wtorek, 05 lipca 2022 r.  Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Wiadomości z tagiem NFZ  RSS
Teleporada tak??e w nocy i w weekend

Dodano: 26.05.2021 20:00 | 71 odsłon | 0 komentarzy

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu uruchomiona przez NFZ pozwoli skonsultowa? si? z lekarzem tak??e poza godzinami pracy POZ.

Źródło: https:

NFZ uruchomi?? numer z teleporadami

Dodano: 25.05.2021 10:46 | 70 odsłon | 0 komentarzy

NFZ uruchamia Teleplatform? Pierwszego Kontaktu. Wiceminister zdrowia zadeklarowa??a, ??e pod bezp??atnym numerem 800 137 200 mo??na uzyska? pomoc medyczn? w godzinach, kiedy punkty Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie dzia??aj?.

Źródło: https:

Pose?? Porozumienia: ??Nowy ?ad? to program gro??ny dla Polski

Dodano: 17.05.2021 8:10 | 73 odsłon | 0 komentarzy

Na moje odej??cie z klubu PiS z??o??y??o si? wiele przyczyn - m??wi?? w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem polityk Porozumienia, pose?? ko??a Polskie Sprawy, by??y prezes NFZ, Andrzej So??nierz. Pose?? Porozumienia m??wi?? te??, ??e wicepremier Jaros??aw Gowin powinien odej??? z rz?du, je??li PiS zdecyduje si? na podwy??szenie sk??adek dla przedsi?biorc??w.

Tagi: Premier, NFZ
Źródło: https:

Przychodnia w Lublinie: puka? w okno, by wezwa? piel?gniark?

Dodano: 04.05.2021 8:42 | 71 odsłon | 0 komentarzy

Na drzwiach jednej z przychodni w Lublinie pojawi??a si? kartka z informacj?, ??e aby skontaktowa? si? z piel?gniark? nale??y puka? w okno. "Je??li us??yszymy walenie do okna, nie podchodzimy" - g??osi?? tekst. Jak donosi "Dziennik Wschodni", spraw? zaj??? si? NFZ.

Tagi: Lublin, NFZ
Źródło: https:

M??ller: Szczepienia poza kolejno??ci?? NFZ ma prawo na??o??y? kar?

Dodano: 07.04.2021 19:02 | 77 odsłon | 0 komentarzy

Rzecznik rz?du Piotr M??ller wyrazi?? nadziej?, ??e po 18 kwietnia uda si? zniwelowa? cz???? obostrze??. - Jest cel, ??eby ich nadmiarowo nie wprowadza?, je??eli to nie b?dzie konieczne - powiedzia??.

Źródło: https:

Minister zdrowia zawiesza dyrektora szpitala tymczasowego w Radomiu

Dodano: 10.03.2021 14:43 | 71 odsłon | 0 komentarzy


Adam Niedzielski poinformowa?? o zawieszeniu dyrektora szpitala miejskiego w Radomiu Marka Pacyn?. Na podstawie przepis??w covidowych poprosi?? dyrektora NFZ o wskazanie osoby, kt??ra b?dzie zarz?dza? plac??wk?. Powodem jest konflikt o powstanie szpitala tymczasowego w tym mie??cie. "Ta decyzja to pr??ba odwr??cenia uwagi od nieudolno??ci i nieporadno??ci rz?du w walce z pandemi? i przerzucanie na samorz?d odpowiedzialno??ci za swoje z??e decyzje" - m??wi prezydent Radomia Rados??aw Witkowski.

Ostra krytyka opozycji po zaleceniu NFZ-etu. "To jest skazanie wielu Polak??w na ??mier?"

Dodano: 09.03.2021 17:25 | 102 odsłon | 0 komentarzy


Zalecenie Narodowego Funduszu Zdrowia, by maksymalnie ograniczy? lub wstrzyma? zabiegi planowe, z pewno??ci? zwi?kszy liczb? zgon??w z powodu chor??b innych ni?? Covid-19 - ostrzega prof. Alicja Chybicka, lekarka i senator Koalicji Obywatelskiej. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego W??adys??aw Kosiniak-Kamysz m??wi wprost, ??e ta decyzja NFZ-etu to "skazanie na ??mier? wielu naszych rodak??w". Szef klubu Prawa i Sprawiedliwo??ci Ryszard Terlecki przyznaje natomiast, ??e "to jest dramat, oczywi??cie", ale i natychmiast dodaje, ??e "to na ca??ym ??wiecie si?...

Tagi: NATO, Rzym, NFZ, Doda, Senat
Źródło: https:

NFZ zaleca ograniczenie planowych zabieg??w. Chodzi o wolne ??????ka dla pacjent??w z Covid-19

Dodano: 08.03.2021 22:36 | 89 odsłon | 0 komentarzy


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poinformowa??a, ??e na polecenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zaleca ograniczenie do minimum lub czasowe zawieszenie udzielania ??wiadcze?? wykonywanych planowo. Jak wyja??niono, chodzi o to, by zapewni? wolne ??????ka dla pacjent??w wymagaj?cych pilnego przyj?cia do szpitali.

Źródło: https:

So??nierz: Epidemia w Polsce nigdy nie by??a pod kontrol?

Dodano: 04.02.2021 19:15 | 92 odsłon | 0 komentarzy

Szczepimy i odpornych i nieodpornych. To wszystko jest ca??y czas improwizacja - tak dzia??ania rz?du Zjednoczonej Prawicy zwi?zane z pandemi? koronawirusa Andrzej So??nierz, polityk Porozumienia i by??y szef NFZ.

Tagi: USA, NFZ
Źródło: https:

Pose?? Porozumienia: Dzi?? bym si? nie podpisa??. ??a??uj?

Dodano: 30.01.2021 8:02 | 97 odsłon | 0 komentarzy

- To jest nieko??cz?ca si? dyskusja. Nie zawsze prawo wszystko potrafi dobrze uregulowa?. S? rzeczy, kt??re czasem trzeba troch? przemilcze? - m??wi o zmianie prawa aborcyjnego by??y szef NFZ, pose?? Porozumienia Andrzej So??nierz.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone