czwartek, 20 stycznia 2022 r.  Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Wiadomości z tagiem Narodowcy  RSS
Braun odpowiada na polemik? z tekstem "Czyja jest puszcza"

Dodano: 08.06.2021 15:04 | 45 odsłon | 0 komentarzy

Ojciec superior klasztoru na ??wi?tym Krzy??u i pan dyrektor ??wi?tokrzyskiego Parku Narodowego twierdz?, i?? w moim artykule ??Czyja jest puszcza? znalaz??y si? ??istotne nie??cis??o??ci?. Nie podzielam tej opinii.

5 wa??nych powod??w, dla kt??rych warto wzi?? udzia?? w Narodowym Spisie Powszechnym Ludno??ci i Mieszka?? 2021

Dodano: 02.06.2021 12:31 | 49 odsłon | 0 komentarzy

Spis powszechny to wyj?tkowe badanie organizowane przez G????wny Urz?d Statystyczny raz na 10 lat. Badanie to realizowane jest r??wnocze??nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej i ma znaczenie zar??wno w skali globalnej, jak i lokalnej.

Chi??ski statek towarowy Tianzhou-2 zacumowa?? na orbicie

Dodano: 30.05.2021 5:18 | 67 odsłon | 0 komentarzy


"??Bezza??ogowy statek towarowy Tianzhou-2 przycumowa?? w niedziel? do orbitalnej stacji kosmicznej Tianhe przywo???c paliwo i zapasy dla przysz??ej za??ogi stacji" - poinformowa??a Chi??ska Narodowa Agencja Kosmiczna. Wed??ug agencji Tianzhou-2 osi?gn??? stacj? po o??miu godzinach od startu z kosmodromu na wyspie Hainan, na Morzu Po??udniowochi??skim.

Źródło: https:

Nie ??yje prof. Henryk Samsonowicz, wybitny polski historyk

Dodano: 28.05.2021 14:07 | 55 odsłon | 0 komentarzy

W wieku 91 lat zmar?? prof. Henryk Samsonowicz, wybitny historyk, znakomity znawca polskiego ??redniowiecza, opozycjonista w PRL, minister edukacji narodowej w rz?dzie Tadeusza Mazowieckiego.

Źródło: https:

Rz?d i samorz?dy wsp??lnie o nowym etapie szczepie??

Dodano: 20.05.2021 20:00 | 55 odsłon | 0 komentarzy

Ju?? w przysz??ym tygodniu rz?d ma przedstawi? nowe pomys??y dotycz?ce promocji i intensyfikacji Narodowego Programu Szczepie??.

Źródło: https:

Muzeum w Ossowie z gigantycznym op????nieniem

Dodano: 19.05.2021 17:58 | 55 odsłon | 0 komentarzy

Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej najpewniej zako??czy si? w 2023 r. ?? zapowiada resort obrony narodowej.

Dworczyk dzi?kuje Trzaskowskiemu. Za pomoc w szczepieniach

Dodano: 03.05.2021 11:13 | 50 odsłon | 0 komentarzy

- Narodowy Program Szczepie?? ma tylko dwie barwy - bia??? i czerwon?. Od pocz?tku zgodnie apelujemy, by wyj?? go poza nawias bie???cej polityki. Dzi?kuj? Rafa??owi Trzaskowskiemu i pozosta??ym samorz?dowcom, kt??rzy w???czyli si? do organizowanej przez nas akcji ?? napisa?? Micha?? Dworczyk, pe??nomocnik rz?du ds. narodowego programu szczepie??.

Mumia ci???arnej kobiety. O odkryciu polskich naukowc??w m??wi ca??y ??wiat

Dodano: 30.04.2021 9:45 | 78 odsłon | 0 komentarzy


D??ugo s?dzono, ??e pod zwojami banda??y kryje si? kap??an Hor-D??ehuti. Teraz polscy naukowcy odkryli, ??e mumia, kt??ra trafi??a do Polski w XIX wieku, to zabalsamowane zw??oki kobiety w ci???y. Mumia ta znajduje si? w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Micha?? Dworczyk: Wkr??tce nowy plan rejestracji

Dodano: 18.04.2021 20:00 | 56 odsłon | 0 komentarzy

Co dalej w Narodowym Programie Szczepie??? - Plan rejestracji przedstawimy w najbli??szych dniach - m??wi szef KPRM Micha?? Dworczyk. Jak podkre??la, tempo szczepie?? uzale??nione jest wy???cznie od dostaw.

Źródło: https:

So??nierz: Potrzebny by??by bardzo twardy lockdown

Dodano: 13.04.2021 21:45 | 52 odsłon | 0 komentarzy

Ca??y ci???ar epidemii przek??adany jest na obywateli, kt??rzy - s??usznie - powinni by? ostro??ni. Ale tu jeszcze potrzebny by??by udzia?? pa??stwa - oceni?? Andrzej So??nierz, pose?? porozumienia, by??y prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone