sobota, 20 kwietnia 2019 r.  Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Wiadomości z tagiem Microsoft  RSS
Xbox Game Pass Ultimate - Microsoft og�osi� now� subskrypcj�

Dodano: 17.04.2019 14:43 | 1 odsłon | 0 komentarzy

I tanio, i drogo. Poza og�oszeniem dotycz�cym nowej wersji konsoli, Microsoft ujawni� na r�wnie� now� us�ug� Xbox Game Pass Ultimate, kt�ra ��czy w sobie dwa popularne plany abonamentowe dost�pne wcze�niej oddzielnie. Dzi�ki nowej wersji subskrypcji u�ytkownicy konsoli Xbox One mog� w �atwiejszy spos�b zarz�dza� swoim cz�onkostwem, co mo�e by� szczeg�lnie istotne, gdy zamierzamy korzysta� tego rozwi�zania nieregularnie.

Źródło: https:

Xbox One S All-Digital Edition oficjalnie zaprezentowany

Dodano: 17.04.2019 14:07 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Plotki znowu si� sprawdzi�y. Zgodnie ze wcze�niejszymi przewidywaniami, wczoraj Microsoft oficjalnie zapowiedzia� konsol� Xbox One S All-Digital Edition. Sprz�t przygotowano dla os�b, kt�re nie korzystaj� z nap�du optycznego i wszystkie tre�ci pobieraj� ze sklepu platformy Xbox. Potwierdzono r�wnie� cen� zestawu, kt�ra jest oczywi�cie ni�sza ni� wersji z czytnikiem Bly-ray.

Źródło: https:

Microsoft Edge otrzyma wbudowan� funkcj� t�umaczenia stron

Dodano: 12.04.2019 17:42 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Testy juďż˝ trwajďż˝. Wyglďż˝da na to, ďż˝e Microsoft pďż˝jdzie ďż˝ladami Google’a w jeszcze jednej kwestii zwiďż˝zanej ze swojďż˝ przeglďż˝darkďż˝, a konkretnie doda do Edge wbudowany tďż˝umacz stron. Na Reddicie ujawniono pierwsze grafiki przedstawiajďż˝ce dziaďż˝anie tej funkcji i wyglďż˝da na to, ďż˝e otrzymamy rozwiďż˝zanie bliďż˝niaczo podobne do tego, jakie od dďż˝uďż˝szego czasu oferowane jest przez przeglďż˝darkďż˝ Chrome.

Źródło: https:

Aktualizacje zbiorcze�KB4493472 i KB4493446 dla Windows 7 i 8.1 mog� powodowa� problemy z uruchomieniem systemu

Dodano: 12.04.2019 16:02 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Microsoft nie ma ostatnio zbyt dobrej passy. Kilka dni temu producent system�w Windows udost�pni� w sieci nowe aktualizacje zbiorcze dla swoich produkt�w. W�r�d nich pojawi�y si� �atki KB4493472 i KB4493446, kt�rych instalacja powoduje w niekt�rych przypadkach spore problemy z odpaleniem OS-u, je�li u�ytkownik korzysta z wybranych program�w antywirusowych.

Źródło: https:

Microsoft: Google Stadia ma dobr� infrastruktur�, ale nie ma tre�ci

Dodano: 11.04.2019 23:02 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Firma wbija duďż˝e szpile swojemu konkurentowi. The Telegraph przeprowadziďż˝ wywiad z Mike’iem Nicholsem, szefem marketingu dziaďż˝u Xbox, w ktďż˝rym poruszono temat platformy streamingowej Stadia. Przedstawiciel Microsoftu nie owijaďż˝ w baweďż˝nďż˝ i otwarcie krytykowaďż˝ dziaďż˝ania Google’a, ktďż˝rego usďż˝uga nie moďż˝e i prawdopodobnie nigdy nie bďż˝dzie siďż˝ mogďż˝a rďż˝wnaďż˝ z tym, co zaoferuje jego firma.ďż˝

Źródło: https:

Microsoft ostatecznie u�mierca Windowsa XP

Dodano: 11.04.2019 17:56 | 1 odsłon | 0 komentarzy

To ju� definitywny koniec tego oprogramowania. Microsoft, po ponad 18 latach, postanowi� oficjalnie zaprzesta� dalszej obs�ugi system�w opartych o Windowsa XP (2600.xpclient). Producent poinformowa� w�a�nie, �e nie b�dzie ju� wydawa� aktualizacji dla platfomy�Windows Embedded 2009 POSReady. Ostatni, przeznaczony dla niej update, pojawi� si� kilka dni temu.

Źródło: https:

Dokumenty Google z natywn� obs�ug� plik�w pakietu Microsoft Office

Dodano: 11.04.2019 17:44 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Praca b�dzie jeszcze �atwiejsza. Google poinformowa�o, �e ju� nied�ugo doda opcj� natywnej edycji plik�w pakietu Microsoft Office w Dokumentach Google. Rozwi�zanie w pierwszej kolejno�ci trafi do klient�w korporacyjnych, u�ywaj�cych us�ugi G Suite, ale na szcz�cie w p�niejszym czasie zostanie udost�pnione te� wszystkim innym osobom.

Źródło: https:

Game Bar w Windows 10�doczeka� si� sporych usprawnie�

Dodano: 09.04.2019 1:22 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Fani mem�w i muzyki si� uciesz�. Microsoft ca�y czas pracuje nad usprawnieniem paska gier, dost�pnego w Windows 10. W najnowszej testowej wersji tej aplikacji dodano naprawd� sporo nowo�ci, dzi�ki kt�rym nak�adka w ko�cu ma funkcje, o kt�re proszono od bardzo dawna. Co wi�cej, u�ytkownik w ko�cu dosta� wi�cej opcji dostosowania paska, dzi�ki czemu mo�e wybra�, jakie komponenty powinny zosta� wy�wietlane, a jakie maj� by� ukryte.

Źródło: https:

Microsoft Edge - testowe wersje przegl�darki dost�pne do pobrania dla wszystkich

Dodano: 08.04.2019 21:03 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Microsoft zaprasza do test�w. Niedawno do sieci wyciek�a testowa wersja przegl�darki Edge, dzi�ki czemu mogli�my opisa� cz�� jej mo�liwo�ci. Dzisiaj producent tej aplikacji postanowi� udost�pni� wszystkim zainteresowanym mo�liwo�� pobrania jej rozwojowych edycji. Microsoft chce w ten spos�b zebra� wi�cej opinii o nowym Edge i na tej podstawie wprowadzi� niezb�dne poprawki i usprawnienia przed wydaniem pe�nej wersji.

Źródło: https:

Usługa Xbox Game Pass dostanie drugi, droższy model subskrypcji

Dodano: 07.04.2019 23:13 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Firma wciąż walczy o rynek konsol. Microsoft zdecydowanie przegrał walkę o klientów z Sony i promowanym przez Japończyków PlayStation 4, ale nie oznacza to, że Amerykanie nie mają zamiaru zapowiadać żadnych nowych rozwiązań dotyczących gier i sprzętu dla graczy przed premierą kolejnej generacji Xboksów. Co dokładnie na najbliższe miesiące planuje gigant z Redmond?

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone