czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Lublin  RSS
T??umy broni? wolnych medi??w, PiS nie zamierza odpuszcza?

Dodano: 10.08.2021 20:37 | 71 odsłon | 0 komentarzy

W ca??ej Polsce we wtorek odby??y si? protesty przeciwko nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Na krakowskim Rynku demonstranci u??o??yli si? w kszta??t litery, kt??ra ma by? symbolem zwyci?stwa. Nad g??owami unie??li ??????to-niebieskie kartony. W Lublinie protestowano na placu ?okietka, a w Kielcach przed siedzib? TVP3. Z kolei w Warszawie przed Sejmem pojawili si? m.in. parlamentarzy??ci opozycji.

Źródło: https:

Amantadyna dzia??a? Badania utkn???y w miejscu

Dodano: 29.07.2021 10:22 | 59 odsłon | 0 komentarzy

Badania kliniczne nad skuteczno??ci? stosowania amantadyny w leczeniu Covid-19, prowadzone pod kierownictwem prof. Konrada Rejdaka, kierownika Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nadal trwaj?, poniewa?? brakuje pacjent??w.

Źródło: https:

Szwagierka Sasina rezygnuje z pracy w sp????ce samorz?dowej

Dodano: 20.07.2021 11:14 | 69 odsłon | 0 komentarzy

Szwagierka wicepremiera Jacka Sasina zrezygnowa??a z zasiadania w radzie nadzorczej sp????ki Port Lotniczy Lublin - poda?? Onet.

Źródło: https:

PiS walczy z nepotyzmem. Szwagierka Sasina zachowa stanowisko

Dodano: 14.07.2021 9:05 | 51 odsłon | 0 komentarzy

Szwagierka wicepremiera Jacka Sasina nie zostanie obj?ta uchwa??? PiS przeciw nepotyzmowi. Rada Nadzorcza Portu Lotniczego w Lublinie powo??uje si? na dwa wyj?tki, kt??re znalaz??y si? w dokumencie.

Źródło: https:

Niebezpieczne l?dowanie. B???dy za??ogi wioz?cej prezydenta

Dodano: 01.07.2021 9:52 | 73 odsłon | 0 komentarzy

Podczas ubieg??orocznego lotu do Lublina za??oga rz?dowego samolotu pope??ni??a szereg b???d??w, a pe??n? konfiguracj? maszyny do l?dowania osi?gni?to dopiero na wysoko??ci 51 m - pisze Wirtualna Polska. Na pok??adzie embraera by?? w??wczas prezydent Andrzej Duda.

Źródło: https:

Miasta przyjazne kierowcom: gdzie si? tanio parkuje

Dodano: 25.06.2021 6:28 | 83 odsłon | 0 komentarzy

Lublin oraz Cz?stochowa s? miastami najbardziej przyjaznymi dla kierowc??w ?? wynika z dorocznego badania serwisu Oponeo.pl przeprowadzonego we wsp????pracy z aplikacj? Yanosik. W rankingu du??ych miast powy??ej 300 tys. miesza??c??w tu?? za Lublinem znalaz??y si? Krak??w, ???d?? i Gda??sk.

Źródło: https:

Naukowcy odkryli nowy mechanizm w ludzkim oku

Dodano: 20.06.2021 11:22 | 76 odsłon | 0 komentarzy


Odkrycie nowego mechanizmu regulacyjnego w ludzkim oku, podobnego do dzia??ania ??aluzji, og??osi?? zesp???? badaczy pod kierunkiem prof. Wies??awa Gruszeckiego z UMCS w Lublinie.

Tagi: Lublin, ADAC
Źródło: https:

Inwestujemy w kultur?, bo miasto musi od??y?

Dodano: 26.05.2021 20:00 | 73 odsłon | 0 komentarzy

Mimo pandemii i rosn?cych cen nieruchomo??ci miasto si? nie wyludnia. Tutaj si? pracuje, chodzi do szko??y i utrzymuje meldunek ?? m??wi Krzysztof ??uk, prezydent Lublina.

Źródło: https:

Krzysztof ??uk: Przywracamy Lublin do ??ycia

Dodano: 25.05.2021 10:50 | 81 odsłon | 0 komentarzy

laczego rozmawiamy o subwencji inwestycyjnej, przecie?? jest prostsze rozwi?zanie. Gdy b?dzie oszacowany ju?? ten ubytek dochod??w w??asnych, to zwi?kszmy udzia?? Jednostek Samorz?du Terytorialnego w PIT. Taka propozycja zosta??a ju?? przedstawiona przez Zwi?zek Miast Polskich, przez Uni? Metropolii Polskich, przez wszystkie korporacje samorz?dowe. Jest to osadzone w ustawie o dochodach JST. Rozmawiajmy o oszacowaniu skutk??w. Aby??my pracowali na twardych danych, a p????niej dopasowali do tego ??r??d??o...

Tagi: Lublin, PIT
Źródło: https:

Poszukiwania ??wiadk??w rzezi na Wo??yniu

Dodano: 22.05.2021 10:37 | 64 odsłon | 0 komentarzy

Pion ??ledczy IPN w Lublinie ci?gle poszukuje ??wiadk??w zbrodni pope??nionych na Polakach na Wo??yniu. Szuka te?? bliskich ofiar.

Tagi: Lublin, IPN
Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone