czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Nowoczesna  RSS
Rolnikowi się opłaca, przyroda korzysta, czyli rolnictwo zrównoważone w Kaszewach

Dodano: 05.10.2021 17:44 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Część tych rozwiązań wygląda na dziecinnie proste: tu łąka kwietna, tam wał ziemny, opodal stos kamieni. A tuż obok wznoszą się nowoczesne silosy zbożowe i parkują ciągniki sterowane z satelity. Co ma jedno z drugim wspólnego? Otóż wszystko to służy jednemu celowi: rolnictwu zrównoważonemu. Daje ono odetchnąć przyrodzie i sprzyja rolnikowi, by mógł z tego [...]

Źródło: https:

Nowoczesne finansowanie u??atwia odm??odzenie floty

Dodano: 30.07.2021 0:00 | 74 odsłon | 0 komentarzy

Pandemia zel??a??a, a wraz z jej odej??ciem od??y??a gospodarka, co ??wietnie pokazuje rynek motoryzacyjny.

Źródło: https:

Wiceprezydent Katowic: Obudzili??my wielk? energi? spo??eczn?

Dodano: 07.07.2021 19:05 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun o przemianie miasta w?gla i stali w nowoczesn? metropoli?, o coraz bardziej czystym powietrzu i wielu turystycznych atrakcjach.

Źródło: https:

"??eby wykry? 250 przypadk??w wykonujemy 50 000 test??w"

Dodano: 16.06.2021 12:48 | 69 odsłon | 0 komentarzy

- B?dziemy inwestowa? w laboratoria. To ta chwila, kiedy sanepid przechodzi z ery, mo??na powiedzie?, kamienia ??upanego do ery bycia nowoczesn? organizacj? - powiedzia?? minister zdrowia Adam Niedzielski oceniaj?c, ??e w marcu 2020 r. sanepid "by?? bardzo zaniedban? organizacj?".

Źródło: https:

Parafia wycofuje msze w intencji unicestwienia wie?? 5G

Dodano: 10.06.2021 18:11 | 70 odsłon | 0 komentarzy

W parafii pw. ??w. Rafa??a Kalinowskiego w Mr?gowie organizowano msze ??wi?te w intencji unicestwienia urz?dze?? i wie?? nowoczesnej technologii 5G. Z ksi?dzem, kt??ry przyj??? intencj?, przeprowadzono rozmow? dyscyplinuj?c?.

Źródło: https:

Gdynia ?? miasto z marze??

Dodano: 05.06.2021 23:01 | 76 odsłon | 0 komentarzy

Przemiana ma??ej wioski letniskowej w nowoczesne miasto i wielki port to najlepszy dow??d na to, ??e elity II RP my??la??y przysz??o??ciowo i potrafi??y wprowadza? swoje wizje w czyny.

Źródło: https:

Cz??onek rz?du o Polsce 2050: Widz? tylko PR-owe sztuczki

Dodano: 21.05.2021 10:54 | 69 odsłon | 0 komentarzy

Pami?tam Nowoczesn?, kt??ra r??wnie?? mia??a dobre sonda??e, a sko??czy??a jako przystawka PO - m??wi w rozmowie z Interi? szef Komitetu Sta??ego Rady Ministr??w, ?ukasz Schreiber pytany o to, czy dzi?? g????wnym rywalem Zjednoczonej Prawicy i PiS jest Polska 2050.

Czy PiS wie, jak zbudowa? nowoczesne e-pa??stwo?

Dodano: 20.05.2021 11:06 | 88 odsłon | 0 komentarzy

W programie gospodarczo-rozwojowym Polski ?ad znalaz??y si? za??o??enia dotycz?ce cyfryzacji. Czy odpowiadaj? one na wyzwania XXI wieku? Kt??re z pomys????w warte s? uwagi, a co rozmija si? z rzeczywisto??ci?? Czego w dobie rewolucji cyfrowej potrzebuj? obywatele? O tym z Bartoszem Paszcz? z Klubu Jagiello??skiego, szefem dzia??u ??Techno-republikanizm? na portalu KJ i autorem podcastu ??ScepTech?, rozmawia Micha?? P??oci??ski.

Lod??wka i klimat, czyli zagl?damy do nowoczesnego Samsunga Grand+

Dodano: 17.05.2021 20:00 | 82 odsłon | 0 komentarzy

Cz?sto piszemy o zmianach klimatu. I niemal zawsze po takich materia??ach pojawiaj? si? pytania ??co w??a??ciwie mog? zrobi?, by jako?? ograniczy? sw??j wp??yw na ??rodowisko?. Odpowiedzi jest wiele. Najwa??niejsze s? regulacje prawne, i nasz wp??yw na ludzi, kt??rzy prawo tworz?. Miejmy nadziej?, ??e z czasem przepisy b?d? coraz bardziej ukierunkowane na ochron? ??rodowiska. Druga sprawa [...]

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone