czwartek, 20 stycznia 2022 r.  Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Wiadomości z tagiem Izrael  RSS
Apel o dialog w sporze polsko ?? izraelskim

Dodano: 01.07.2021 10:04 | 35 odsłon | 0 komentarzy

- Prosimy Was nie niszczy? nadziei o lepsze jutro. Co b?dzie dzisiaj zniszczone, b?dzie ci???ko odbudowa? ?? apeluj? przedstawiciele Towarzystwa Przyja??ni Izrael Polska.

Tagi: Izrael
Źródło: https:

Demagogia nap?dzi kryzys z Izraelem

Dodano: 29.06.2021 20:00 | 36 odsłon | 0 komentarzy

Sp??r o restytucj? mienia doprowadzi?? do kolejnego za??amania stosunk??w Warszawy z Tel Awiwem. Zapewne na lata.

Sp??r Polski i Izraela bez rozwi?zania

Dodano: 29.06.2021 18:48 | 35 odsłon | 0 komentarzy

Konflikt o restytucj? ??ydowskiego mienia doprowadzi?? do zdominowania raz jeszcze polsko-izraelskich stosunk??w kwesti? udzia??u Polak??w w Holokau??cie.

Źródło: https:

Niedzielski o obowi?zku szczepie?? na COVID: Rozmawiamy

Dodano: 29.06.2021 10:27 | 38 odsłon | 0 komentarzy

Nale??a??o si? spodziewa?, ??e wraz z normalizacj? ??ycia spo??ecznego, przywracaniem normalno??ci co dzieje si? w Izraelu i Wielkiej Brytanii, b?dzie wi?cej okazji do transmisji koronawirusa. Pojawi??a si? te?? mutacja, kt??ra jest bardziej zaka??na - m??wi?? w Radiu Plus minister zdrowia Adam Niedzielski.

Źródło: https:

Wzajemne oskar??enia ws. reprywatyzacji. Co zrobi Senat?

Dodano: 28.06.2021 20:00 | 43 odsłon | 0 komentarzy

W relacjach polsko-izraelskich iskrzy i nie wida? rozwi?zania sporu o reprywatyzacj?.

R????nica perspektyw

Dodano: 27.06.2021 18:43 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Przed obozem w??adzy chwila pr??by. Mimo nieakceptowalnej retoryki izraelskich w??adz w interesie Polski nie jest teraz patriotyczne wzmo??enie.

Źródło: https:

Sp??r o Zag??ad? zn??w izoluje Polsk?

Dodano: 27.06.2021 18:12 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Izrael i USA chc? utrzymania prawa do roszcze?? ofiar Holokaustu. Rz?d ust?pi?

Tagi: USA, Rzym, Izrael
Źródło: https:

Ambasador Polski wezwany do MSZ Izraela

Dodano: 27.06.2021 14:21 | 28 odsłon | 0 komentarzy

Ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski zosta?? wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela w zwi?zku z przeg??osowaniem przez Sejm nowelizacji kodeksu post?powania administracyjnego.

Źródło: https:

El??bieta Witek o "nieuprawnionym dzia??aniu USA i Izraela"

Dodano: 26.06.2021 21:10 | 41 odsłon | 0 komentarzy

"Dzia??ania podejmowane przez przedstawicielstwa dyplomatyczne obcych pa??stw, maj?ce na celu wywarcie wp??ywu na proces legislacyjny w Polsce, s? g???boko nieuprawnione" - napisa??a w o??wiadczeniu zamieszczonym na stronie Sejmu marsza??ek El??bieta Witek.

Tagi: USA, Sejm, Izrael
Źródło: https:

Odkryto nieznany dot?d gatunek cz??owieka

Dodano: 25.06.2021 15:10 | 41 odsłon | 0 komentarzy


Nieznany dotychczas gatunek cz??owieka, kt??ry ??y?? 130 tys. lat temu, odkryto na terenie Izraela podczas wykopalisk archeologicznych ?? informuj? naukowcy na ??amach najnowszego numeru tygodnika ??Science?.

Tagi: Izrael
Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone