czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Nauczyciele  RSS
Czarnek: Rozwa??any jest jeden scenariusz powrotu do szk????

Dodano: 09.08.2021 8:27 | 51 odsłon | 0 komentarzy

Przygotowujemy si? do tego, ??eby 1 wrze??nia rzeczywi??cie wszyscy wr??cili do szko??y w trybie stacjonarnym - i wszyscy uczniowie, i nauczyciele - powiedzia?? w Programie 1 Polskiego Radia Przemys??aw Czarnek, minister edukacji i nauki.

Zaszczepi? wszystkich nauczycieli? Czarnek m??wi o segregacji

Dodano: 22.07.2021 18:25 | 53 odsłon | 0 komentarzy

- W wielu kwestiach nie zgadzam si? z Polsk? Akademi? Nauk, w tej te?? si? nie zgadzam - komentuje rekomendacje PAN minister edukacji i nauki Przemys??aw Czarnek. Zesp???? ds. COVID-19 przy prezesie PAN zaleca, by niezaszczepione osoby z grona pedagogicznego i pomocniczego odsun?? od bezpo??redniego funkcjonowania w szkole w czasie pandemii.

Marsz po??wi?cony wychowawcom

Dodano: 19.07.2021 17:37 | 40 odsłon | 0 komentarzy

Tegoroczny Marsz Pami?ci ofiar getta warszawskiego po??wi?cony b?dzie nauczycielom.

Źródło: https:

Nauczyciele niezadowoleni z nauki zdalnej i jej efekt??w

Dodano: 27.06.2021 19:13 | 67 odsłon | 0 komentarzy

Uczniowie mieli k??opoty z mobilizacj? do nauki, nauczyciele z komputerami.

Źródło: https:

Nauczyciele wzburzeni propozycj? MEiN, by zwi?kszy? pensum

Dodano: 13.05.2021 20:00 | 77 odsłon | 0 komentarzy

Nauczyciele nie wykluczaj? strajku, cho? to ostateczno???.

Źródło: https:

Projekt MEiN: Nauczyciel akademicki nie b?dzie m??g?? by? ukarany za wyra??anie przekona??

Dodano: 06.05.2021 19:19 | 82 odsłon | 0 komentarzy


Nauczyciel akademicki nie b?dzie m??g?? by? ukarany za wyra??anie przekona?? religijnych, ??wiatopogl?dowych lub filozoficznych ?? to jedno z za??o??e?? projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wy??szym i nauce, kt??ry MEiN skierowa??o do opiniowania.

Źródło: https:

Nauczyciele obawiaj? si? powrotu do szk????

Dodano: 29.04.2021 20:00 | 71 odsłon | 0 komentarzy

Nauczyciele obawiaj? si? powrotu do szk???? przed podaniem drugiej dawki szczepionki. Tym bardziej ??e nikt nie testuje dzieci.

Źródło: https:

"Wychowanie do ??ycia w rodzinie priorytetem w roku szkolnym"

Dodano: 19.04.2021 10:45 | 74 odsłon | 0 komentarzy

Podczas wczorajszej wizyty na Jasnej g??rze minister edukacji i nauki Przemys??aw Czarnek powo??a?? now? dyscyplin? naukow?. Do polskiej klasyfikacji dziedzin naukowych i dyscyplin do???czy biblistyka. W Cz?stochowie Czarnek uczestniczy?? te?? w Kongresie Nauczycieli Wychowania do ??ycia w Rodzinie.

Czy dzieci powinny wr??ci? do szk?????

Dodano: 15.04.2021 11:14 | 67 odsłon | 0 komentarzy

Od poniedzia??ku dzieci wracaj? do ????obk??w i przedszkoli. Minister zdrowia zapowiada, ??e o ile wska??niki zaka??e?? i hospitalizacji b?d? spada?, to po maj??wce do szk???? wr??c? r??wnie?? starsi uczniowie. Czy to dobry pomys??? O tym z Przemys??awem Staroniem, Nauczycielem Roku 2018, rozmawia Micha?? P??oci??ski.

Paw??owicz o transp??ciowym ch??opcu. ??Atak na dobro dziecka?

Dodano: 07.04.2021 16:44 | 74 odsłon | 0 komentarzy

S?dzia Trybuna??u Konstytucyjnego Krystyna Paw??owicz zamie??ci??a na Twitterze wpis, w kt??rym poinformowa??a o transp??ciowym ch??opcu, do kt??rego, decyzj? rady pedagogicznej, nauczyciele maj? zwraca? si? u??ywaj?c ??e??skiego imienia. By??ej pos??ance PiS zarzucono "uderzenie w dobro dziecka, plac??wki i dyrektorki".

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone