czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem KRRiT  RSS
Ho??ownia: Witek do prokuratury, KRRiT przed Trybuna?? Stanu

Dodano: 12.08.2021 16:50 | 79 odsłon | 0 komentarzy

??Zrobimy wszystko, aby przest?pstwo pope??nione przez Marsza??ek Witek nie uleg??o przedawnieniu? - zapowiedzia?? Szymon Ho??ownia.

Tagi: MON, KRRiT
Źródło: https:

KRRiT ponownie nie podj???? decyzji ws. koncesji dla TVN24

Dodano: 12.08.2021 15:12 | 70 odsłon | 0 komentarzy

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ponownie g??osowa??a w sprawie koncesji dla TVN24. Odby??y si? dwa g??osowania w tej sprawie, nie przynios??y jednak rozstrzygni?cia - donosi Onet.

Tagi: TVN24, TVN, KRRiT
Źródło: https:

Jackowski: Argument prezesa PiS nie ma poparcia w faktach

Dodano: 10.08.2021 20:39 | 62 odsłon | 0 komentarzy

KRRiT powinna przed??u??y? koncesj? TVN24 ?? uwa??a Jan Maria Jackowski, senator PiS.

Źródło: https:

Senat odrzuci?? sprawozdania KRRiT i RMN. PiS podzielone

Dodano: 23.07.2021 18:28 | 66 odsłon | 0 komentarzy

Senat odrzuci?? sprawozdania z dzia??alno??ci w 2020 roku Rady Medi??w Narodowych oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - g????wnie dzi?ki senatorom opozycji, ale w obu g??osowaniach nie wzi???o udzia??u ponad 20 senator??w PiS.

Źródło: https:

KRRiT: Sprawa koncesji dla TVN24 - nierozstrzygni?ta

Dodano: 22.07.2021 14:26 | 65 odsłon | 0 komentarzy

W sprawie koncesji dla TVN24 KRRiT przeprowadzi??a dwa g??osowania. Sprawa nie zosta??a rozstrzygni?ta - poinformowa??a rzeczniczka KRRiT, Teresa Brykczy??ska.

Tagi: TVN24, TVN, KRRiT
Źródło: https:

KRRiT "rozbraja" ustaw? anty-TVN. Propozycja w Sejmie

Dodano: 20.07.2021 20:15 | 62 odsłon | 0 komentarzy

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z??o??y??a w Sejmie poprawki, kt??re maj? na celu umo??liwienie telewizji TVN niezak????cone nadawanie. Poprawki zak??adaj? m.in. zniesienie obowi?zku koncesji - ustali??o RMF FM.

Źródło: https:

Ameryka??ska gra o koncesj? dla TVN24

Dodano: 04.07.2021 18:59 | 65 odsłon | 0 komentarzy

Ambasada USA lobbowa??a w sprawie TVN24. Zabiega??a o spotkanie z KRRiT, jednak ta stawia??a twarde warunki.

Źródło: https:

Wsparcie Ameryki dla TVN 24

Dodano: 04.07.2021 18:13 | 51 odsłon | 0 komentarzy

W walk? o interesy stacji, kt??ra wci??? czeka na odnowienie koncesji, w???czy??a si? ambasada USA. Zabiega??a o spotkanie z KRRiT.

Tagi: USA, TVN, KRRiT
Źródło: https:

Zwi?zki ?ydowskie skar?? "Wiadomo?ci" TVP do KRRiT

Dodano: 27.07.2020 19:45 | 92 odsłon | 0 komentarzy

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wp?yn??a skarga na materia?, ktry w lipcu wyemitowano w g?wnym wydaniu "Wiadomo?ci" TVP.

Lewica do KRRiT: Wida?, ?e jeste?cie ju? w pop?ochu

Dodano: 18.05.2020 14:41 | 105 odsłon | 0 komentarzy

Pos?anka Lewicy Ma?gorzata Prokop-Paczkowskiej wys?a?a list otwarty do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie sytuacji w radiowej Trjce. ""Nasze do?wiadczenia pe?ne s? historii zamykania ludziom ust, robili to zaborcy, hitlerowcy czy komuni?ci, wszystkie re?imowe i autorytarne w?adze to robi?. Nikomu jednak, nie uda?o si? uciszy? my?l?cych ludzi, pisowskiej w?adzy te? si? nie uda" - czytamy.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone