czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem MSWiA  RSS
Dorn: Marsza??ek Witek regulaminu nie z??ama??a

Dodano: 15.08.2021 13:38 | 93 odsłon | 0 komentarzy

Je??eli Andrzej Duda otrzyma sygna?? ze strony Bia??ego Domu, ??e je??li podpisze lex TVN to b?dzie prezydentem nieprzyjmowalnym przez obecnego prezydenta USA i pojawi si? u niego perspektywa bycia prezydentem trzeciej kategorii, to mo??e doj??? u niego do jakiej?? refleksji i ta ustawa nie zostanie podpisana ?? uwa??a Ludwik Dorn, by??y marsza??ek Sejmu, szef MSWiA i pose?? PiS.

Źródło: https:

Niewielki t?czowy Ko??ci???? wygra?? z MSWiA i Ziobr?

Dodano: 02.08.2021 20:00 | 56 odsłon | 0 komentarzy

S?d wstrzyma?? wykonanie decyzji o wykre??leniu Reformowanego Ko??cio??a Katolickiego. Jedynego w Polsce, kt??ry udziela ??lub??w jednop??ciowych.

Źródło: https:

Tusk za Kaczy??skim w rankingu zaufania

Dodano: 16.07.2021 12:24 | 61 odsłon | 0 komentarzy

Prezydent Andrzej Duda i lider Polski 2050 Szymon Ho??ownia to najlepiej odbierani politycy - wynika z sonda??u CBOS. Najmniej ankietowanych zadeklarowa??o, ??e ufa ministrowi edukacji i nauki Przemys??awowi Czarnkowi, szefowi MSWiA Mariuszowi Kami??skiemu i liderowi Lewicy W??odzimierzowi Czarzastemu.

Źródło: https:

Genetyczny portret Polek i Polak??w ?? du??o blondu, pieg??w i?? ??ysych

Dodano: 09.07.2021 16:05 | 95 odsłon | 0 komentarzy

Naukowcy stworzyli baz? wariant??w genetycznych populacji Polski. Kilka stereotyp??w si? potwierdzi??o, inne ?? jak ten o genetycznej odporno??ci Polak??w na alkohol ?? nie. W??r??d ponad 1000 przeanalizowanych genom??w s? i nasze ?? Piotra oraz m??j! Ten ogromny projekt o nazwie ??Nasze Genomy? powsta?? dzi?ki wsp????pracy Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz naukowego startupu MNM [...]

Źródło: https:

Sejm odrzuci?? wnioski o wotum nieufno??ci wobec ministr??w

Dodano: 23.06.2021 22:42 | 71 odsłon | 0 komentarzy

W ??rod? w nocy w Sejmie odby??y si? g??osowania o wotum nieufno??ci wobec szefa MSWiA Mariusza Kami??skiego, wicepremiera, ministra aktyw??w pa??stwowych Jacka Sasina oraz szefa KPRM Micha??a Dworczyka. Ministrowie nie zostali odwo??ani

Źródło: https:

MSWiA szerzej otwiera polskie granice

Dodano: 18.06.2021 19:06 | 68 odsłon | 0 komentarzy

Minister Spraw Wewn?trznych i Administracji otwiera granice Polski dla os??b podr????uj?cych ze Stan??w Zjednoczonych i dodatkowe trzy przej??cia graniczne z Ukrain?.

Źródło: https:

Problemy z dzia??aniem numeru 112: Niejasne t??umaczenia policji i MSWiA

Dodano: 31.05.2021 20:55 | 91 odsłon | 0 komentarzy


Policja i Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji niejasno t??umacz? si? w sprawie ostatnich problem??w z dzia??aniem numeru awaryjnego 112. W po??owie maja przez kilka godzin nie dzia??a?? system teleinformatyczny s??u???cy do elektronicznego przekazywania zg??osze??. Problemy pojawi??y si? te?? w ubieg??y wtorek, 16 maja.

Tagi: Policja, MSWiA
Źródło: https:

"Pogratulowa? logiki". Sasin komentuje dzia??ania NIK

Dodano: 25.05.2021 16:50 | 97 odsłon | 0 komentarzy


Szkoda autorytetu Najwy??szej Izby Kontroli, kt??ry na naszych oczach upada - tak wicepremier, szef MAP Jacek Sasin odni??s?? si? do zawiadomienia NIK do prokuratury o mo??liwo??ci pope??nienia przest?pstwa przez premiera, szefa Kancelarii Premiera, szefa MSWiA i ministra aktyw??w pa??stwowych. Spraw? skomentowa?? r??wnie?? - b?d?cy w Brukseli na szczycie unijnych przyw??dc??w - premier Mateusz Morawiecki. "Gdyby??my si? nie starali si? zabezpieczy? w??wczas tych wybor??w prezydenckich, to przez zlecenie druku kopert czy zlecenie druku kart wyborczych, to...

Źródło: https:

NIK sk??ada zawiadomienie do prokuratury m.in. w sprawie premiera

Dodano: 25.05.2021 15:40 | 70 odsłon | 0 komentarzy


NIK po kontroli organizacji wybor??w w trybie korespondencyjnym z maja 2020 roku zawiadomi??a prokuratur? o mo??liwo??ci pope??nienia przest?pstwa przez czterech najwy??szych urz?dnik??w pa??stwowych - prezes Najwy??szej Izby Kontroli Marian Bana?? potwierdzi?? wcze??niejsze informacje reporter??w RMF FM. Jedno z zawiadomie?? dotyczy premiera Mateusza Morawieckiego i szefa jego kancelarii - Micha??a Dworczyka. Kolejne szefa MSWiA Mariusza Kami??skiego oraz ministra aktyw??w pa??stwowych Jacka Sasina.

Źródło: https:

NIK donosi na Morawieckiego, Sasina, Kami??skiego i Dworczyka

Dodano: 24.05.2021 7:16 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Po przedstawieniu krytycznego raportu ws. prezydenckich wybor??w kopertowych Najwy??sza Izba Kontroli z??o??y zawiadomienie do prokuratury o mo??liwo??ci pope??nienia przest?pstwa premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i szefa Ministerstwa Aktyw??w Pa??stwowych Jacka Sasina, szefa MSWiA Mariusza Kami??skiego oraz szefa Kancelarii Premiera Micha??a Dworczyka - donosi Onet.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone