czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Media narodowe  RSS
Dlaczego pos??owie opozycji nie umiej? liczy? do pi?ciu?

Dodano: 13.08.2021 11:47 | 62 odsłon | 0 komentarzy

Po g??osowaniach nad "Lex TVN" ?? zdumiewaj?cym przyk??adzie, jak osobiste fobie kilku polityk??w potrafi? zakwestionowa? polsk? racj? stanu, zdaniem niekt??rych polityk??w opozycji i komentator??w pojawi?? si? promyczek nadziei ?? czyli zapis zabieraj?cy powo??anie zarz?d??w medi??w publicznych Radzie Medi??w Narodowych i przekazuj?cy te decyzje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Źródło: https:

Braun: Brak decyzji ws. TVN grozi Trybuna??em Stanu

Dodano: 23.07.2021 10:38 | 63 odsłon | 0 komentarzy

To, ??e TVN od 17 miesi?cy czeka na odnowienie koncesji, to sprawa wy???cznie polityczna - m??wi?? cz??onek Rady Medi??w Narodowych i by??y prezes TVP Juliusz Braun w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.

Źródło: https:

Kto prezesem TVP? Rada Medi??w Narodowych dokona??a wyboru

Dodano: 09.06.2021 13:38 | 92 odsłon | 0 komentarzy

Decyzj? RMN przez kolejne 4 lata prezesem TVP b?dzie Jacek Kurski. By?? jedynym kandydatem. G??osowa??o za nim trzech cz??onk??w Rady, dw??ch by??o przeciw.

Źródło: https:

Rzecznik Dudy usuwa tweeta i t??umaczy powo??anie do RMN

Dodano: 11.12.2020 19:48 | 102 odsłon | 0 komentarzy

- Zgodnie z ustaw? o Radzie Medi??w Narodowych wyb??r w tym przypadku by?? mo??liwy w tym tylko spo??r??d wskazanych przez kluby opozycyjne kandydat??w - przypomnia?? rzecznik prezydenta B??a??ej Spychalski, t??umacz?c powo??anie do RMN Roberta Kwiatkowskiego, by??ego prezesa TVP a obecnie pos??a Lewicy.

Źródło: https:

Czaba?ski: Hodowla zwierz?t na futra jest patologi?

Dodano: 10.09.2020 7:43 | 114 odsłon | 0 komentarzy

- Fermy hodowlane zwierz?t futerkowych s? patologiczne z istoty rzeczy, niezale?nie od tego, czy s? w nich przestrzegane obowi?zuj?ce przepisy - stwierdzi? przewodnicz?cy Rady Mediw Narodowych Krzysztof Czaba?ski, wyra?aj?c na antenie radiowej Jedynki poparcie dla postulowanego przez PiS wprowadzenia zakazu hodowli zwierz?t futerkowych.

Strzyczkowski zwolniony. Wniosek o odwo?anie prezes PR

Dodano: 21.08.2020 7:44 | 122 odsłon | 0 komentarzy

Cz?onek Rady Mediw Narodowych Juliusz Braun zapowiedzia? z?o?enie kolejnego ju? wniosku o odwo?anie prezes Polskiego Radia Agnieszki Kami?skiej. Powodem jest zwolnienie Kuby Strzyczkowskiego ze stanowiska dyrektora radiowej Trjki

Źródło: https:

Pose? Solidarnej Polski: Kurski przywrci? szacunek do TVP

Dodano: 07.08.2020 15:10 | 120 odsłon | 0 komentarzy

Fantastyczna wiadomo?? dla Polski - stwierdzi? Janusz Kowalski, wiceminister aktyww pa?stwowych z Solidarnej Polski, komentuj?c ponowne powo?anie przez Rad? Mediw Narodowych Jacka Kurskiego na prezesa TVP. Innego zdania s? politycy opozycji.

Źródło: https:

Jacek Kurski ponownie prezesem TVP

Dodano: 07.08.2020 14:19 | 118 odsłon | 0 komentarzy

Rada Mediw Narodowych powo?a?a Jacka Kurskiego na prezesa Telewizji Polskiej. Kurski wraca na stanowisko po kilkumiesi?cznej przerwie dzi?ki g?osom politykw PiS.

Źródło: https:

Juliusz Braun wnioskuje o odwo?anie szafa PAP

Dodano: 10.07.2020 14:17 | 118 odsłon | 0 komentarzy

By?y przewodnicz?cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a obecnie cz?onek Rady Mediw Narodowych Juliusz Braun, skierowa? pismo do przewodnicz?cego RMN o odwo?anie prezesa Polskiej Agencji Prasowej, Wojciecha Surmacza.

TVP w sztabie Dudy

Dodano: 08.06.2020 18:21 | 109 odsłon | 0 komentarzy

Media narodowe prbuj? niszczy? ka?dego niewygodnego przeciwnika PiS. Tak by?o cho?by z Paw?em Adamowiczem i tak jest teraz z Rafa?em Trzaskowskim.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone