piątek, 03 grudnia 2021 r.  Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery
Wiadomości z tagiem NATO  RSS
Premier: Wizy humanitarne dla 45 Afga??czyk??w

Dodano: 15.08.2021 17:57 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Premier Mateusz Morawiecki poinformowa??, ??e grupa wsp????pracownik??w strony polskiej oraz delegatury UE w Kabulu otrzyma polskie wizy humanitarne. Szef BBN przekaza??, ??e NATO zwr??ci??o si? do Polski o przyj?cie cz???ci swych afga??skich wsp????pracownik??w.

Tagi: NATO, Premier, Rzym
Źródło: https:

Nie ??yje porucznik Stefan Skielnik

Dodano: 14.08.2021 11:36 | 24 odsłon | 0 komentarzy

W wieku 95 lat zmar?? Stefan Skielnik, cz??onek m.in. armii genera??a Andersa. By?? zaanga??owany w kampani? przy???czenia Polski do NATO.

Tagi: Steam, NATO
Źródło: https:

Nieoficjalnie: USA nie wykluczaj? relokacji wojsk z Polski

Dodano: 10.08.2021 21:23 | 28 odsłon | 0 komentarzy

Na Kapitolu dyskutuje si? mo??liwo??? relokacji cz???? wojsk USA z Polski na inny odcinek wschodniej flanki NATO. W gr? wchodzi Rumunia - ustali??a nieoficjalnie Wirtualna Polska. Taki scenariusz mia??by by? mo??liwy, gdyby Sejm uchwali?? ustaw? anty-TVN.

Tagi: NATO, USA, Rumunia, TVN, Sejm, PIT
Źródło: https:

Jackowski: Argument prezesa PiS nie ma poparcia w faktach

Dodano: 10.08.2021 20:39 | 26 odsłon | 0 komentarzy

KRRiT powinna przed??u??y? koncesj? TVN24 ?? uwa??a Jan Maria Jackowski, senator PiS.

Źródło: https:

Fogiel: Podwy??ki? Prezydent wykaza?? si? propa??stwow? postaw?

Dodano: 06.08.2021 21:40 | 32 odsłon | 0 komentarzy

- Coraz wi?cej os??b zwraca uwag? na to, ??e pe??ni?cy funkcje publiczne powinni zarabia? wi?cej. 460 pos????w i 100 senator??w nie jest jednak w tym wszystkim najwa??niejsze. Du??o wa??niejsi s? ministrowie, wiceministrowie, samorz?dowcy - przekonywa?? Rados??aw Fogiel, zast?pca rzecznika Prawa i Sprawiedliwo??ci.

Źródło: https:

Bury: Tym razem PiS wprowadzi podwy??ki dla polityk??w

Dodano: 05.08.2021 11:14 | 34 odsłon | 0 komentarzy

Projekt ustawy blokuj?cej wprowadzone ju?? podwy??ki dla polityk??w to ze strony Platformy Obywatelskiej ruch czysto wizerunkowy - oceni?? w rozmowie z Micha??em Kolank? senator Polski 2050 Jacek Bury.

Źródło: https:

Jackowski: Wybory przedterminowe? Niewiele na to wskazuje

Dodano: 05.08.2021 11:04 | 27 odsłon | 0 komentarzy

- Je??eli Porozumienie zosta??oby wypchni?te z obozu Zjednoczonej Prawicy i powsta??aby wi?kszo???, kt??ra popiera??aby przynajmniej okazjonalnie rz?d, w przedsi?wzi?ciach, na kt??rych w??adzy zale??y, to mieliby??my rz?d mniejszo??ciowy - powiedzia?? w programie ??Onet Rano? Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwo??ci.

Tagi: NATO, Wybory, Senat
Źródło: https:

Strumie?? dodatkowych pieni?dzy dla pos????w i senator??w

Dodano: 04.08.2021 18:28 | 34 odsłon | 0 komentarzy

Kilka dni przed podwy??kami pensji dla polityk??w marsza??kowie Sejmu i Senatu zwi?kszyli ??rodki na kluby parlamentarne.

Źródło: https:

Stany Zjednoczone: Sprawa TVN podcina sojusz z Polsk?

Dodano: 04.08.2021 17:38 | 42 odsłon | 0 komentarzy

Grupa czo??owych senator??w USA wyda??a w ??rod? bardzo mocne o??wiadczenie odnosz?ce si? do kwestii odebrania TVN licencji na prowadzenie dalszej dzia??alno??ci.

Źródło: https:

Dr Szu??drzy??ski o obostrzeniach: Je??li b?d?, to dla wszystkich

Dodano: 01.08.2021 20:42 | 26 odsłon | 0 komentarzy

- Skutki uboczne szczepie?? s?, powa??ne skutki uboczne szczepie?? wyst?puj? bardzo rzadko, natomiast one nijak si? nie maj? do powik??a?? po przebyciu choroby - powiedzia?? w Polsat News dr Konstanty Szu??drzy??ski, cz??onek doradzaj?cej premierowi Rady Medycznej.

Tagi: NATO, Premier
Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2021 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone