komentarzy

- Je??li podwy??ek dla polityk??w nie uda si? cofn??, b?d? zach?ca?? parlamentarzyst??w Polski 2050, by wsparli nimi cele spo??eczne w okr?gach - zapowiedzia?? Szymon Ho??ownia.

Źródło: https:

PiS podnosi pensje wiceministrom, ale dostaj? te?? inni

Dodano: 01.08.2021 20:00 | 91 odsłon | 0 komentarzy

Premier, marsza??kowie Sejmu i Senatu, ministrowie oraz parlamentarzy??ci b?d? zarabia? wi?cej. PiS chce tak??e podnie??? pensj? dla prezydenta.

Źródło: https:

Sonda??: Du??y wzrost poparcia dla KO, jeszcze wi?kszy dla PiS

Dodano: 27.07.2021 15:14 | 93 odsłon | 0 komentarzy

Wybory parlamentarne wygra??oby Prawo i Sprawiedliwo???, na kt??re zag??osowa??by co trzeci zdeklarowany wyborca - wynika z lipcowego sonda??u Instytutu Bada?? Spraw Publicznych dla StanPolityki.pl. Poza ugrupowaniem rz?dz?cym znacz?cy wzrost poparcia w ci?gu ostatniego miesi?ca zanotowa??a jeszcze tylko Koalicja Obywatelska.

Krzysztof ??miszek: Dwie Lewice w Sejmie to by??by kabaret

Dodano: 23.07.2021 15:37 | 80 odsłon | 0 komentarzy

- Nie mog? sobie wyobrazi? niczego gorszego ni?? podzielona Lewica. Podzielona Lewica to jest zwyci?stwo PiS-u - powiedzia?? Krzysztof ??miszek, wiceprzewodnicz?cy Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy.

Źródło: https:

M??? pos??anki wiceprezesem PGNiG. "Nie dotyczy m???a i mnie"

Dodano: 22.07.2021 14:43 | 83 odsłon | 0 komentarzy

M??? pos??anki Aleksandry Szczud??o jest wiceprezesem PGNiG Obr??t Detaliczny. Parlamentarzystka PiS uwa??a, ??e przyj?ta uchwa??a sanacyjna nie dotyczy jej i jej m???a.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone