czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Lato  RSS
??Jarku, pami?tasz lato 2007?? Komentarze po dymisji Gowina

Dodano: 10.08.2021 18:28 | 50 odsłon | 0 komentarzy

"Dymisja Gowina. Gdzie Jaros??aw??w dw??ch tam o jednego za du??o" - tak odej??cie z rz?du skomentowa?? na Twitterze by??y premier, obecnie europose??, Leszek Miller.

Źródło: https:

Volvo i Northvolt wybuduj? fabryk? akumulator??w w Polsce?

Dodano: 27.06.2021 9:39 | 80 odsłon | 0 komentarzy

Szwedzkie koncerny postanowi??y po???czy? si??y i zaprojektowa? akumulatory do kolejnej generacji pojazd??w elektrycznych, kt??re swoje zastosowanie znajd? w modelach Volvo i Polestara. Jest szansa, ??e produkcja akumulator??w b?dzie mia??a miejsce w Polsce.

Źródło: https:

Latos: Ograniczy? mo??liwo??? korzystania z papieros??w

Dodano: 22.06.2021 18:25 | 56 odsłon | 0 komentarzy

Musimy szuka? leku na Covid-19 ?? m??wi Tomasz Latos.

Tagi: Lato
Źródło: https:

Merkel zapowiada na jesie?? "szczepienia od??wie??aj?ce" dla os??b starszych

Dodano: 11.06.2021 20:29 | 64 odsłon | 0 komentarzy


Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedzia??a, ??e jesieni? przeprowadzone zostan? "szczepienia od??wie??aj?ce" przeciwko Covid-19 dla os??b starszych, kt??re jako pierwsze otrzyma??y szczepionk? na koronawirusa. "Mamy przed sob? lato, kt??re daje wiele mo??liwo??ci, ale nie mo??emy by? beztroscy, musimy bardzo uwa??nie przygl?da? si? sytuacji" ?? podkre??li??a.

Źródło: https:

Najcz?stsze objawy przepracowania. Sprawd??, czy potrzebujesz urlopu!

Dodano: 23.05.2021 11:18 | 180 odsłon | 0 komentarzy


Ju?? nied??ugo nadejdzie lato, a wraz z nim sezon urlopowy. Odpoczynek od pracy jest niezwykle wa??ny, nie tylko dlatego, ??e pozwala nam si? zrelaksowa?, ale te?? dlatego, ??e dzi?ki niemu jeste??my bardziej produktywni i kreatywni. Jak sprawdzi?, czy pilnie potrzebujesz wakacji? Poni??ej znajdziesz kilka objaw??w, kt??re ??wiadcz? o tym, ??e natychmiast powiniene?? wzi?? urlop.   [...]

Źródło: https:

GM buduje fabryk? do produkcji baterii dla aut elektrycznych

Dodano: 28.04.2021 7:38 | 86 odsłon | 0 komentarzy

Ultium Cells LLC sp????ka joint venture stworzona przez LG Energy Solution i General Motors (GM) planuje wybudowanie drugiego zak??adu produkuj?cego ogniwa do akumulator??w samochod??w elektrycznych. Fabryka powstanie w Spring Hill w Tennessee (USA) za 2,3 miliarda dolar??w.

Tagi: LG, USA, Lato
Źródło: https:

Wiceminister zdrowia: Przed nami du??e wyzwanie

Dodano: 13.04.2021 23:46 | 68 odsłon | 0 komentarzy


??Przed nami du??e wyzwanie, je??li chodzi o nadrobienie zaniecha?? w leczeniu senior??w z powodu pandemii - przyzna?? we wtorek wieczorem na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska. W roku pandemii spad??a liczba porad w POZ, ambulatoriach.

Źródło: https:

Premier Estonii: Lockdown mo??e potrwa? ca??e lato

Dodano: 24.03.2021 19:56 | 74 odsłon | 0 komentarzy


"Je??li koronawirus nie przestanie si? rozprzestrzenia?, Estonia mo??e pozosta? zamkni?ta przez ca??e lato" - ostrzeg??a premier Kaja Kallas. W ostatnich dw??ch tygodniach w Estonii odnotowano najwi?cej w Europie infekcji SARS-CoV-2 w przeliczeniu na 100 tys. mieszka??c??w.

Tagi: Premier, Lato
Źródło: https:

"Bezpiecze??stwo pacjent??w ma ogromne znaczenie". O??wiadczenie firmy AstraZeneca

Dodano: 18.03.2021 22:36 | 89 odsłon | 0 komentarzy


Badania przeprowadzone przez EMA i Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) z Wielkiej Brytanii wykaza??y, ??e nie ma dowod??w na zwi?kszone ryzyko wyst?pienia zatorowo??ci p??ucnej lub zakrzepicy ??y?? g???bokich (DVT) u os??b szczepionych preparatem Covid-19 Vaccine AstraZeneca - poda??a w swoim o??wiadczeniu firma AstraZeneca. Jak czytamy, firma "z zadowoleniem przyj???a wnioski europejskich organ??w regulacyjnych w sprawie bezpiecze??stwa swojej szczepionki przeciwko koronawirusowi".

Źródło: https:

Pose?? PiS: Perspektywa opanowania sytuacji jest nieodleg??a

Dodano: 18.03.2021 20:48 | 63 odsłon | 0 komentarzy

- To, jaki b?dzie rozw??j pandemii, w du??ym stopniu zale??y od nas, przede wszystkim zale??y od nas - oceni?? Tomasz Latos. pose?? Prawa i Sprawiedliwo??ci.

Tagi: Lato
Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone