środa, 10 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Narkotyki  RSS
Narkobiznesu covid nie dotyczy

Dodano: 27.07.2021 20:00 | 52 odsłon | 0 komentarzy

Awionetka do przemytu marihuany z Hiszpanii, laboratorium mefedronu urz?dzone pod ziemi? i kontakty poprzez szyfrowane komunikatory ?? tak dzi?? dzia??aj? gangi narkotykowe.

Źródło: https:

1,5 kilograma heroiny w brzuchu. Zatrzymanie na Ok?ciu

Dodano: 21.05.2021 6:54 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Na lotnisku Chopina w Warszawie zatrzymano 44-letniego m???czyzn?, kt??ry w brzuchu pr??bowa?? przemyci? ponad 1,5 kg heroiny. Czarnorynkowa warto??? zabezpieczonego narkotyku to blisko p???? miliona z??otych.

Źródło: https:

Wyprali 1,4 mld z??. Ekstradycja szefa gangu pod nadzwyczajnym nadzorem

Dodano: 17.05.2021 17:07 | 85 odsłon | 0 komentarzy


To b?dzie specjalna akcja z nadzwyczajnymi ??rodkami bezpiecze??stwa ?? tak o przewiezieniu z Holandii do Polski szefa grupy, kt??ra wypra??a w naszym kraju 1,4 mld z??otych z handlu narkotykami m??wi? reporterowi RMF FM ??ledczy. Holenderski s?d zgodzi?? si? na ekstradycj? zatrzymanego na jesieni na lotnisku w Amsterdamie Izraelczyka z panamskim paszportem.

"Decyzja s?du by??a d??ugo oczekiwan?". Komentarze po uwolnieniu polskiego kapitana

Dodano: 20.03.2021 21:09 | 90 odsłon | 0 komentarzy


Mi?dzynarodowa bran??a transportu morskiego z zadowoleniem przyj???a pi?tkowe orzeczenie s?du w meksyka??skim Ciudad Victoria, kt??ry uniewinni?? oskar??onego o przemyt narkotyk??w kapitana cypryjskiego statku UBC Savannah Andrzeja Lasot?. Pozbawionemu wolno??ci od 2019 r. Polakowi grozi??o 10 lat wi?zienia. By?? oskar??ony o przemyt ponad dwustu kilogram??w kokainy na dowodzonym przez siebie statku - cho? sam zg??osi?? policji podejrzane pakunki w ??adowniach.

Źródło: https:

Narkotyki, no??e, maczety. Cz??onkowie Wis??a Sharks oskar??eni

Dodano: 19.03.2021 6:28 | 90 odsłon | 0 komentarzy

Do S?du Okr?gowego w Krakowie trafi?? akt oskar??enia przeciwko 13 osobom powi?zanym z zorganizowan? grup? przest?pcz? pseudokibic??w Wis??a Sharks. Oskar??onym zarzuca si? m.in. udzia?? w zorganizowanej grupie przest?pczej, przest?pstwa narkotykowe i u??ycie niebezpiecznych przedmiot??w w postaci no??y i maczet.

Źródło: https:

S??u??y??a w policji. Wcze??niej skazana za przemyt narkotyk??w

Dodano: 17.02.2021 15:19 | 104 odsłon | 0 komentarzy

Do policji w Gorzowie Wielkopolskim przyj?to kobiet?, kt??ra wcze??niej zosta??a skazana w Szwecji za przemyt ponad 100 kilogram??w narkotyk??w. W ??rod? funkcjonariuszka zosta??a zwolniona ze s??u??by.

Skandal w policji: Skazana za przemyt narkotyk??w przyj?ta do s??u??by

Dodano: 17.02.2021 13:57 | 88 odsłon | 0 komentarzy


Do s??u??by w policji w Gorzowie Wielkopolskim zosta??a przyj?ta kobieta skazana wcze??niej w Szwecji za przemyt ponad stu kilogram??w narkotyk??w. Jak dowiedzia?? si? reporter RMF FM Krzysztof Zasada, dzi?? funkcjonariuszk? zwolniono z policji. Po po??udniu lubuska komenda wojew??dzka policji zawiadomi??a w sprawie prokuratur?.

Źródło: https:

28-latek zg??osi?? na policj?, ??e matka zabra??a mu narkotyki

Dodano: 27.11.2020 20:29 | 108 odsłon | 0 komentarzy


28-latek powiadomi?? policj?, ??e matka zabra??a mu jego w??asno???, kt??r? ?? jak si? p????niej okaza??o - by??o 200 porcji amfetaminy. Kobieta nie odpowie za przyw??aszczenie cudzej rzeczy, ale jej synowi grozi do trzech lat wi?zienia.

Źródło: https:

Narkotykowy boss w kajdankach

Dodano: 19.11.2020 18:15 | 89 odsłon | 0 komentarzy

Wpad?? szef mi?dzynarodowej grupy, kt??ra chcia??a w Polsce wypra? 1,4 mld z??. Pieni?dze przejmie Skarb Pa??stwa.

Źródło: https:

Potr?ci?? pieszego i uciek?? z miejsca wypadku. Jest areszt dla 36-latka

Dodano: 08.11.2020 19:41 | 140 odsłon | 0 komentarzy


S?d Rejonowy w Szczytnie podj??? decyzj? o aresztowaniu na 3 miesi?ce 36-latka podejrzanego o ??miertelne potr?cenie pieszego na DK 57 ko??o Nowego Gizewa i ucieczk? z miejsca wypadku. Wed??ug policji, kierowca by?? pod wp??ywem narkotyk??w.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone