niedziela, 14 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Wiadomości z tagiem Konstytucja  RSS
Po k??opotach ??ulczyka opozycja chce zmian w prawie

Dodano: 12.08.2021 18:32 | 85 odsłon | 0 komentarzy

Prawo karne faworyzuje polityk??w wobec zwyk??ych obywateli za publiczne znies??awienie. Opozycja: to niezgodne z konstytucj?.

Źródło: https:

PiS gotowe na zaanga??owanie Trybuna??u Konstytucyjnego

Dodano: 28.07.2021 12:33 | 73 odsłon | 0 komentarzy

W przypadku braku wi?kszo??ci w Sejmie dla nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, Prawo i Sprawiedliwo??? zwr??ci si? z wnioskiem do Trybuna??u Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodno??ci obecnie obowi?zuj?cych przepis??w koncesyjnych z Konstytucj?.

Doradca Dudy: Obowi?zek szczepie??? W?tpliwo??ci konstytucyjne

Dodano: 28.07.2021 7:15 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Spo??eczny doradca prezydenta Pawe?? Mucha uwa??a, ??e wprowadzenie obowi?zku szczepie?? przeciw COVID-19 mog??oby by? sprzeczne z konstytucj?.

Źródło: https:

Wiceminister przekonuje o ??zdradzie narodowej? Tuska

Dodano: 17.07.2021 14:50 | 71 odsłon | 0 komentarzy

- Konstytucja RP oraz Trybuna?? Konstytucyjny jest s?dem ostatniego s??owa, je??eli chodzi o kwestie ustrojowe w Polsce. Nasz kraj jest pa??stwem suwerennym i cz??onkostwo w UE nic nie zmienia w tym zakresie - stwierdzi?? Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwo??ci z Solidarnej Polski.

Źródło: https:

Trzaskowski: Mam nadziej?, ??e PiS p??jdzie po rozum do g??owy

Dodano: 15.07.2021 19:43 | 68 odsłon | 0 komentarzy

- Normalnie jest tak, ??e trybuna??y konstytucyjne rozs?dzaj? takie sprawy, ale s? w nich prawdziwi s?dziowie, kt??rzy staraj? si? by? w dialogu z s?dziami europejskimi, a tu mamy politruk??w PiS-owskich, wi?kszo??? z nich to nie s? prawdziwi s?dziowie - powiedzia?? prezydent Warszawy Rafa?? Trzaskowski.

Morawiecki: Chyba ubior? koszulk? z napisem "konstytucja"

Dodano: 15.07.2021 16:52 | 68 odsłon | 0 komentarzy

- Nie mog? zgodzi? si? z tym, ??e Polska b?dzie traktowana inaczej, gorzej, ??e b?dzie dyskryminowana w stosunku do bardzo podobnych sytuacji prawnych, identycznych procedur, kt??re maj? Niemcy czy Hiszpanie - powiedzia?? premier Mateusz Morawiecki.

Źródło: https:

Opozycj? po???czy konstytucja?

Dodano: 08.06.2021 17:24 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Obecn? ustaw? zasadnicz? pisa??y ??libki" i ??lewaki" z lat 90.

Źródło: https:

Odebranie prawa jazdy niezgodne z konstytucj?

Dodano: 31.05.2021 1:20 | 114 odsłon | 0 komentarzy

Rzecznik Praw Obywatelskich twierdzi, ??e odebranie prawa jazdy za przekroczenie pr?dko??ci w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h jest niezgodne z konstytucj?. Sprawa trafi??a do Trybuna??u Konstytucyjnego.

Jaki: Blokada wybor??w kopertowych to wina opozycji

Dodano: 29.05.2021 8:30 | 109 odsłon | 0 komentarzy


??Premier ma stuprocentow? racj?. Prawo, konstytucja, zobowi?zuj? nas do tego, by wybory przeprowadzi? raz na 5 lat. Gdyby te wybory nie zosta??y przeprowadzone, to nie mia??by kto podpisa? ustaw, nie by??oby tarczy? ?? m??wi?? europose?? Solidarnej Polski Patryk Jaki, pytany przez Krzysztofa Ziemca o zawiadomienia Najwy??szej Izby Kontroli w sprawie tzw. wybor??w kopertowych. ??My robili??my wszystko, by te wybory odby??y si? zgodnie z terminem konstytucyjnym. Z jednej strony mieli??my blokad? koalicjanta i nie mogli??my tego przeprowadzi?, a z drugiej...

Źródło: https:

Terlecki o raporcie: To jest kompromitacja NIK

Dodano: 13.05.2021 14:21 | 78 odsłon | 0 komentarzy

NIK nie mo??e opiera? si? na jakich?? opozycyjnych gazetkach. W??adze pa??stwa musia??y podejmowa? decyzj? zwi?zane z przestrzeganiem konstytucji, demokracji, a r??wnocze??nie z narastaj?ca wtedy pandemi? - oceni?? decyzje o przygotowaniach do organizacji wybor??w kopertowych szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone