czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Nvidia  RSS
Gry Square Enix wr???ci???y na GeForce Now

Dodano: 30.06.2020 1:22 | 455 odsłon | 0 komentarzy

Doskona???a wiadomo?????? dla u???ytkownik???w platformy GeForce Now. Nvidia zdo???a???a przekona??? Square Enix, by japo???ski wydawca ponownie udost???pni??? swoje tytu???y w us???udze strumieniowania gier. Dzia???ania zielonych spowodowa???y, ???e do katalogu powr???ci 14 usuni???tych wcze???niej pozycji, w tym Shadow of the Tomb Raider, oferuj???cy obs???ug??? ray tracingu. Poznali???my te??? pozosta???e produkcje dodane w ramach cotygodniowej aktualizacji.

Źródło: https:

Nvidia Mellanox UFM Cyber-AI - nowa platforma, ktra zmniejszy czasy przestojw w centrach danych

Dodano: 22.06.2020 10:43 | 107 odsłon | 0 komentarzy

Nvidia zaprezentowa?a platform? Mellanox UFM Cyber-AI, ktra wed?ug firmy ma s?u?y? do zmniejszenia czasu przestojw w superkomputerowych centrach danych. Rozwi?zanie sprawdzi si? wsz?dzie tam, gdzie wykorzystywane s? po??czenia InfiniBand, a jego zadaniem ma by? wykorzystanie analiz SI do wykrywania zagro?e? bezpiecze?stwa i problemw w dzia?aniu, a tak?e przewidywania awarii sieci.

Źródło: https:

Nvidia GeForce RTX 3080, RTX 3090 i RTX Titan nowe plotki o specyfikacji kart

Dodano: 19.06.2020 15:48 | 140 odsłon | 0 komentarzy

Ostatnie tygodnie przynios?y sporo nowych informacji o kartach graficznych Nvidii. Cz??? z nich wygl?da bardzo prawdopodobnie, inne mniej. Dzisiaj mamy do czynienia z przeciekami na temat specyfikacji kart GeForce RTX 3080, RTX 3090 i RTX Titan, ktre po cz??ci potwierdzaj? wcze?niejsze dane, kr???ce w sieci od pocz?tku tego miesi?ca.

Źródło: https:

Gry Square Enix wrci?y na GeForce Now

Dodano: 19.06.2020 8:30 | 135 odsłon | 0 komentarzy

Doskona?a wiadomo?? dla u?ytkownikw platformy GeForce Now. Nvidia zdo?a?a przekona? Square Enix, by japo?ski wydawca ponownie udost?pni? swoje tytu?y w us?udze strumieniowania gier. Dzia?ania zielonych spowodowa?y, ?e do katalogu powrci 14 usuni?tych wcze?niej pozycji, w tym Shadow of the Tomb Raider, oferuj?cy obs?ug? ray tracingu. Poznali?my te? pozosta?e produkcje dodane w ramach cotygodniowej aktualizacji.

Źródło: https:

Test MSI GL75 z Core i5-10300H ile warte s??? nowe procesory Intela?

Dodano: 16.06.2020 18:01 | 136 odsłon | 0 komentarzy

Od???wie???ony procesor Intel Core i5-10300H z serii Comet Lake-H Nowy uk???ad graficzny Nvidia GTX 1650 Ti Du???y, 17,3-calowy ekran o od???wie???aniu 120 Hz Gamingowa klawiatura firmy SteelSeries Niedawno swoj??? premier??? mia???y mobilne procesory Intela nale??????ce do serii Comet Lake-H, a na rynku ju??? zaczynaj??? pojawia??? si???urz???dzenia wyposa???one w te uk???ady. Jednym z pierwszych jest MSI GL75 Leopard.

Źródło: https:

Nvidia GeForce RTX 3080 i RTX 3090 mog? zadebiutowa? we wrze?niu

Dodano: 15.06.2020 10:09 | 122 odsłon | 0 komentarzy

Karty graficzne z rodziny Ampere to gor?cy temat w?rd pecetowcw, dlatego nic dziwnego, ?e w ostatnim czasie pojawia si? sporo wiadomo?ci o nowych GPU. Tym razem poznali?my przewidywany harmonogram wprowadzania sprz?tu na rynek, ktry wskazuje na wrze?niow? premier? sprz?tu. Jest te? kolejna wzmianka o zastosowanym systemie ch?odzenia.

Źródło: https:

Nvidia nieznacznie zwi?ksza przewag? nad AMD na rynku samodzielnych kart graficznych w pierwszym kwartale 2020 roku

Dodano: 11.06.2020 13:03 | 110 odsłon | 0 komentarzy

Nvidia poprawi?a swoj? pozycj? w segmencie samodzielnych kart graficznych, przejmuj?c cz??? udzia?w nale??cych do AMD. Zmiana nie jest jednak du?a, a na dodatek czerwoni i tak mog? pochwali? si? lepszym wynikiem ni? w ubieg?ym roku. Zobaczmy, jakie jeszcze wnioski p?yn? z nowego raportu opublikowanego przez Jon Peddie Research.

Źródło: https:

Nvidia GeForce RTX 3080 - nowe zdj?cie radiatora potwierdza projekt systemu ch?odzenia

Dodano: 10.06.2020 13:43 | 98 odsłon | 0 komentarzy

Niedawne przecieki przedstawiaj?ce domniemane karty GeForce RTX 3080 wydaj? si? coraz bardziej prawdopodobne. Dzisiaj do sieci trafi?o kolejne zdj?cie, przedstawiaj?ce tym razem sam radiator systemu ch?odzenia konstrukcji z rodziny Ampere, ktrego projekt zgadza si? z wcze?niej ujawnionym wygl?dem obudowy.

Źródło: https:

Nvidia GeForce RTX 3080 z bardzo wysokim wska?nikiem TGP i drogim systemem ch?odzenia

Dodano: 09.06.2020 11:32 | 119 odsłon | 0 komentarzy

Plotek na temat nowych GeForcew ci?g dalszy. Naj?wie?sze dotycz? wst?pnej konfiguracji chipw oraz domniemanego systemu ch?odzenia, ktry ma by? do?? drogi w produkcji. To z kolei na pewno prze?o?y si? na cen? kart graficznych, co dla potencjalnych klientw mo?e by? pewnym problemem.

Źródło: https:

Nvidia GeForce RTX 3080 - domniemane zdj???cia nowej karty graficznej

Dodano: 08.06.2020 8:59 | 123 odsłon | 0 komentarzy

W czasie minionego weekendu do sieci trafi???y pierwsze, domniemane zdj???cia referencyjnych kart graficznych Nvidia GeForce RTX 3080. Je???li s??? prawdziwe, to oznacza, ???e zieloni znacz???co zmieni??? budow??? swoich konstrukcji i zastosuj??? ca???kiem ciekawe rozwi???zania. Patrz???c na wielko?????? ch???odzenia, mo???na przewidywa???, ???e b???dzie ono ca???kiem wydajne.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone