czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Kancelaria Prezydenta  RSS
Niebezpieczne l?dowanie. Kancelaria Prezydenta nic nie wie

Dodano: 01.07.2021 17:01 | 56 odsłon | 0 komentarzy

Kancelaria Prezydenta oraz Polska Agencja ??eglugi Powietrznej oficjalnie nic nie wiedz? na temat incydentu, kt??ry opisa?? portal WP. Za to PLL LOT analizuje artyku?? pod k?tem podj?cia krok??w prawnych.

Fundusz Odbudowy. Prezydent podpisa?? ustaw? ratyfikacyjn?

Dodano: 28.05.2021 16:46 | 64 odsłon | 0 komentarzy


Prezydent Andrzej Duda podpisa?? ustaw? ws. ratyfikacji decyzji dotycz?cej systemu zasob??w w??asnych Unii Europejskiej - poinformowa??a Kancelaria Prezydenta. Ustawa zosta??a ju?? opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Źródło: https:

Jakub ??ulczyk oskar??ony o zniewa??enie Dudy. Jest stanowisko Pa??acu Prezydenckiego

Dodano: 23.03.2021 18:41 | 75 odsłon | 0 komentarzy


Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, B??a??ej Spychalski zabra?? g??os w g??o??nej sprawie oskar??enia pisarza Jakuba ??ulczyka o zniewa??enia Prezydenta RP. Spychalski w rozmowie z Interi? zaznaczy??, ??e ani Andrzej Duda, ani Kancelaria Prezydenta nie s? stron? w tej sprawie. Doda??, ??e g??owa pa??stwa nie zna pisarza.

Prezydent po??miertnie odznaczy?? Jolant? Fedak

Dodano: 07.01.2021 14:42 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Prezydent Andrzej Duda nada?? po??miertnie Order Odrodzenia Polski pos??ance Jolancie Fedak - poinformowa??a Kancelaria Prezydenta.

Źródło: https:

Prezydent Andrzej Duda podpisa?? nowelizacj? bud??etu na 2020 r.

Dodano: 31.10.2020 1:20 | 124 odsłon | 0 komentarzy

Prezydent Andrzej Duda podpisa?? ustaw? nowelizuj?c? bud??et pa??stwa na 2020 r. - poda??a w pi?tek kancelaria prezydenta. Zgodnie z nowelizacj? bud??etu deficyt w tym roku zosta?? podniesiony z zerowego do 109,3 mld z??.

Źródło: https:

Prezydent przygotowa?? projekt nowelizacji ustawy aborcyjnej

Dodano: 30.10.2020 13:05 | 106 odsłon | 0 komentarzy


Andrzej Duda przygotowa?? ustawowe rozwi?zanie dotycz?ce aborcji. Kancelaria prezydenta ma nadziej?, ??e uspokoi to nastroje po orzeczeniu Trybuna??u Konstytucyjnego z zesz??ego czwartku. Projekt jest ju?? w Sejmie. Prezydent proponuje w nim mo??liwo??? przerywania ci???y w przypadku wad letalnych i wysokiego prawdopodobie??stwa, ??e dziecko urodzi si? martwe lub z wad? prowadz?c? do ??mierci.

Prezydent Andrzej Duda zaka??ony koronawirusem

Dodano: 24.10.2020 6:58 | 98 odsłon | 0 komentarzy

Rzecznik prezydenta B??a??ej Spychalski poinformowa??, ??e koronawirusem zaka??ony jest Andrzej Duda. Prezydent czuje si? dobrze. Kancelaria Prezydenta jest w kontakcie ze s??u??bami medycznymi.

Źródło: https:

Kancelaria Prezydenta ?? nowy alternatywny o??rodek w??adzy

Dodano: 08.10.2020 18:05 | 98 odsłon | 0 komentarzy

Andrzej Duda wsp????pracuje z renegatami z PiS, kt??rzy nie bali sprzeciwi? si? Jaros??awowi Kaczy??skiemu. Czy g??owa pa??stwa wybija si? na niepodleg??o????

Źródło: https:

Prezydent podpisa? ustaw? o wsparciu rynku ubezpiecze? nale?no?ci handlowych

Dodano: 21.08.2020 1:20 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Prezydent podpisa? ustaw? o wsparciu rynku ubezpiecze? nale?no?ci handlowych w zwi?zku z przeciwdzia?aniem skutkom gospodarczym - COVID-19 - poinformowa?a w czwartek Kancelaria Prezydenta.

Źródło: https:

Ustawa o wzajemnym uznawaniu towarw w UE - z podpisem prezydenta

Dodano: 21.08.2020 1:20 | 77 odsłon | 0 komentarzy

Prezydent podpisa? ustaw? o odpowiedzialno?ci za naruszenie przepisw rozporz?dzenia ws. wzajemnego uznawania towarw zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym pa?stwie cz?onkowskim. Przewiduje ona kary do 100 tys. z? - poinformowa?a w czwartek Kancelaria Prezydenta RP.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone