wtorek, 05 lipca 2022 r.  Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Wiadomości z tagiem Michelin  RSS
Patenty na szczepionki przeciw Covid-1. Michel zapowiada "konkretn? propozycj?"

Dodano: 08.05.2021 16:58 | 83 odsłon | 0 komentarzy


??Przewodnicz?cy Rady Europejskiej Charles Michel og??osi?? w Porto, ??e uczestnicy nieformalnego szczytu UE w tym mie??cie rozmawiali o sprawie zawieszenia patent??w na produkcj? szczepionek przeciw Covid-19. Podkre??li??, ??e pa??stwa cz??onkowskie s? gotowe, by wypracowa? konkretn? propozycj?.

Pod koniec marca szczyt UE ws. pandemii. Sporo wra??liwych temat??w do om??wienia

Dodano: 13.03.2021 17:12 | 84 odsłon | 0 komentarzy


Wysoki rang? wsp????pracownik szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela potwierdzi??, ??e 25 i 26 marca odb?dzie si? szczyt Unii Europejskiej w sprawie koordynacji dzia??a?? w kwestii pandemii. Michel chce ponadto, ??eby szczyt odby?? si? fizycznie, ale, jak zaznaczy?? jego wsp????pracownik, nie zosta??o to jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Awans polskiego szefa Michelina

Dodano: 13.03.2021 1:20 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Prezes Michelin Polska i dyrektor fabryki w Olsztynie, Jaros??aw Michalak w po??owie marca przeprowadzi si? do centrali firmy w Clermont-Ferrand. W dziale HR b?dzie tam zarz?dza?? obsad? stanowisk przemys??owych w Grupie Michelin.

Źródło: https:

Michel: UE b?dzie pracowa? nad paszportami szczepie??

Dodano: 25.02.2021 22:48 | 92 odsłon | 0 komentarzy


Naszym priorytetem jest przyspieszenie produkcji i dostaw szczepionek przeciw Covid-19 oraz szczepie?? w Unii Europejskiej - powiedzia?? przewodnicz?cy Rady Europejskiej Charles Michel w czwartek po zako??czeniu pierwszego dnia unijnego szczytu.

Źródło: https:

Michel: Koncerny musz? dochowa? termin??w dostaw szczepionek

Dodano: 21.01.2021 23:23 | 115 odsłon | 0 komentarzy


Przewodnicz?cy Rady Europejskiej Charles Michel oznajmi?? w czwartek po zako??czeniu szczytu szef??w pa??stw i rz?d??w UE, ??e koncerny farmaceutyczne musz? respektowa? swoje zobowi?zania w kwestii termin??w dostaw szczepionek.

Michel: Chcemy wsp????pracowa? z Chinami przy globalnych wyzwaniach

Dodano: 29.09.2020 23:44 | 131 odsłon | 0 komentarzy


Na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli om??wiona zostanie sytuacja na Bia??orusi, otrucie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, eskalacja konfliktu w G??rskim Karabachu i relacje "27" z Turcj? - poinformowa?? przewodnicz?cy Rady Europejskiej Charles Michel w li??cie skierowanym do przyw??dc??w pa??stw UE.

Źródło: https:

Charles Michel na kwarantannie. Szczyt UE przeniesiony

Dodano: 22.09.2020 17:17 | 115 odsłon | 0 komentarzy


Szef Rady Europejskiej, Charles Michel jest na kwarantannie. Jak donosi Katarzyna Szyma??ska-Borginon, ochroniarz szefa Rady ma pozytywny test na Covid-19. Szczyt Unii Europejskiej, kt??ry mia?? odby? si? w najbli??szy czwartek i pi?tek zosta?? przeniesiony na pa??dziernik.

Źródło: https:

Statek Banksy'ego przeci??ony. Na ratunek ruszy?a stra? przybrze?na

Dodano: 29.08.2020 20:07 | 123 odsłon | 0 komentarzy


W?oska Stra? Przybrze?na udzieli?a pomocy prywatnemu statkowi, kupionemu przez tajemniczego artyst? Banksy'ego, a ratuj?cemu migrantw na Morzu ?rdziemnym. Za?oga jednostki pomocowej Louise Michel pod niemieck? bander? zabra?a wcze?niej 130 rozbitkw.

Szczyt UE ws. finansw. Kompromis szefa Rady Europejskiej odrzucony

Dodano: 19.07.2020 21:03 | 104 odsłon | 0 komentarzy


Kompromis przewiduj?cy 400 mld euro w grantach na odbudow? gospodarki po koronakryzysie, jaki szef Rady Europejskiej Charles Michel zaprezentowa? w niedziel? unijnym liderom, zosta? odrzucony przez pi?? tzw. oszcz?dnych krajw - poinformowa?y wieczorem ?rd?a unijne.

Unijny szczyt ws. bud?etu. Nadal bez porozumienia, wznowiono rozmowy

Dodano: 18.07.2020 21:47 | 107 odsłon | 0 komentarzy


Unijni przywdcy powrcili w sobot? o godz. 21 do rozmw w formacie 27 pa?stw. Szef Rady Europejskiej Charles Michel przeprowadzi? konsultacje w mniejszych grupach, ale na razie nie zdecydowa? si? na przedstawienie nowych propozycji na pi?mie. G?wnym tematem - praworz?dno??.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone