poniedziałek, 24 stycznia 2022 r.  Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Wiadomości z tagiem Internet  RSS
Ruszy??a pomoc dla pogorzelc??w z Nowej Bia??ej

Dodano: 20.06.2021 7:10 | 48 odsłon | 0 komentarzy

Ruszy??a internetowa zbi??rka pieni?dzy na pomoc pogorzelcom z Nowej Bia??ej pod Nowym Targiem. Za tydzie?? zbi??rki na ten cel b?d? prowadzone we wszystkich parafiach archidiecezji krakowskiej.

Tagi: Internet
Źródło: https:

CV szefa Rz?dowego Centrum Bezpiecze??stwa na Telegramie

Dodano: 09.06.2021 11:52 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Hakerzy, kt??rzy w??amali si? do skrzynek mailowych ministra Micha??a Dworczyka i jego ??ony, zamie??cili w internecie CV p??k. Konrada Korpowskiego, szefa Rz?dowego Centrum Bezpiecze??stwa. Pojawi??o si? ono na koncie w aplikacji Telegram.

Zbieg??y turecki gangster gwiazd? YouTube'a. Oskar??a w??adze o korupcj? i morderstwa

Dodano: 26.05.2021 20:44 | 87 odsłon | 0 komentarzy


??Zbieg??y turecki gangster od miesi?ca publikuje w internecie filmy, w kt??rych oskar??a czo??owych polityk??w Turcji i cz??onk??w ich rodzin mi?dzy innymi o zab??jstwa na zlecenie, przemyt narkotyk??w i korupcj?. Filmy ogl?daj? miliony Turk??w, a w??adza nie wie co robi?.

Źródło: https:

Uratowa??a r??wie??niczk?. Wzruszaj?ce podzi?kowania matki

Dodano: 15.05.2021 10:49 | 52 odsłon | 0 komentarzy

Nastolatka z Koluszek uratowa??a swoj? r??wie??niczk?, kt??r? pozna??a przez internet. Kiedy nowa kole??anka wyzna??a, ??e chce pope??ni? samob??jstwo, dziewczynka powiadomi??a policj?.

Źródło: https:

Spisz si? przez Internet!

Dodano: 13.05.2021 11:23 | 48 odsłon | 0 komentarzy

Trwaj?cy Narodowy Spis Powszechny Ludno??ci i Mieszka?? 2021 jest realizowany w nowoczesnej formule spisu online. Spis przez Internet pozwala spe??ni? obywatelski obowi?zek w zaledwie kilka minut. Dzi?? podpowiadamy, jak i do kiedy mo??na skorzysta? z elektronicznych u??atwie??, do kt??rych zach?ca G????wny Urz?d Statystyczny ?? organizator spisu powszechnego.

Tagi: Internet
Źródło: https:

Sztuczna inteligencja potrafi przewidzie? pogorszenie stanu pacjent??w z Covid-19

Dodano: 12.05.2021 14:53 | 59 odsłon | 0 komentarzy


Program komputerowy, wykorzystuj?cy sztuczn? inteligencje mo??e na podstawie zdj?? rentgenowskich p??uc z du??? dok??adno??ci? przewidywa?, kt??rzy pacjenci chodzy na Covid-19 s? zagro??eni silnym pogorszeniem stanu zdrowia. Wyniki bada??, opisane na stronie internetowej czasopisma "NPJ Digital Medicine" przez naukowc??w z New York University Grossman School of Medicine potwierdzaj?, ??e skuteczno??? przewidywania, u kt??rych pacjent??w mog? pojawi? si? w ci?gu czterech dni zagra??aj?ce ??yciu powik??ania, si?ga 80 procent.

Źródło: https:

Wyciek??y tematy matur? Prokuratura analizuje zawiadomienie

Dodano: 10.05.2021 18:18 | 45 odsłon | 0 komentarzy

Warszawska prokuratura po zawiadomieniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej bada, czy do internetu wyciek??y tematy tegorocznych matur z j?zyka polskiego i matematyki.

Źródło: https:

Obywatelskie zatrzymanie burmistrza ??elechowa. Prowadzi?? auto po alkoholu?

Dodano: 10.05.2021 15:55 | 51 odsłon | 0 komentarzy


Jest komentarz burmistrza ??elechowa ?ukasza Bogusza w odpowiedzi na pytania o film, kt??ry pojawi?? si? w internecie. Wida? na nim, jak grupa m??odych ludzi zatrzymuje siedz?cego w samochodzie m???czyzn?. Zwracaj? si? do niego "panie burmistrzu" i twierdz?, ??e jest pijany.

Źródło: https:

Idole m??odego pokolenia. Sk?d si? wzi??? fenomen influencer??w?

Dodano: 06.05.2021 11:25 | 47 odsłon | 0 komentarzy

Na kontraktach reklamowych zarabiaj? wi?cej ni?? wzi?ci celebryci. Maj? miliony subskrybent??w w mediach spo??eczno??ciowych, a o podobnej karierze marzy niemal po??owa polskich nastolatk??w. O tym, jak rozumie? internetowy ??wiat m??odzie??y i dlaczego warto za nim nad???a? w rozmowie z Micha??em P??oci??skim m??wi dr Justyna Pokojska, socjolo??ka, specjalistka od socjologii cyfrowej, Digital Economy Lab UW.

Źródło: https:

Narodowy Spis Powszechny. Uwaga na oszust??w!

Dodano: 04.05.2021 17:37 | 72 odsłon | 0 komentarzy


Od 4 maja prac? w ramach narodowego spisu powszechnego rozpoczynaj? rachmistrzowie telefoniczni - poinformowa?? G????wny Urz?d Statystyczny. Jest to opcja dla os??b, kt??re nie potrafi? lub nie chc? spisa? si? przez internet. Na razie rachmistrzowie b?d? pracowa? tylko telefonicznie. Dlatego te?? je??li kto?? przychodzi do nas i podaje si? za pracownika NSP - jest najpewniej oszustem i nale??y to zg??osi? na policj?.

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone