czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Kreta  RSS
Sellin: Temat reparacji na pewno powr??ci. Musi powr??ci?

Dodano: 07.07.2021 15:44 | 68 odsłon | 0 komentarzy

- Specjalna komisja sejmowa, kt??ra si? tym tematem zajmuje i przygotowuje tak? profesjonaln?, pe??n? dokumentacj? na temat tego, jakie by??y straty materialne Polski w wyniku wszcz?tej przez Niemc??w II wojny ??wiatowej, finalizuje ju?? swoje prace - powiedzia?? Jaros??aw Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Źródło: https:

Senator PiS rezygnuje z powodu "twarzy nepotyzmu"

Dodano: 06.07.2021 18:39 | 43 odsłon | 0 komentarzy

Po wyborze Krzysztofa Sobolewskiego na sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwo??ci z przewodniczenia grupie senackiej w klubie parlamentarnym PiS zrezygnowa?? senator Marek Martynowski. - Sobolewski to twarz nepotyzmu - uzasadnia decyzj?.

Źródło: https:

Aktywistka do Tuska: to z pana polityk? klimatyczn? walczymy

Dodano: 06.07.2021 12:12 | 63 odsłon | 0 komentarzy

??M??odzie?? na ca??ym ??wiecie walczy z takim sposobem uprawiania polityki, jaki Pan reprezentuje? ?? tak w li??cie otwartym do Donalda Tuska pisze Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna. W weekend, po wyborze na p.o. Przewodniczacego Platformy Obywatelskiej, Tusk stwierdzi??, ??e ??nie mo??na m??odych okrada? z przysz??o??ci i nale??y dzia??a? przeciw kryzysowi klimatycznemu?. Zdaniem Lasoty ??mi??e s??owa o potrzebie, ale nie poparte konkretami, s? puste?, a bez kompleksowej zmiany my??lenia o...

Hakerzy te?? pope??niaj? b???dy

Dodano: 05.07.2021 20:00 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Trzeba przej??? do ofensywy i zacz?? podsuwa? atakuj?cemu fa??szywe informacje, ??eby zmusi? go do oczekiwanej reakcji. Zamiast tego wci??? poszukiwane s? ??ofiary" ataku ?? m??wi Przemys??aw Krejza, ekspert informatyki ??ledczej.

Sobolewski: ??ona nie zasiada w ??adnej radzie nadzorczej

Dodano: 04.07.2021 18:05 | 54 odsłon | 0 komentarzy

??ona Krzysztofa Sobolewskiego zrezygnowa??a z zasiadania w radach nadzorczych sp????ek Skarbu Pa??stwa - wynika z wpisu sekretarza generalnego PiS w mediach spo??eczno??ciowych.

Źródło: https:

Terlecki: Krewni polityk??w PiS po??egnaj? si? ze stanowiskami

Dodano: 04.07.2021 16:19 | 67 odsłon | 0 komentarzy

- Osoby, kt??re kwalifikuj? si? pod rygory tej uchwa??y musz? si? liczy? z tym, ??e ich krewni po??egnaj? si? ze stanowiskami - o??wiadczy?? szef klubu PiS Ryszard Terlecki, odnosz?c si? do uchwa??y kongresu PiS ws. ograniczenia zatrudniania przez sp????ki Skarbu Pa??stwa cz??onk??w najbli??szych rodzin parlamentarzyst??w partii.

Źródło: https:

"Morawiecki b?dzie kandydatem i z pewno??ci? zostanie wybrany"

Dodano: 30.06.2021 11:13 | 54 odsłon | 0 komentarzy

- W sobot? wybierzemy w??adze partii, prezesa partii, Rad? Polityczn?. W niedziel? b?dzie obradowa? wybrana Rada Polityczna, kt??ra wybierze wiceprezes??w i r??wnie?? sekretarza generalnego, a tak??e Komitet Polityczny - zapowiedzia??a w Sejmie rzeczniczka PiS Anita Czerwi??ska.

Tagi: Sejm, Kreta
Źródło: https:

USA - Polska. Rozmowa o Nord Stream 2 i wolno??ci medi??w

Dodano: 19.06.2021 6:11 | 55 odsłon | 0 komentarzy

Ameryka??ski Departament Stanu poinformowa??, ??e sekretarz stanu Antony Blinken w rozmowie z polskim szefem MSZ Zbigniewem Rauem rozmawia?? m.in. o gazoci?gu Nord Stream 2 i obronie wolno??ci medi??w.

Tagi: USA, MSZ, Kreta, Ameryka
Źródło: https:

Koniec Wiosny Biedronia. "Proces konsolidacji Nowej Lewicy zosta?? rozpocz?ty"

Dodano: 11.06.2021 19:57 | 60 odsłon | 0 komentarzy


Zgromadzenie og??lne Wiosny podj???o w pi?tek decyzj? o samorozwi?zaniu partii; to kolejny etap budowania nowej formacji politycznej w ramach Nowej Lewicy - przekaza?? PAP sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski.

Cieszy??ski: Powr??t do rz?du? W takich sytuacjach si? nie odmawia

Dodano: 11.06.2021 10:40 | 56 odsłon | 0 komentarzy

- Minister Marek Zag??rski z??o??y?? rezygnacj? po trzech latach pracy, poniewa?? chce si? realizowa? w innych obszarach. W zwi?zku z jego decyzj? dosta??em propozycj? podj?cia si? realizacji misji cyfryzacji pa??stwa. W takich sytuacjach si? raczej nie odmawia - m??wi w rozmowie z Interi? Janusz Cieszy??ski, nowy sekretarz stanu ds. cyfryzacji, w przesz??o??ci wiceminister zdrowia, pytany o sw??j powr??t do rz?du.

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone