czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Katastrofy  RSS
Dlaczego boimy się wypadków lotniczych, a nie samochodowych? Winna jest dostępność umysłowa

Dodano: 19.11.2021 12:56 | 40 odsłon | 0 komentarzy

Dlaczego bardziej boimy się wypadków lotniczych niż samochodowych? Drżymy przed atakiem rekina w ciepłym morzu, zamiast obawiać się utonięcia? Ubezpieczamy się od katastrof naturalnych zaraz po powodziach, ale rzadko - później? Odpowiada za to dostępność umysłowa, inaczej nazywana heurystyką dostępności. Dostępność umysłowa to uproszczona metoda wyciągania wniosków, na którą wciąż i wciąż nabierają się nasze [...]

Źródło: https:

"Patologiczne zjawiska wepchn???y si? do Zjednoczonej Prawicy"

Dodano: 06.07.2021 14:16 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Niekt??re z patologicznych zjawisk polityki wepchn???y si? do Zjednoczonej Prawicy i trzeba je wyeliminowa? - m??wi?? w TVP3 ???d?? pose?? PiS i szef podkomisji ds. katastrofy smole??skiej Antoni Macierewicz.

Źródło: https:

Czarna dziura po??ykaj?ca gwiazd? neutronow?. Pierwsza taka obserwacja

Dodano: 29.06.2021 17:45 | 69 odsłon | 0 komentarzy


Dzi?ki falom grawitacyjnym naukowcom uda??o si? po raz pierwszy zarejestrowa? sygna?? od kosmicznej katastrofy, w kt??rej czarna dziura po??yka gwiazd? neutronow?. W badaniach, kt??rych wyniki zosta??y dzisiaj og??oszone, uczestniczyli m.in. naukowcy z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: https:

Katastrofa polskiego pa??stwa

Dodano: 16.06.2021 18:31 | 66 odsłon | 0 komentarzy

Wymachuj?c w kampanii 2015 r. has??em ??Ch..., d... i kamieni kupa" jako metafor? stanu pa??stwa za rz?d??w PO, PiS zapomnia??o powiedzie? wyborcom, ??e przej???o je od Bart??omieja Sienkiewicza i uczyni??o z nich sw??j program polityczny.

Okrutna gra zdj?ciami ofiar katastrofy smole??skiej

Dodano: 03.05.2021 18:24 | 82 odsłon | 0 komentarzy

Polskie s??u??by i ??ledczy pr??bowali zablokowa? drastyczne fotografie ofiar katastrofy smole??skiej. S? jednak bezsilni, a wstrz?saj?ce kadry nadal s? dost?pne w internecie.

Źródło: https:

Koniec ??wiata

Dodano: 30.04.2021 17:00 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Pandemia zmieni??a troch? moje obyczaje i wi?cej ogl?dam telewizji ni?? kiedykolwiek. Staram si? izolowa?, wi?c jest to namiastka towarzystwa. Telewizja kawa??kuje rzeczywisto???, pokazuje fragmenty poprzedzielane reklamami. Reklama dysponuje dzisiaj najmocniejszymi ??rodkami wyrazu. Wielkie pieni?dze id? na badania socjologiczne, psychologiczne, ??eby plaster sera okre??lonego gatunku przes??oni?? informacj?. Nie ma takiej katastrofy, ludzkiej tragedii, od kt??rej biernemu widzowi nie odwr??ci??by uwagi...

Wie??ce zniewa??a??y pomnik ofiar katastrofy smole??skiej?

Dodano: 25.04.2021 20:00 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Prokuratura prowadzi osiem post?powa?? w sprawie zniewa??enia pomnika ofiar tragedii smole??skiej. Chodzi o napisy na sk??adanych pod nim szarfach.

Źródło: https:

Ukraina ma plan, co zrobi? z Czarnobylem. Do zony ??powr??ci ??ycie?

Dodano: 25.04.2021 9:56 | 72 odsłon | 0 komentarzy


W poniedzia??ek minie 35 lat od katastrofy w Czarnobylskiej Elektrowni J?drowej. W??adze Ukrainy maj? ju?? plan, co zrobi? z terenem wok???? obiektu - do zony powinno "powr??ci? ??ycie".

Źródło: https:

Franciszek: B??g wybacza zawsze, ludzie - czasem, natura - nigdy

Dodano: 22.04.2021 21:31 | 91 odsłon | 0 komentarzy


"Globalne katastrofy", jakimi s? pandemia oraz kryzys klimatyczny "pokazuj? nam, ??e nie mo??emy d??u??ej czeka?" - o??wiadczy?? papie?? Franciszek w obchodzony w czwartek Dzie?? Ziemi. "To moment na dzia??anie, jeste??my u kresu" - m??wi??.

Czarnobyl nie doprowadzi?? do mutacji u dzieci napromieniowanych rodzic??w

Dodano: 22.04.2021 20:35 | 113 odsłon | 0 komentarzy


W przeddzie?? 35. rocznicy wybuchu w elektrowni j?drowej w Czarnobylu mi?dzynarodowy zesp???? naukowc??w opublikowa?? na ??amach czasopisma "Science" prac? na temat zdrowotnych skutk??w katastrofy u dzieci os??b, kt??re uleg??y wtedy napromieniowaniu. Artyku?? prezentuje optymistyczne wyniki wskazuj?ce na to, ??e napromieniowani rodzice nie przekazali ewentualnych mutacji swoim, urodzonym p????niej dzieciom. To dobre wiadomo??ci nie tylko dla wszystkich, kt??rzy ucierpieli wtedy na Ukrainie i Bia??orusi, czy odczuwali podwy??szone promieniowanie w s?siednich...

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone