piątek, 30 września 2022 r.  Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wiadomości z tagiem LG  RSS
Abp J?draszewski o deklaracji ??anty-LGBT?: Wolno??? ma swoj? cen?

Dodano: 15.08.2021 18:04 | 84 odsłon | 0 komentarzy

Komisja Europejska wstrzyma??a rozmowy w sprawie przyznania ??rodk??w w ramach pakietu REACT-EU w zwi?zku z przyj?t? przez sejmik wojew??dztwa ma??opolskiego rezolucj? dotycz?c? sprzeciwu wobec ??wprowadzenia ideologii LGBT do wsp??lnot samorz?dowych?. - Wolno??? ma swoj? cen?. W t? cen? wchodzi honor. Wolno??ci nie kupuje si? za pieni?dze. Bo to ju?? nie jest wolno???, a zniewolenie, za kt??rym p??jd? kolejne etapy upadlania w??asnej duszy - komentowa?? w niedziel? w czasie mszy abp Marek J?draszewski,...

Źródło: https:

Z??o??y?? projekt ??Stop LGBT?. M??wi o ??pu??apce tolerancji?

Dodano: 09.08.2021 20:37 | 96 odsłon | 0 komentarzy

- Musimy by? m?drzy przed szkod? i nie mo??emy pozwoli? na z??apanie si? w pu??apk? tolerancji. Tolerancja jest cierpliwym znoszeniem czego??, a nie akceptacj? - powiedzia?? Krzysztof Kasprzak, pe??nomocnik inicjatywy ??Stop LGBT?.

Tagi: LG, KOD
Źródło: https:

Pandemiczny kryzys zdrowia psychicznego u m??odych si? nasila

Dodano: 09.08.2021 17:00 | 120 odsłon | 0 komentarzy


Pandemia Covid-19 doprowadzi??a do powa??nego kryzysu zdrowia psychicznego u dzieci i nastolatk??w - alarmuj? naukowcy z University of Calgary. W opublikowanej na ??amach czasopisma "JAMA Pediatrics" przegl?dowej pracy, wskazuj? na praktycznie dwukrotny wzrost liczby przypadk??w depresji i stan??w l?kowych u m??odych ludzi. Analiza wynik??w 29 prac naukowych z r????nych kontynent??w wskazuje na to, ??e sytuacja si? pogarsza i w najwi?kszym stopniu dotyka starsze nastolatki i dziewcz?ta.

Tagi: LG, Dzieci, Psy
Źródło: https:

Abp J?draszewski na kazaniu o Tusku. ??My??lenie czysto ludzkie?

Dodano: 06.08.2021 19:07 | 100 odsłon | 0 komentarzy

Arcybiskup Marek J?draszewski podczas mszy rozpoczynaj?cej krakowsk? pielgrzymk? na Jasn? G??r? wspomnia?? s??owa Donalda Tuska, zarzucaj?c mu ??my??lenie czysto ludzkie, w kategoriach pieni?dza i bie???cego czasu?.

Tagi: LG, MSZ, Rzym
Źródło: https:

Olga Tokarczuk zosta??a patronk? planetoidy

Dodano: 30.07.2021 14:36 | 124 odsłon | 0 komentarzy


"(555468) Tokarczuk" - tak brzmi oficjalnie nazwa jednej z planetoid, zatwierdzona przez Mi?dzynarodow? Uni? Astronomiczn?. Autorami odkrycia i propozycji nazwy s? dwaj polscy ??owcy planetoid i komet, Micha?? Kusiak i Micha?? ??o??nowski.

Tagi: LG
Źródło: https:

Najd??u??sza pielgrzymka ju?? na trasie. P?tnicy ruszyli z Pustkowa

Dodano: 25.07.2021 12:20 | 85 odsłon | 0 komentarzy

Oko??o 40 os??b wysz??o w niedziel? z Pustkowa w 37. Szczeci??skiej Pieszej Pielgrzymce na Jasn? G??r?.

Tagi: LG, Rzym
Źródło: https:

Dzie?? solidarno??ci z poszkodowanymi w nawa??nicach

Dodano: 25.07.2021 9:40 | 100 odsłon | 0 komentarzy

W ko??cio??ach w ca??ej Polsce odbywaj? si? dzi?? zbi??rki, a zebrane ??rodki zostan? przekazane poszkodowanym w ostatnich nawa??nicach w Polsce, Niemczech, Belgii i Holandii za po??rednictwem Caritas Polska.

Tagi: LG, KOD
Źródło: https:

Budka: Strefy wolne od LGBT? Rz?d nie zda?? egzaminu

Dodano: 15.07.2021 15:39 | 99 odsłon | 0 komentarzy

- Kaczy??ski ma tak? podstawow? wad?, ??e nie potrafi ??y? bez jakiego?? wroga, tym razem to s? mniejszo??ci. (...) Gdyby premier chcia??, to dawno te uchwa??y by??yby wyeliminowane z porz?dku prawnego - m??wi?? o uchwa??ach dotycz?cych tzw. stref wolnych od LGBT wiceprzewodnicz?cy PO Borys Budka.

Tagi: LG, Premier
Źródło: https:

Czarnek: Rozumiej? wulgaryzmy, nie rozumiej? s??owa "cnota"

Dodano: 15.07.2021 7:49 | 95 odsłon | 0 komentarzy

Jaka?? cz???? spo??ecze??stwa zrozumia??a s??owa prof. Skrzydlewskiego o cnotach w spos??b nieprawdopodobnie prymitywny - powiedzia?? minister edukacji i nauki Przemys??aw Czarnek, pytany w Radiu Wroc??aw o wypowied?? swego doradcy o "cnotach niewie??cich". Oceni??, ??e poziom edukacji polskiego spo??ecze??stwa jest kiepski.

Tagi: LG
Źródło: https:

Radio Maryja krytykuje TVP. ??Manipulacja?

Dodano: 14.07.2021 14:34 | 88 odsłon | 0 komentarzy

??Wiadomo??ci? TVP dopu??ci??y si? manipulacji - twierdzi Radio Maryja, komentuj?c relacj? z 30. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasn? G??r?.

Tagi: LG, Rzym
Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone