piątek, 30 września 2022 r.  Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wiadomości z tagiem Kanada  RSS
Zwierz?ta pojawi??y si? na ziemi du??o wcze??niej ni?? my??leli??my!

Dodano: 28.07.2021 19:17 | 96 odsłon | 0 komentarzy


??Skamieliny znalezione w g??rzystym terenie Kanady p????nocno-zachodniej mog? sugerowa?, ??e Zwierz?ta mog??y pojawi? si? na Ziemi nawet 350 milion??w lat wcze??niej, ni?? do tej pory przypuszczano.

Źródło: https:

Rekordowe upa??y b?d? zdarza??y si? coraz cz???ciej

Dodano: 27.07.2021 9:25 | 99 odsłon | 0 komentarzy


Cypr, Kuba, Turcja, Kanada, Irlandia P????nocna i Antarktyda odnotowa??y najwi?ksze temperatury w ci?gu ostatnich dw??ch lat, a nowe badania sugeruj?, ??e takich ekstrem??w b?dzie coraz wi?cej. Naukowcy twierdz?, ??e w wyniku zmian klimatycznych upa??y b?d? coraz cz?stsze.

Źródło: https:

Zmiana klimatu przyspieszy??a ?? coraz wi?cej upa????w i nawa??nic

Dodano: 06.07.2021 19:55 | 82 odsłon | 0 komentarzy

Ekstremalne upa??y i po??ary w Kanadzie, rekordowe temperatury w Skandynawii za ko??em podbiegunowym, nawa??nice z gigantycznym gradem w Polsce i tr?bami powietrznymi w Czechach, p??on?ca Syberia, a do tego jeszcze potwierdzona najwy??sza temperatura odnotowana na Antarktydzie. Klimat nam si? popsu??. To przed tym naukowcy ostrzegali od lat. Ostatnie tygodnie obfituj? w doniesienia o anomaliach pogodowych [...]

W czwartek za?mienie S??o??ca. Gdzie b?dzie widoczne najlepiej?

Dodano: 08.06.2021 12:33 | 106 odsłon | 0 komentarzy


W czwartek w po??udnie b?dziemy mogli zobaczy? za?mienie S??o??ca. W ca??kowitej swojej fazie b?dzie widoczne praktycznie tylko z teren??w Kanady, Rosji czy Grenlandii. W Polsce b?dziemy mogli podziwia? za?mienie cz???ciowe.

Tagi: Rosja, Kanada
Źródło: https:

Korek przy Kanale Sueskim roz??adowany

Dodano: 03.04.2021 16:12 | 140 odsłon | 0 komentarzy


Ostatnie z 422 statki, kt??re musia??y czeka? na przep??yni?cie Kana??u Sueskiego z powodu zablokowania go przez kontenerowiec Ever Given, w sobot? przeprawi??y si? t? tras? - poinformowa?? w o??wiadczeniu zarz?d kana??u (SCA).

Kana?? Sueski odblokowany. Ever Given na torze wodnym

Dodano: 29.03.2021 15:40 | 112 odsłon | 0 komentarzy


Kontenerowiec Ever Given, kt??ry od blisko tygodnia blokowa?? Kana?? Sueski, zosta?? sprowadzony z powrotem na tor wodny i obecnie p??ynie na p????noc. Na kanale wznowiono ruch statk??w.

Tagi: Kanada
Źródło: https:

Nag??e zmiany kurs??w statk??w na Atlantyku i Oceanie Indyjskim

Dodano: 28.03.2021 19:23 | 135 odsłon | 0 komentarzy


Bran??a przewoz??w morskich traci wiar? w mo??liwo??? szybkiego usuni?cia kontenerowca Ever Given, kt??ry zaklinowa?? si? w Kanale Sueskim. Oficjalne komunikaty i dane zebrane przez nas wskazuj?, ??e z powodu przed??u??aj?cej si? blokady ju?? dziesi?tki statk??w ruszaj? w rejs okr???n? drog?, dooko??a Afryki.

Miliardy dolar??w tygodniowo. Koszty blokady Kana??u Sueskiego

Dodano: 26.03.2021 17:24 | 120 odsłon | 0 komentarzy


Pot???ny kontenerowiec, kt??ry utkn??? w poprzek Kana??u Sueskiego, doprowadzi?? do kryzysu w handlu na skal? ??wiatow?. Koszty zablokowania kana??u dla ??wiatowej wymiany handlowej szacowane s? na od 6 do 10 miliard??w dolar??w tygodniowo. Na przepraw? czeka ponad 150 jednostek.

"Washington Post": Czarne strony polskich medi??w

Dodano: 10.02.2021 13:48 | 142 odsłon | 0 komentarzy

Dziesi?tki polskich medi??w publikuj? w ??rod? czarne strony, a kana??y telewizyjne wy???czaj? sygna?? w prote??cie przeciwko nowemu podatkowi, kt??ry - ich zdaniem - zagra??a niezale??nej prasie w kraju i jest ciosem wymierzonym w instytucje demokratyczne - pisze "Washington Post".

Źródło: https:

Cia??o poszukiwanej 24-latki z Gda??ska wy??owione z Ba??tyku

Dodano: 31.12.2020 14:15 | 141 odsłon | 0 komentarzy


Tragiczny fina?? poszukiwa?? 24-latki z Gda??ska. Cia??o m??odej kobiety tu?? po 13:00 wy??owi??a z kana??u portowego grupa p??etwonurk??w.

Tagi: Kanada
Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone