środa, 10 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji  RSS
Zwi?zki ?ydowskie skar?? "Wiadomo?ci" TVP do KRRiT

Dodano: 27.07.2020 19:45 | 97 odsłon | 0 komentarzy

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wp?yn??a skarga na materia?, ktry w lipcu wyemitowano w g?wnym wydaniu "Wiadomo?ci" TVP.

Juliusz Braun wnioskuje o odwo?anie szafa PAP

Dodano: 10.07.2020 14:17 | 127 odsłon | 0 komentarzy

By?y przewodnicz?cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a obecnie cz?onek Rady Mediw Narodowych Juliusz Braun, skierowa? pismo do przewodnicz?cego RMN o odwo?anie prezesa Polskiej Agencji Prasowej, Wojciecha Surmacza.

Pi?? skarg po debacie prezydenckiej w TVP

Dodano: 22.06.2020 14:43 | 97 odsłon | 0 komentarzy

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wp?yn??o pi?? skarg dotycz?cych debaty prezydenckiej w TVP.

Lewica do KRRiT: Wida?, ?e jeste?cie ju? w pop?ochu

Dodano: 18.05.2020 14:41 | 112 odsłon | 0 komentarzy

Pos?anka Lewicy Ma?gorzata Prokop-Paczkowskiej wys?a?a list otwarty do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie sytuacji w radiowej Trjce. ""Nasze do?wiadczenia pe?ne s? historii zamykania ludziom ust, robili to zaborcy, hitlerowcy czy komuni?ci, wszystkie re?imowe i autorytarne w?adze to robi?. Nikomu jednak, nie uda?o si? uciszy? my?l?cych ludzi, pisowskiej w?adzy te? si? nie uda" - czytamy.

Lekarze staj? w obronie marsza?ka Grodzkiego

Dodano: 09.01.2020 14:00 | 142 odsłon | 0 komentarzy

Zarz?d Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgw skierowa? do przewodnicz?cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Ko?odziejskiego pismo w sprawie prowadzonej przez ?rodki masowego przekazu akcji dyskredytuj?cej marsza?ka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Thunberg zestawiona w TVP z Hitlerem. Do KRRiT wp?yn??a skarga

Dodano: 18.12.2019 13:52 | 148 odsłon | 0 komentarzy

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wp?yn??a skarga na program W tyle wizji. Komentuj?c w nim przyznanie 16-letniej szwedzkiej aktywistce klimatycznej Grecie Thunberg tytu?u Cz?owieka Roku magazynu Time, przypomniano, ?e w przesz?o?ci zostali w ten sposb wyr?nieni tak?e mi?dzy innymi Hitler i Stalin.

Stopklatka TV ukarana za ma?? liczb? audycji europejskich

Dodano: 31.12.2016 0:01 | 108 odsłon | 0 komentarzy

Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji na?o?y?a na sp?k? Stopklatka. kar? w wysoko?ci 10 tys. z? za ni?szy ni? obowi?zuj?cy w ustawie o radiofonii i telewizji udzia? audycji europejskich, wytworzonych przez producentw niezale?nych w okresie 5 lat przed rozpowszechnianiem.

Źródło: feedproxy.google.com

Stopklatka TV ukarana za ma?? liczb? audycji europejskich

Dodano: 30.12.2016 18:43 | 115 odsłon | 0 komentarzy

Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji na?o?y?a na sp?k? Stopklatka. kar? w wysoko?ci 10 tys. z? za ni?szy ni? obowi?zuj?cy w ustawie o radiofonii i telewizji udzia? audycji europejskich, wytworzonych przez producentw niezale?nych w okresie 5 lat przed rozpowszechnianiem.

Źródło: feedproxy.google.com

reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone