czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Mielno  RSS
Jego Ekscelencja So??tys

Dodano: 02.07.2021 17:00 | 66 odsłon | 0 komentarzy

Emerytura metropolity gda??skiego i p????niejsza decyzja papieska o zakazie przebywania na terenie archidiecezji gda??skiej i sprawowania tam nabo??e??stw i spotka?? zdawa??a si? ko??czy? spraw? arcybiskupa S??awoja Leszka. Je??li jednak kto?? mia?? nadziej?, ??e tak b?dzie, to musi by? obecnie rozczarowany. Arcybiskup powr??ci?? w nowej dla siebie roli. Zosta?? bowiem so??tysem w swojej rodzinnej miejscowo??ci. Zag??osowa??o na niego ca??ych dziewi?ciu mieszka??c??w, kt??rzy ?? jak podkre??li?? arcybiskup ?? mieli ??wi?cej...

Nauczyciele niezadowoleni z nauki zdalnej i jej efekt??w

Dodano: 27.06.2021 19:13 | 66 odsłon | 0 komentarzy

Uczniowie mieli k??opoty z mobilizacj? do nauki, nauczyciele z komputerami.

Źródło: https:

Stra??acy nie jad? do Czech. Nie ma zapotrzebowania

Dodano: 26.06.2021 10:08 | 58 odsłon | 0 komentarzy

Stra??acy z jednostek ??l?skiego garnizonu, kt??rzy mieli jecha? do Czech, by pomaga? na terenach dotkni?tym tornadem nie udadz? si? tam. Strona czeska nie zg??osi??a potrzeby pomocy.

Jaki: Wybory kopertowe? Ca??a wina po stronie opozycji

Dodano: 29.05.2021 11:33 | 75 odsłon | 0 komentarzy

- Robili??my wszystko, ??eby te wybory odby??y si? zgodnie z terminem konstytucyjnym. Z jednej strony mieli??my blokady jednego koalicjanta i nie mogli??my tego przeprowadzi?. Z drugiej strony mieli??my blokad? opozycji, kt??ra zaapelowa??a do samorz?d??w, ??eby tych wybor??w nie przeprowadza??y - m??wi o przygotowaniach do organizacji wybor??w prezydenckich w formie korespondencyjnej europose?? Patryk Jaki.

Tur??w topi Grup? Wyszehradzk?

Dodano: 23.05.2021 17:59 | 65 odsłon | 0 komentarzy

Takiego kryzysu z Prag? nie mieli??my od powstania Republiki Czeskiej niemal 30 lat temu.

Źródło: https:

Sonda??: Kt??r? szczepionk? na COVID chc? si? szczepi? Polacy?

Dodano: 15.05.2021 6:12 | 62 odsłon | 0 komentarzy

Uczestnik??w sonda??u SW Research dla rp.pl spytali??my o to kt??r? z dost?pnych w Polsce szczepionek na COVID-19 chcieliby si? zaszczepi?, gdyby mieli mo??liwo??? wyboru szczepionki.

Rodziny w pa??stwowych sp????kach. Suski: Jeste??my przest?pcami?

Dodano: 12.05.2021 21:07 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Gdzie cz??onkowie rodzin radnych, polityk??w, pos????w mieliby szuka? pracy? Nie popadajmy w paranoj?. Co my jeste??my jakimi?? przest?pcami? - komentowa?? Marek Suski zatrudnienia cz??onk??w rodzin polityk??w PiS w pa??stwowych sp????kach.

Mieszka??cy sami odnowi? cerkiew

Dodano: 26.04.2021 18:11 | 70 odsłon | 0 komentarzy

Mieszka??cy Grab??wki na Podkarpaciu mieli do??? patrzenia, jak niszczeje maj?ca ponad p????tora wieku cerkiew znajduj?ca si? w tej miejscowo??ci. Za??o??yli stowarzyszenie i odnawiaj? zabytek.

Rzecznik rz?du: Do ko??ca czerwca ponad 20 mln szczepie??

Dodano: 19.04.2021 14:13 | 63 odsłon | 0 komentarzy

- Do ko??ca sierpnia wszystkie ch?tne osoby w Polsce b?d? mog??y si? zaszczepi?, a do ko??ca czerwca b?dziemy mieli wykonanych grubo ponad 20 mln szczepie??, dzi?ki temu, ??e zwi?kszaj? si? dostawy szczepionek - powiedzia?? rzecznik rz?du Piotr M??ller.

Nie ??yje kapelan ma??opolskiej policji

Dodano: 18.04.2021 8:56 | 84 odsłon | 0 komentarzy

Zmar?? ks. Pawe?? Mielecki, wikariusz parafii b??. Jerzego Popie??uszki w Krakowie, kapelan ma??opolskiej policji. Mia?? 42 lata.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone