czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Luksemburg  RSS
Czy mo??na liczy? na rozs?dek PiS-u

Dodano: 19.07.2021 18:00 | 52 odsłon | 0 komentarzy

Rz?dz?cy stoj? przed perspektyw? upokarzaj?cego wycofania si? z przepis??w, kt??re zakwestionowa?? Trybuna?? w Luksemburgu. Albo mog? ryzykowa? sankcje, kt??re przekre??l? Polski ?ad i inne sny Jaros??awa Kaczy??skiego.

Źródło: https:

Prokuratura Europejska rozpocz???a dzia??alno???. Bez udzia??u Polski

Dodano: 01.06.2021 17:32 | 80 odsłon | 0 komentarzy


Prokuratura Europejska rozpocz???a swoj? dzia??alno???, ale bez udzia??u Polski, W?gier, Danii, Irlandii i Szwecji. To nowa unijna instytucja, kt??rej biuro mie??ci si? w Luksemburgu.

Źródło: https:

TSUE zaj??? si? skarg? KE ws. Izby Dyscyplinarnej S?du Najwy??szego

Dodano: 01.12.2020 7:22 | 87 odsłon | 0 komentarzy


W Luksemburgu zako??czy??a si? rozprawa dotycz?ca skargi KE przeciwko Polsce w sprawie odpowiedzialno??ci dyscyplinarnej s?dzi??w. Obie strony pozosta??y przy swoich stanowiskach. 13 marca 2021 roku rzecznik generalny TSUE og??osi swoj? opini? w tej sprawie.

Źródło: https:

Piotrowski: Nie podwy?szy?bym podatkw ani nie ograniczy?bym 500+

Dodano: 23.06.2020 18:02 | 104 odsłon | 0 komentarzy


"Nie dopuszczam mo?liwo?ci podnoszenia podatkw ani ograniczenia 500+" mwi? w Popo?udniowej rozmowie w RMF FM kandydat w wyborach prezydenckich Miros?aw Piotrowski. Podkre?li?, ?e jego zdaniem trzeba obni?y? podatki do 15 proc. "Je?li chodzi o przedsi?biorcw, to chcia?bym i?? drog? Luksemburga, gdzie du?e firmy p?ac? 1-2 proc. podatku" doda?. Pytany o s?u?b? zdrowia stwierdzi?, ?e nale?y zalegalizowa? stan faktyczny i kaza? pacjentom dop?aca? za wizyty u lekarza. "W konstytucji jest zapisane, ?e mamy bezp?atn? s?u?b? zdrowia, ale to...

Jest wyrok TSUE ws. Polski, Czech i W?gier. Chodzi o odmow? relokacji uchod?cw

Dodano: 02.04.2020 11:02 | 127 odsłon | 0 komentarzy

Polska, Czechy i W?gry, odmawiaj?c udzia?u w tymczasowym mechanizmie relokacji uchod?cw, z?ama?y prawo UE - orzek? w czwartek Trybuna? Sprawiedliwo?ci Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Źródło: https:

Luksemburg: W ci?gu ostatniej doby 224 nowe zaka?enia koronawirusem

Dodano: 01.04.2020 11:32 | 157 odsłon | 0 komentarzy

W ci?gu ostatniej doby w Luksemburgu stwierdzono 224 nowe zaka?enia koronawirusem - poda? we wtorek po po?udniu resort zdrowia Luksemburga. Dob? wcze?niej liczba infekcji wzros?a o 77 przypadkw.

Źródło: https:

Marian Turski odznaczony

Dodano: 28.01.2020 17:53 | 122 odsłon | 0 komentarzy

Marian Turski, by?y wi?zie? Auschwitz, publicysta, zosta? odznaczony Orderem Zas?ugi Wielkiego Ksi?stwa Luksemburga.

Źródło: https:

Marian Turski otrzyma? medal z r?k premiera Luksemburga

Dodano: 28.01.2020 11:41 | 154 odsłon | 0 komentarzy

Marian Turski, by?y wi?zie? Auschwitz, publicysta otrzyma? medal Oficera Orderu Zas?ugi Wielkiego Ksi?stwa Luksemburga w ambasadzie Luksemburga w Warszawie.

Źródło: https:

Wybrani na europos?w, formalnie nie mog? nimi zosta?. TSUE zabiera g?os

Dodano: 20.12.2019 16:50 | 27 odsłon | 0 komentarzy

S?d Unii Europejskiej ma ponownie zaj??si?spraw? by?ych katalo?skich liderw, Carlesa Puigdemonta i Antoniego Comina, ktrzy nie mog?obj?? mandatw eurodeputowanych - orzek? w pi?tek Trybuna?Sprawiedliwo?ci w Luksemburgu. Puidgemont i Comin w maju zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego z ramienia separatystycznego bloku Razem dla Katalonii.

Źródło: https:

Fragment lodowej rze?by spad? na dziecko. Zmar?o w drodze do szpitala

Dodano: 25.11.2019 12:38 | 27 odsłon | 0 komentarzy

Bry?a lodu oderwa?a si? w niedziel? wieczorem od lodowej rze?by na jarmarku bo?onarodzeniowym w Luksemburgu. Przygniot?a ponad roczne dziecko. Obra?enia okaza?y si? na tyle powa?ne, ?e dziecko zmar?o.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone