czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Nieletni  RSS
Arcybiskup Wiktor Skworc rezygnuje ze stanowisk w KEP

Dodano: 09.07.2021 11:34 | 39 odsłon | 0 komentarzy

Po zako??czeniu pracy komisji Stolicy Apostolskiej w sprawie zaniedba?? abp. Wiktora Skworca dotycz?cych molestowania nieletnich przez dw??ch ksi???y z jego by??ej diecezji, hierarcha ust?pi?? ze stanowisk, kt??re zajmowa?? w KEP - informuje w komunikacie Komisja Episkopatu Polski.

Tagi: Nieletni
Źródło: https:

KEP o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich. "Fala ujawnie??"

Dodano: 28.06.2021 10:01 | 59 odsłon | 0 komentarzy

Dane, kt??re dzi?? prezentujemy nie wyra??aj? w pe??ni dramatu wykorzystania seksualnego ma??oletnich, kt??rych dopu??cili si? duchowni - m??wi?? prymas Polski abp Wojciech Polak na konferencji, podczas kt??rej przedstawiono najnowsze dane statystyczne dotycz?ce wykorzystywania seksualnego ma??oletnich w Ko??ciele w Polsce.

Watykan karze kolejnych dw??ch polskich biskup??w

Dodano: 25.06.2021 11:07 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Stolica Apostolska po zako??czeniu post?powa?? dotycz?cych domniemanych zaniedba?? w sprawie wykorzystywania seksualnego nieletnich, zdecydowa??a o ukaraniu bp. Stefana Regmunta i "zaleci??a" post?powanie wobec bp. Stanis??awa Napiera??y.

Źródło: https:

USA: Co pi?te zaka??enie koronawirusem przypada na dzieci

Dodano: 04.05.2021 19:52 | 65 odsłon | 0 komentarzy


Z powodu masowych szczepie?? doros??ych obecnie a?? ponad jedna pi?ta wykrywanych w USA przypadk??w koronawirusa przypada na dzieci. Rok temu infekcje u nieletnich stanowi??y jedynie 3 procent spo??r??d wszystkich zdiagnozowanych.

Źródło: https:

Zdemoralizowane mimo m??odego wieku. Stan? przed s?dem

Dodano: 01.05.2021 19:55 | 60 odsłon | 0 komentarzy

K??ad??y si? na jezdni, plu??y na przechodni??w, wyzywa??y ich i pr??bowa??y okrada? mieszka??c??w Pi??y. Siedem dziewczyn w wieku od 11 do 13 lat stanie przed S?dem Rodzinnym i Nieletnich.

Źródło: https:

Legion Chrystusa: 27 ksi???y winnych pedofilii, poszkodowanych 170 dzieci

Dodano: 22.03.2021 21:37 | 72 odsłon | 0 komentarzy


Zgromadzenie Legion Chrystusa w najnowszym raporcie og??osi??o, ??e 27 jego ksi???y dopu??ci??o si? wykorzystywania seksualnego. Ich ofiarami by??o 170 nieletnich, z kt??rych 60 by??o wykorzystywanych przez za??o??yciela zgromadzenia ksi?dza Marciala Maciela Degollado.

Źródło: https:

"Dziecko ju?? zakopane". Nastolatka odpowie za ??art

Dodano: 05.03.2021 15:39 | 83 odsłon | 0 komentarzy

15-latka w ramach internetowego ??artu wys??a??a do przypadkowej osoby sms-a o tre??ci ??dziecko ju?? zakopane, od dzisiaj si? nie znamy?. Sprawa zosta??a zg??oszone policji. Nastolatka odpowie przed S?dem Rodzinnym i Nieletnich.

Źródło: https:

"By? ponad prawem i pa??stwem chc? hierarchowie Ko??cio??a"

Dodano: 17.02.2021 15:47 | 69 odsłon | 0 komentarzy

- Konkordat nie jest przestrzegany od dnia, w kt??rym podpisano umow? reguluj?c? stosunki pa??stwa z Ko??cio??em katolickim ?? m??wi dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Konsekwencj? mi?dzy innymi tego, jest sprawa ks. Andrzeja Dymera, a w??a??ciwie jego bezkarno??ci. Zmar??y wczoraj ks. Dymer ?? dzie?? po emisji reporta??u na jego temat przez telewizj? TVN24 - wykorzystywa?? seksualnie osoby nieletnie, a szczeci??scy biskupi wiedzieli o tym od 1995 r. - Ta sprawa jest r??wnie?? dowodem na...

Źródło: https:

Sprawa ks. Dymera. "Moralny upadek Ko??cio??a i polityki"

Dodano: 16.02.2021 15:50 | 80 odsłon | 0 komentarzy

- Pieni?dze by??y jednym z g????wnych powod??w pozycji ks. Andrzeja Dymera i gwarantem spokoju ?? m??wi Micha?? Stankiewicz, dziennikarz "Rzeczpospolitej", kt??ry ju?? w 2014 r. opisywa?? czyny i wp??ywy ks. Dymera. - To, co zobaczyli??my, ??wiadczy o moralnym upadku instytucji ko??cio??a katolickiego w Szczecinie ?? m??wi natomiast Tomasz Krzy??ak, r??wnie?? dziennikarz "Rzeczpospolitej". Wczoraj telewizja TVN24 wyemitowa??a reporta?? dotycz?cy seksualnego wykorzystywania nieletnich przez ks. Andrzeja Dymera.

Źródło: https:

Pa??stwowa komisja ds. pedofilii zamyka spraw? ks. Dymera

Dodano: 16.02.2021 13:42 | 87 odsłon | 0 komentarzy

Pa??stwowa Komisja ds. Pedofilii zamyka spraw? zmar??ego dzi?? ks. Andrzeja Dymera, na kt??rym ci???y??y oskar??enia o molestowanie seksualne nieletnich.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone