czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Niemcy  RSS
Sellin: Temat reparacji na pewno powr??ci. Musi powr??ci?

Dodano: 07.07.2021 15:44 | 68 odsłon | 0 komentarzy

- Specjalna komisja sejmowa, kt??ra si? tym tematem zajmuje i przygotowuje tak? profesjonaln?, pe??n? dokumentacj? na temat tego, jakie by??y straty materialne Polski w wyniku wszcz?tej przez Niemc??w II wojny ??wiatowej, finalizuje ju?? swoje prace - powiedzia?? Jaros??aw Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Źródło: https:

Praca sezonowa ?? za granic? czy w Polsce?

Dodano: 07.07.2021 11:46 | 162 odsłon | 0 komentarzy


Co roku ok. 3 mln Polak??w tymczasowo wyje??d??a do pracy za granic?. Czy warto jecha? do innego kraju w poszukiwaniu pracy sezonowej? Jakie to ma plusy, a jakie minusy? Bierzemy ten temat pod lup?!   Praca sezonowa za granic? Polacy najch?tniej wyje??d??aj? w sezonie letnim do Niemiec, Holandii oraz Francji. G????wnym powodem tymczasowej emigracji s? [...]

Źródło: https:

Spotkanie szef??w MSZ Polski i Niemiec. Reparacje? Rozbie??no??ci

Dodano: 01.07.2021 18:39 | 47 odsłon | 0 komentarzy

Rau: Kwestia zado???uczynienia Niemiec za zbrodnie II wojny ??wiatowej jest otwarta. Maas: dla Niemiec sprawa reparacji wojennych jest zako??czona.

Tagi: Niemcy, MSZ
Źródło: https:

Historia ??mierci Antoniego Kenigsmana

Dodano: 01.07.2021 9:44 | 66 odsłon | 0 komentarzy

Instytut Pileckiego upami?tni Antoniego Kenigsmana spod ?om??y, kt??ry w czasie wojny ukrywa?? ??yd??w i z tego powodu zosta?? zabity przez Niemc??w.

Bartkiewicz: (Nie)pi??karskie demony

Dodano: 30.06.2021 15:59 | 62 odsłon | 0 komentarzy

Kiedy Niemcy przegrywaj? z Angli?, nie jest to r??wnoznaczne z tym, ??e Londyn przyszed?? nam ze sp????nion? pomoc? i pom??ci?? obro??c??w Westerplatte.

Tagi: Niemcy, MON, Londyn
Źródło: https:

Co robi?? w kosmosie Miros??aw Hermaszewski?

Dodano: 28.06.2021 11:44 | 74 odsłon | 0 komentarzy

To by??a misja prawdziwie naukowa. 43 lata temu, na prze??omie czerwca i lipca 1978 roku Miros??aw Hermaszewski i Piotr Klimiuk odbyli misj? Sojuz 30. To jedyny jak dot?d lot Polaka w kosmos i zazwyczaj do tej w??a??nie informacji ogranicza si? nasza wiedza o misji. Niemal dok??adnie 43 lata temu, 28 czerwca 1978 o godzinie 19:08, [...]

Źródło: https:

Polski PEN Club do Niemieckiego PEN Clubu

Dodano: 20.06.2021 19:25 | 53 odsłon | 0 komentarzy

W 30. rocznic? podpisania traktatu mi?dzy Rzeczpospolit? Polsk? a Republik? Federaln? Niemiec o dobrym s?siedztwie i przyjaznej wsp????pracy, cz??onkowie polskiego PEN Clubu wystosowali list otwarty do niemieckiego PEN Clubu.

Źródło: https:

Duda: Polska i Niemcy s? jak s?siaduj?ce ze sob? farmy

Dodano: 17.06.2021 12:21 | 59 odsłon | 0 komentarzy

- Ubiegamy si? jako polskie w??adze o to, by Polacy w Niemczech odzyskali status mniejszo??ci - powiedzia?? po rozmowie z prezydentem Niemiec prezydent Andrzej Duda. Wyrazi?? nadziej?, ??e wsp????praca polsko-niemiecka b?dzie rozkwita??a.

Źródło: https:

Ewa Leniart: Czekamy na ostateczne wyniki

Dodano: 13.06.2021 22:07 | 70 odsłon | 0 komentarzy


"Gratuluj? zwyci?zcy; czekamy do rana czy godzin nocnych, kiedy ostatecznie zostan? podane wyniki przez PKW, niemniej ju?? w tej chwili spiesz?, by pogratulowa? rywalowi i podzi?kowa? wszystkim konkurentom" - m??wi??a w niedziel? kandydatka na prezydenta Rzeszowa Ewa Leniart.

Źródło: https:

Rz?d si?ga po odznaczenie sprzed niemal stu lat

Dodano: 13.06.2021 20:00 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Politycy PiS chc? odnowi? medal z II Rzeczypospolitej. Ma by? nadawany za ??pobudzanie zmys??u pa??stwowego?.

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone