wtorek, 25 stycznia 2022 r.  Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Wiadomości z tagiem LG  RSS
Szykuj? ju?? kocio??ki z wrz?cym olejem

Dodano: 12.07.2021 18:13 | 34 odsłon | 0 komentarzy

By? mo??e pokolenie obecnych radnych zamykaj?cych uchwa??ami swoje gminy przed LGBT jest w stanie przestraszy? si? tylko finansowych sankcji. Ale ju?? ich dzieci nie wytrzymaj? zamkni?cia i pojad? gdzie indziej uczy? si? otwarto??ci.

Tagi: LG, Dzieci, Rzym, Gminy
Źródło: https:

Ukarany przez Watykan biskup na uroczysto??ciach Radia Maryja

Dodano: 11.07.2021 21:08 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Ukarany przez Watykan biskup Stanis??aw Regmunt zosta?? oficjalnie powitany przez Tadeusza Rydzyka na uroczysto??ciach zwi?zanych z pielgrzymk? Radia Maryja na Jasn? G??r? - informuje Onet.

Tagi: LG, Rzym, Watykan
Źródło: https:

Kaczy??ski: Neomarksi??ci chc? nam narzuci? ??wiat na opak

Dodano: 11.07.2021 12:18 | 28 odsłon | 0 komentarzy

??Bezpardonowo, nieraz w spos??b barbarzy??ski, atakowane jest to, co dla nas ??wi?te i najdro??sze. To, co nas duchowo konstytuuje jako jednostki oraz stanowi filary naszej cywilizacji, naszej chrze??cija??skiej i polskiej to??samo??ci? - napisa?? Jaros??aw Kaczy??ski, prezes Prawa i Sprawiedliwo??ci, w li??cie do uczestnik??w 30. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasn? G??r?.

Tagi: LG, Rzym
Źródło: https:

Czarnek: Has??a LGBT i genderowe by??y g??oszone na uczelniach

Dodano: 08.07.2021 19:06 | 28 odsłon | 0 komentarzy

Minister edukacji i nauki Przemys??aw Czarnek zapowiedzia??, ??e "Polska b?dzie krajem w Europie w najwy??szym stopniu wolno??ci naukowej". - Kiedy?? wolno??? by??a tylko dla niekt??rych, by??a dla ??wiata lewicowego, lewicowo-liberalnego, komunistycznego - m??wi??.

Tagi: LG
Źródło: https:

Kolizja na S3, polityk wymusi?? hamowanie TIR-a

Dodano: 30.06.2021 14:04 | 35 odsłon | 0 komentarzy

Marsza??ek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz na drodze S3 gwa??townie zahamowa?? przed ci???ar??wk?, co zako??czy??o si? kolizj?. Polityk twierdzi, ??e wykonany przez niego manewr "nie by?? ??wiadomym i celowym dzia??aniem". - Toczy si? post?powanie w sprawie o wykroczenie - przekaza??a rzeczniczka KWP w Szczecinie.

Tagi: LG, Szczecin
Źródło: https:

Nauka albo ideologia

Dodano: 29.06.2021 18:15 | 23 odsłon | 0 komentarzy

Dlaczego szefa MEiN po o??miu miesi?cach zdalnej edukacji najbardziej zajmuje sprawa LGBT+?

Tagi: LG
Źródło: https:

Straszny minister

Dodano: 29.06.2021 17:42 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Po co te gro??ne miny Przemys??awa Czarnka, to jego pomstowanie na LGBT, straszenie cia??a pedagogicznego?

Tagi: LG
Źródło: https:

1/3 Polak??w: osoby heteroseksualne i LGBT maj? r??wne prawa

Dodano: 26.06.2021 18:12 | 52 odsłon | 0 komentarzy

Wed??ug sonda??u Kantara dla Fakt??w TVN i TVN24 w sprawie sytuacji os??b LGBT ponad po??owa ankietowanych uwa??a, ??e osoby heteroseksualne maj? wi?ksze prawa.

Tagi: LG, TVN24, TVN, Fakt, Seks
Źródło: https:

Wiceminister: S? prace nad zakazem zwi?zanym z promocj? LGBT

Dodano: 25.06.2021 20:02 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Minister Micha?? W??jcik pracuje ??nad zakazem zwi?zanym z dzia??aniami promocyjnymi, propagandowymi ??rodowisk LGBT? - poinformowa?? Micha?? Wo??, wiceminister sprawiedliwo??ci.

Tagi: LG
Źródło: https:

Perowskitowe ogniwa s??oneczne Olgi Malinkiewicz ?? ruszy??a ich produkcja!

Dodano: 18.06.2021 19:12 | 41 odsłon | 0 komentarzy

We Wroc??awiu ruszy??a pierwsza na ??wiecie fabryka ogniw s??onecznych na bazie perowskitu - innowacyjnego, lekkiego, elastycznego i cz???ciowo przezroczystego materia??u, kt??ry mo??na nanosi? m.in. na foli?. Nowych zastosowa?? jest ca??a masa, cena nowej technologii ?? przyst?pna, dzi?ki czemu ta??sza b?dzie te?? czysta energia. Olga Malinkiewicz, dyrektor ds. technologii w Saule Technologies, z szarym modu??em perowskitowym. [...]

Tagi: LG, Energia
Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone