czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem JBL  RSS
Dolno?l?ski Szlak Piwa i Wina, czyli jak trafili?my w jedne z najpi?kniejszych miejsc w Polsce

Dodano: 17.09.2021 17:19 | 69 odsłon | 0 komentarzy

Ruszyli?my na Dolno?l?ski Szlak Piwa i Wina prowadz?cy do 20 wspania?ych winnic i 11 browarw rzemie?lniczych, ktre zwar?y szyki, by si? wzajemnie wspiera?. Wraz z Piotrkiem i nasz? crk? Len? odwiedzili?my pi?? winnic i jeden browar. Spotkali?my tam serdecznych, pe?nych pasji ludzi, ktrym uda?o si? zamieni? swoje najbli?sze otoczenie w prawdziwe oazy dobrego smaku. Zapraszamy [...]

Źródło: https:

Plamy s??oneczne jak w camera obscura, czyli wy??wietlony na ziemi obraz naszej gwiazdy

Dodano: 30.08.2021 19:49 | 190 odsłon | 0 komentarzy

Zauwa??yli??cie, ??e plamy tworzone na ziemi przez promienie S??o??ca, przechodz?ce mi?dzy li???mi drzew, s? koliste? No, chyba ??e maj? kszta??t ksi???ycowaty, jak na drugim zdj?ciu, wykonanym podczas cz???ciowego za?mienia S??o??ca. Kiedy o nich my??l? jak o powielonym (i odwr??conym) obrazie naszej najbli??szej gwiazdy, to od razu nabieram do nich respektu Fot. Crazy NaukaZdj?cie zrobione podczas [...]

Źródło: https:

"Podpis prezydenta pod lex TVN by??by historycznym b???dem"

Dodano: 13.08.2021 12:19 | 72 odsłon | 0 komentarzy

W najbli??sz? sobot? ma doj??? do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z by??ym wicepremierem Jaros??awem Gowinem. Lider Porozumienia zapowiedzia??, ??e przedstawi g??owie pa??stwa wszystkie argumenty za niepodpisywaniem ustawy medialnej.

Źródło: https:

Robert Lewandowski przesiad?? si? do elektryka

Dodano: 03.08.2021 5:52 | 77 odsłon | 0 komentarzy

Rober Lewandowski sta?? si? bardziej eko. W najbli??szym czasie b?dzie je??dzi?? elektrycznym Audi RS e-tron GT quattro.

Źródło: https:

??Trzecia dawka? Musz? wiedzie?, czyj interes realizujemy?

Dodano: 01.08.2021 16:31 | 62 odsłon | 0 komentarzy

- Na dzi?? jestem sceptyczny w temacie trzeciej dawki w najbli??szym czasie - powiedzia?? minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o mo??liwo??? szczepienia kolejn? dawk? szczepionki przeciw Covid-19.

Źródło: https:

Premier nie og??osi?? obowi?zku szczepie?? na COVID-19

Dodano: 30.07.2021 8:48 | 66 odsłon | 0 komentarzy

Premier Mateusz Morawiecki zaapelowa?? o poddawanie si? szczepieniom na COVID-19, nie og??aszaj?c jednocze??nie wprowadzenia obowi?zku szczepie??. Trzy dni temu szef rz?du m??wi??, ??e obowi?zkowe szczepienia dla personelu s??u??by zdrowia to wariant, kt??ry b?dzie "bardzo powa??nie" rozwa??any w najbli??szym czasie.

Tagi: Premier, JBL
Źródło: https:

Getback - czekanie na rozliczenie

Dodano: 29.07.2021 20:49 | 46 odsłon | 0 komentarzy

W najbli??sz? ??rod? maj? rozstrzygn?? si? losy pierwszego aktu oskar??enia w sprawie jednej z najwi?kszych afer gospodarczych ostatnich lat.

Źródło: https:

Fabryka Tesli pod Berlinem. Trudne do??wiadczenie Muska

Dodano: 24.07.2021 7:56 | 73 odsłon | 0 komentarzy

Fabryka Tesli w Gr??nheide pod Berlinem mia??a produkowa? auta elektryczne ju?? 6 miesi?cy temu. Nie produkuje i nie ma ??adnych sygna????w, ??e stanie si? to w najbli??szym czasie. Bo pojawiaj? si? kolejne przeszkody.

Tagi: KOD, Berlin, JBL
Źródło: https:

Niedzielski: Musimy liczy? si? ze wzrostami zaka??e??

Dodano: 15.07.2021 15:49 | 56 odsłon | 0 komentarzy

Minister zdrowia Adam Niedzielski zamie??ci?? wykres przedstawiaj?cy ??redni? liczb? zaka??e?? koronawirusem z ostatniego miesi?ca. Ostrzeg??, ??e w najbli??szym czasie nale??y spodziewa? si? wzrostu liczby nowych przypadk??w.

Źródło: https:

Mark Brzezinski zostanie ambasadorem USA

Dodano: 13.07.2021 10:35 | 51 odsłon | 0 komentarzy

W ci?gu najbli??szych tygodni Mark Brzezinski dostanie zgod? na pe??nienie misji w Polsce ?? dowiaduje si? ??Rzeczpospolita".

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone