środa, 10 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Lednica  RSS
Wirtualne Spotkanie M??odych Lednica 2000. "Us??ysz"

Dodano: 05.06.2021 20:24 | 79 odsłon | 0 komentarzy


Na Polach Lednickich trwa XXV Spotkanie M??odych Lednica 2000. W tym roku ma ono formu??? online. Przebiega pod has??em "Us??ysz".

Źródło: https:

"To nie by? miecz zwyk?ego woja". Sensacyjne odkrycie w jeziorze Lednica

Dodano: 07.08.2020 16:36 | 115 odsłon | 0 komentarzy


Ozdobiony krzy?em miecz, inkrustowany topr oraz groty w?czni, strza? i be?tw odnale?li archeolodzy w jeziorze Lednica (Wielkopolskie). Wed?ug badaczy to kolejny dowd na istotn? rol? grodu na Ostrowie Lednickim w okresie przed panowaniem Mieszka I.

Tagi: ADAC, Lednica
Źródło: https:

Premier: ?rodki z UE mog? spowodowa?, ?e pod koniec 2020 zauwa?ymy wzrost gospodarczy

Dodano: 11.06.2020 21:31 | 107 odsłon | 0 komentarzy


W czwartek w Lednicach na Morawach odby?o si? spotkanie przywdcw rz?dw pa?stw Grupy Wyszehradzkiej ws. projektu Europejskiego Funduszu Odbudowy. Zdaniem premiera Polski Mateusza Morawieckiego dodatkowe ?rodki mog? spowodowa?, ?e ju? pod koniec tego roku zauwa?ymy wyra?ny wzrost gospodarczy.

Źródło: https:

Zupe?nie inna Lednica. W tym roku w internecie

Dodano: 06.06.2020 8:25 | 101 odsłon | 0 komentarzy

Nie na polach lednickich, ale w internecie odb?d? si? tegoroczne XXIV ju? Oglnopolskie Spotkania M?odych.

Źródło: https:

"To by?o jedno z centrw kszta?tuj?cego si? pa?stwa. To, co znajdujemy pod wod?, jest tego dowodem"

Dodano: 25.07.2019 13:24 | 151 odsłon | 0 komentarzy

Prawdopodobnie to w?a?nie na Ostrowie Lednickim Mieszko I przyj?? chrzest. Archeolodzy wykorzystuj? w?a?nie ciep?e i s?oneczne dni, by szuka? ?ladw pierwszych Piastw na dnie jeziora Lednica. Skrywa ono wiele pami?tek po naszych przodkach sprzed tysi?ca lat.

Tagi: TVN, Lednica
Źródło: https:

"Witam Polsk? ochrzczon? tutaj przed tysi?cem lat". M?odzi spotkali si? na Polach Lednickich

Dodano: 01.06.2019 22:25 | 147 odsłon | 0 komentarzy

W sobot? po po?udniu na Polach Lednickich (Wielkopolskie) rozpocz??o si? 23. Spotkanie M?odych Lednica 2000. Wydarzenie odbywa si? pod has?em "Wiesz, ?e Ci? kocham". Bierze w nim udzia? oko?o 60 tysi?cy osb.

Tagi: TVN, Lednica
Źródło: https:

Wielkie zako?czenie spotkania m?odych. Tysi?ce przesz?y przez bram? na Polach Lednickich

Dodano: 03.06.2018 7:00 | 172 odsłon | 0 komentarzy

Przej?cie przez Bram?-Ryb? w ge?cie wyboru Chrystusa zwie?czy?o w nocy z soboty na niedziel? XXII Spotkanie M?odych Lednica 2000. Tegoroczne wydarzenie odby?o si? pod has?em "Jestem", go?ciem Lednicy by? prezydent Andrzej Duda.

Źródło: https:

"Pan Bg z nieba patrzy na was i u?miecha si?". Lednica 2000 z udzia?em prezydenta

Dodano: 02.06.2018 20:17 | 169 odsłon | 0 komentarzy

Z udzia?em kilkudziesi?ciu tysi?cy pielgrzymw na Polach Lednickich (Wielkopolskie) odbywa si? w sobot? XXII Spotkanie M?odych Lednica 2000. Go?ciem specjalnym jest prezydent Andrzej Duda.

Źródło: https:

Lednica: Prezydent podarowa? m?odym flagi i zata?czy? pod Bram?-Ryb?

Dodano: 02.06.2018 19:37 | 152 odsłon | 0 komentarzy


Prosz?, by?cie w wa?nych momentach eksponowali nasze bia?o-czerwone barwy - mwi? w sobot? do uczestnikw Spotkania M?odych Lednica 2000 prezydent Andrzej Duda. Z okazji 100-lecia niepodleg?o?ci uczestnicy wydarzenia dostali od prezydenta polskie flagi.

Źródło: www.rmf24.pl

Ta?ce pod Bram?-Ryb?. Z udzia?em prezydenta

Dodano: 02.06.2018 19:17 | 163 odsłon | 0 komentarzy

Prezydent rozpocz?? wizyt? na Polach Lednickich od z?o?enia kwiatw na grobie za?o?yciela ruchu lednickiego ojca Jana Gry. Po oficjalnym rozpocz?ciu XXII Spotkania M?odych Lednica 2000 i po przemwieniu do zebranych, Andrzej Duda przez pewien czas wsplnie z innymi uczestnikami ta?czy? pod Bram?-Ryb?.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone