czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Kina  RSS
Dlaczego boimy się wypadków lotniczych, a nie samochodowych? Winna jest dostępność umysłowa

Dodano: 19.11.2021 12:56 | 50 odsłon | 0 komentarzy

Dlaczego bardziej boimy się wypadków lotniczych niż samochodowych? Drżymy przed atakiem rekina w ciepłym morzu, zamiast obawiać się utonięcia? Ubezpieczamy się od katastrof naturalnych zaraz po powodziach, ale rzadko - później? Odpowiada za to dostępność umysłowa, inaczej nazywana heurystyką dostępności. Dostępność umysłowa to uproszczona metoda wyciągania wniosków, na którą wciąż i wciąż nabierają się nasze [...]

Źródło: https:

Kina i galerie tylko dla zaszczepionych? Ilu Polak??w ??za??

Dodano: 20.07.2021 9:23 | 68 odsłon | 0 komentarzy

"Czy Pani/Pana zdaniem wst?p do kin, teatr??w, restauracji i galerii handlowych w Polsce - wzorem Francji - powinny mie? tylko osoby zaszczepione na COVID-19?" - takie pytanie zadali??my uczestnikom sonda??u SW Research dla rp.pl.

Źródło: https:

Podwy??ki pensji i przyci?ganie fabryk z Chin. Nowy tydzie?? w gospodarce

Dodano: 16.05.2021 15:16 | 77 odsłon | 0 komentarzy


W nadchodz?cych dniach tematem numer jeden b?d? zmiany dotycz?ce gospodarki zapowiedziane przez rz?dz?cych w ramach Polskiego ?adu. Ekonomi??ci, zwi?zki zawodowe i organizacje przedsi?biorc??w b?d? ocenia? program, specjali??ci od podatk??w wylicza? kto straci, a kto zyska. Poza tym spodziewane s? dane o wzro??cie pensji i cen. W pi?tek mog? zacz?? zn??w dzia??a? kina i teatry.

Źródło: https:

Og??lnopolski lockdown od p????nocy. Jest rozporz?dzenie

Dodano: 19.03.2021 19:09 | 85 odsłon | 0 komentarzy


Na sze??? godzin przed zapowiadanym wej??ciem w ??ycie, w Dzienniku Ustaw ukaza??o si? rozporz?dzenie dotycz?ce obostrze?? zwi?zanych z epidemi? koronawirusa. Od soboty 20 marca do 9 kwietnia zamkni?te b?d? m.in. hotele, cz???? sklep??w w galeriach handlowych, kina, baseny, sauny, solaria.

Tagi: USA, Kina, Hotele
Źródło: https:

Dwa kolejne wojew??dztwa zagro??one surowszymi obostrzeniami. Znamy szczeg????y

Dodano: 01.03.2021 10:35 | 104 odsłon | 0 komentarzy


Kolejne dwa wojew??dztwa mog? zosta? obj?te podobnymi obostrzeniami jak Warmia i Mazury: chodzi o Pomorskie i Lubuskie. Tam r??wnie?? ?? podobnie jak w Warmi??sko-Mazurskiem ?? zamkni?te mog? zosta? szko??y, galerie handlowe, hotele, obiekty sportowe, kina i teatry. I to nawet od najbli??szego weekendu.

Źródło: https:

Rz?d wprowadza nowe obostrzenia na Warmii i Mazurach. Sprawd??, jakie [LISTA]

Dodano: 24.02.2021 15:22 | 98 odsłon | 0 komentarzy


Od soboty na Warmii i Mazurach b?d? obowi?zywa??y nowe ograniczenia. Decyzj? o regionalizacji obostrze?? wprowadzonych w zwi?zku z pandemi? koronawirusa og??osi?? minister Adam Niedzielski. Zamkni?te zostan? szko??y, hotele, kina, teatry, baseny oraz infrastruktura sportowa.

Tagi: USA, Kina, Hotele
Źródło: https:

Niedzielski: Zwi?kszamy obostrzenia w jednym wojew??dztwie

Dodano: 24.02.2021 13:46 | 106 odsłon | 0 komentarzy

Od 15 trwa konferencja, na kt??rej minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawi?? nowe decyzje rz?du premiera Mateusza Morawieckiego dotycz?ce obostrze?? zwi?zanych z koronawirusem w Polsce. W wi?kszo??ci kraju obecny poziom obostrze?? zostanie zachowany - wyj?tkiem jest wojew??dztwo warmi??sko-mazurskie, gdzie klasy I-III wr??c? do nauki zdalnej, zamkni?te zostan? galerie handlowe, hotele, kina, teatry, baseny i muzea.

Źródło: https:

Joanna Kot??owska: Informacja o otwarciu kin przysz??a za p????no

Dodano: 12.02.2021 18:02 | 101 odsłon | 0 komentarzy


"Nie otwieramy du??ych kin, bo nie mamy co gra?" - m??wi Joanna Kot??owska prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina. Jak zaznacza go??? Marcina Zaborskiego, informacja z rz?du o odmro??eniu bran??y, przysz??a za p????no. "Postulowali??my, ??eby informacja by??a podana co najmniej cztery tygodnie przed planowanym otwarciem" - zaznacza.

Tagi: Kina
Źródło: https:

??Media bez wyboru. Protest w sprawie podatku od medi??w: Wyja??niamy dlaczego

Dodano: 10.02.2021 10:20 | 189 odsłon | 0 komentarzy


Niezale??ne polskie media protestuj? przeciwko pomys??owi Ministerstwa Finans??w: resort chce na??o??y? na portale internetowe, radia, telewizj?, pras?, kina i firmy billboardowe now? sk??adk? reklamow?, kt??ra w konsekwencji uderzy w konsument??w. W li??cie otwartym przedstawiciele medi??w pisz? wprost, ??e "jest to haracz uderzaj?cy w polskiego widza, s??uchacza, czytelnika i internaut?, a tak??e polskie produkcje, kultur?, rozrywk?, sport oraz media".

Źródło: https:

??Media bez wyboru. Protest w sprawie podatku od medi??w: Wyja??niamy dlaczego

Dodano: 10.02.2021 10:20 | 132 odsłon | 0 komentarzy


Niezale??ne polskie media protestuj? przeciwko pomys??owi Ministerstwa Finans??w: resort chce na??o??y? na portale internetowe, radia, telewizj?, pras?, kina i firmy billboardowe now? sk??adk? reklamow?, kt??ra w konsekwencji uderzy w konsument??w. W li??cie otwartym przedstawiciele medi??w pisz? wprost, ??e "jest to haracz uderzaj?cy w polskiego widza, s??uchacza, czytelnika i internaut?, a tak??e polskie produkcje, kultur?, rozrywk?, sport oraz media".

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone