piątek, 27 maja 2022 r.  Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Wiadomości z tagiem Ormianie  RSS
"Bitwa" gangw przed krakowskim M1. Areszt dla 24 osb

Dodano: 07.08.2019 21:50 | 112 odsłon | 0 komentarzy


S? tymczasowe areszty dla 24 z 26 osb zatrzymanych w poniedzia?ek podczas akcji antyterrorystw przed centrum handlowym M1 przy Alei Pokoju w Krakowie. Wszyscy us?yszeli zarzuty dzia?ania w zorganizowanej grupie przest?pczej o charakterze zbrojnym. S?u?by podkre?laj?, ?e uda?o si? zapobiec regularnej bitwie pomi?dzy rywalizuj?cymi ze sob? grupami. Wi?kszo?? zatrzymanych to obywatele Rosji narodowo?ci czecze?skiej oraz Ormianie. Cz??? z nich przebywa?a w Polsce nielegalnie.

Źródło: https:

To najd?u?sza wojna wsp?czesnej Europy. Ormianie maj? do??

Dodano: 02.04.2017 7:25 | 157 odsłon | 0 komentarzy

Trwaj?cy prawie 30 lat konflikt zbrojny mi?dzy Azerami i Ormianami o Grski Karabach to najd?u?sza wojna wsp?czesnej Europy. Coraz wi?cej Ormian uwa?a, ?e ju? pora, by ich kraj i gospodarka przesta?y by? zak?adnikiem karabaskiej sprawy.

Źródło: www.tvn24.pl

Nie do??, ?e ?ona Reggiego Busha jest Ormiank?, jak Kim, to ich crka...

Dodano: 25.02.2017 22:12 | 142 odsłon | 0 komentarzy

...wygl?da jak Nori! Ale to nie koniec podobie?stw.

Źródło: www.kozaczek.pl

Starcia na granicy Grskiego Karabachu. Zgin??o kilku ?o?nierzy

Dodano: 25.02.2017 13:10 | 164 odsłon | 0 komentarzy

Kilku azerskich ?o?nierzy zgin??o w sobot? w starciach z Ormianami na granicy Grskiego Karabachu - poinformowa?y w?adze w Baku i w?adze separatystycznego regionu, obarczaj?c si? nawzajem odpowiedzialno?ci? za te wydarzenia.

Źródło: www.tvn24.pl

Hurtownia w gara?u, nielegalny towar spod lady. Zlikwidowali "biznes" Ormianina

Dodano: 02.02.2017 7:38 | 153 odsłon | 0 komentarzy

Funkcjonariusze Placwki Stra?y Granicznej z Bielska-Bia?ej oraz ?l?skiej S?u?by Celnej zlikwidowali nielegalny tytoniowy bizens Ormianina. Od kilku miesi?cy codziennie rano przyje?d?a? do swojego gara?u po towar i rozwozi? go do sklepikw z papierosami w Bielsku-Bia?ej, ?ywcu, Czechowicach-Dziedzicach, K?tach, Skoczowie i O?wi?cimiu.

Źródło: www.tvn24.pl

Isakowicz-Zaleski: Mamy tradycj? tolerancji

Dodano: 19.01.2017 6:09 | 193 odsłon | 0 komentarzy

Polska ma pi?kn? tradycj? tolerancji wobec innych narodw; Krlestwo Polskie by?o schronieniem dla przedstawicieli wielu nacji, dzi? mo?emy si? odwo?ywa? do tej pi?knej, polskiej tradycji mwi Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Ormianin, kap?an obrz?dku ormia?skiego.

Źródło: www.rp.pl

reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone