wtorek, 05 lipca 2022 r.  Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Wiadomości z tagiem Loty  RSS
Nowoczesne finansowanie u??atwia odm??odzenie floty

Dodano: 30.07.2021 0:00 | 74 odsłon | 0 komentarzy

Pandemia zel??a??a, a wraz z jej odej??ciem od??y??a gospodarka, co ??wietnie pokazuje rynek motoryzacyjny.

Źródło: https:

W ZOO w Gda??sku wyklu??y si? szpaki balijskie

Dodano: 28.07.2021 9:40 | 82 odsłon | 0 komentarzy


"Niespe??na miesi?c temu, z gniazda, a dok??adniej z budki l?gowej znajduj?cej si? w wolierze, ca??kiem sprawnie wyskoczy??y dwa podloty krytycznie zagro??onego, indonezyjskiego gatunku: szpaka balijskiego. To dla naszego ogrodu wielka rado???, duma i ogromny sukces hodowlany" - m??wi Micha?? Targowski, dyrektor ZOO w Gda??sku.

Źródło: https:

By??y oficer SOP ujawni?? loty Kuchci??skiego. Us??ysza?? zarzuty

Dodano: 09.07.2021 7:59 | 74 odsłon | 0 komentarzy

Prokuratura od dw??ch lat nie wszcz???a ??ledztwa w sprawie Marka Kuchci??skiego, kt??ry jako marsza??ek Sejmu wykorzystywa?? rz?dowe samoloty do prywatnych cel??w. Na celowniku s??u??b znalaz?? si? za to sygnalista, kt??ry ujawni?? ca??? spraw?.

Źródło: https:

Polskie firmy chc? elektormobilno??ci

Dodano: 26.06.2021 23:01 | 81 odsłon | 0 komentarzy

20 proc. przedstawicieli sektora M??P rozwa??a zbudowanie swojej floty pojazd??w opartej o hybrydy plug-in lub auta w pe??ni elektryczne. Jednak s? to odleg??e plany, bior?c pod uwag?, ??e obecnie u??ywa ich jedynie 2 proc. przedsi?biorc??w.

Źródło: https:

Morawiecki: Zaproponuj?, by wstrzyma? loty z UE na Bia??oru??

Dodano: 24.05.2021 13:05 | 68 odsłon | 0 komentarzy

- Wczoraj dosz??o do aktu rz?dowego terroryzmu ze strony Bia??orusi - m??wi?? na poniedzia??kowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Tagi: Premier, Loty, Rzym, LOT
Źródło: https:

Izraelskie naloty w Strefie Gazy: Najkrwawszy bilans. Co najmniej 40 zabitych Palesty??czyk??w

Dodano: 16.05.2021 17:31 | 97 odsłon | 0 komentarzy


Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy poda??o, ??e w wyniku izraelskich nalot??w w niedziel? zgin???o 40 Palesty??czyk??w, w tym o??mioro dzieci. To najkrwawszy bilans od pocz?tku eskalacji palesty??sko-izraelskiego konfliktu. Wed??ug Czerwonego Krzy??a intensywno??? walk jest bezprecedensowa.

Źródło: https:

"Niech ??yje intifada!". Dziesi?tki demonstracji poparcia dla Palesty??czyk??w w Europie i USA

Dodano: 16.05.2021 10:49 | 95 odsłon | 0 komentarzy


Wielotysi?czne demonstracje solidarno??ci z Palesty??czykami przesz??y ulicami europejskich i ameryka??skich miast w zwi?zku z powa??nym zaostrzeniem konfliktu izraelsko-palesty??skiego. Kilka tysi?cy propalesty??skich manifestant??w pojawi??o si? na ulicach Berlina, w sumie ponad 20 tysi?cy zebra??o si? w licznych miastach Francji, w Atenach protest zosta?? rozp?dzony przez policj? za pomoc? gazu ??zawi?cego i armatek wodnych. Za Oceanem protestuj?cy domagali si? zako??czenia izraelskich nalot??w na Stref? Gazy i pot?piali poparcie USA dla Izraela m.in....

Źródło: https:

Ingenuity poleci jutro na Marsie po raz trzeci

Dodano: 24.04.2021 15:08 | 68 odsłon | 0 komentarzy


NASA opublikowa??a pierwsze kolorowe zdj?cie powierzchni Marsa, wykonane przez pierwszy pojazd, kt??ry odby?? w atmosferze Czerwonej Planety kontrolowany i nap?dzany lot, helikopterek Ingenuity. Wida? na nim ??lady ??azika Perseverance, kt??ry wcze??niej dowi??z?? tam helikopterek i postawi?? go na powierzchni gruntu. Ingenuity ma za sob? ju?? dwa udane loty i kierownictwo misji z Jet Propulsion Laboratory zapowiada trzeci?, jeszcze bardziej ambitn? pr??b? na niedziel?.

Źródło: https:

Helikopterek Ingenuity polecia?? na Marsie po raz drugi

Dodano: 22.04.2021 21:49 | 75 odsłon | 0 komentarzy


NASA przeprowadzi??a na Marsie kolejny udany test z udzia??em helikopterka Ingenuity. Tym razem lot trwa?? blisko 52 sekundy, dron wzni??s?? si? na wysoko??? 5 metr??w i wykona?? kilka dodatkowych manewr??w. Dane telemetryczne z Marsa wskazuj? na to, ??e urz?dzenie jest w znakomitym stanie, kontrola lotu analizuje teraz jak zaplanowa? kolejne trzy testowe loty tak, by jak najpe??niej sprawdzi? mo??liwo??ci drona. Zosta??o na nie niespe??na dwa tygodnie. Po up??ywie miesi?ca - od chwili postawienia Ingenuity na marsja??skim gruncie - sonda Perseverance ma si?...

Źródło: https:

Dramatyczny wy??cig z czasem. Zagin??? okr?t, za??oga ma tlen do soboty

Dodano: 22.04.2021 17:17 | 90 odsłon | 0 komentarzy


Na wodach Indonezji trwa walka z czasem. Poszukiwany jest okr?t podwodny KRI Nanggala 402, kt??ry po ?wiczeniach torpedowych nie zg??osi?? si? do bazy. Tamtejsza Marynarka Wojenna obawia si?, ??e okr?t znajduje si? na g???boko??ci 700 metr??w ?? 200 metr??w g???biej, ni?? jest przystosowany. Za??odze tlenu wystarczy do soboty. "M??dlmy si?, ??eby prze??yli" ?? m??wi rzecznik indonezyjskiej floty Julius Widjojono.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone