piątek, 30 września 2022 r.  Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wiadomości z tagiem Internet  RSS
Wynalazki, ktrych stworzenie przewidzia? Stanis?aw Lem

Dodano: 28.09.2021 13:24 | 73 odsłon | 0 komentarzy

Czytniki e-bookw, smartfony, nanotechnologia, Internet, druk 3D czy wirtualna rzeczywisto?? - na kilka dziesi?cioleci przed opracowaniem tych rozwi?za? Stanis?aw Lem opisa? je w swoich ksi??kach. I mimo ?e nosz? one u kultowego autora inne nazwy, te opisy oddaj? sedno ich funkcjonowania i wizjonerstwo samego Lema. Stanis?aw Lem w roku 1966, zdj?cie udost?pnione przez Wojciecha [...]

Źródło: https:

Nowa platforma. Kupno auta w pe??ni online

Dodano: 10.08.2021 18:00 | 282 odsłon | 0 komentarzy

Inchcape Polska poinformowa??o o uruchomieniu nowej platformy sprzeda??owej. Za po??rednictwem internetu mo??liwe jest leasing lub wynaj?cie samochod??w Mini, dokonanie wszystkich op??at i wygenerowanie umowy.

Źródło: https:

PiS dzisiaj wycisza TVN, a jutro mo??e internet

Dodano: 29.07.2021 18:44 | 93 odsłon | 0 komentarzy

Jak d??ugo mo??emy udawa?, ??e w??adza nie knebluje niewygodnych medi??w? Po zaw??aszczeniu TVP i Polskiego Radia, wykupie lokalnych gazet, pacyfikuje teraz najwi?ksz? prywatn? telewizj?.

Tagi: Internet, TVN
Źródło: https:

Wojna idei

Dodano: 29.07.2021 15:07 | 71 odsłon | 0 komentarzy

Kto zechce, mo??e pozna? przebieg Bitwy Warszawskiej z relacji, zachowanych raport??w, rozkaz??w i map sztabowych. Ju?? wkr??tce tylko ostatni ??ultrasi" b?d? si? ok??ada? trumnami Marsza??ka i Rozwadowskiego w zau??kach for??w internetowych, bo rzekom? rol? Weyganda nawet Zach??d przesta?? wspomina?.

Tagi: Internet
Źródło: https:

Sprawa TV Bie??sat. MSZ wzywa Mi??sk do respektowania niezale??nych medi??w

Dodano: 28.07.2021 16:15 | 102 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych "z niepokojem" przyj???o decyzj? bia??oruskiego s?du o uznaniu aktywno??ci publicystycznej telewizji Bie??sat prowadzonej na portalach internetowych za ekstremistyczn?.

Tagi: Internet, MSZ
Źródło: https:

TVP promowa??a Lasy Pa??stwowe. "Turystka Anna" pracownic? LP

Dodano: 21.07.2021 12:13 | 86 odsłon | 0 komentarzy

Na antenie TVP3 Bia??ystok wyemitowano materia?? na temat serwisu stworzonego przez Lasy Pa??stwowe zach?caj?cego do sp?dzania wolnego czasu na ??onie na tury. W materiale pojawi??a si? "turystka Anna", a internauci zauwa??yli, ??e to pracownica Las??w Pa??stwowych

Źródło: https:

Afera mailowa. Premier pisa?? o Bia??orusi? "Polityczne z??oto"

Dodano: 14.07.2021 7:28 | 98 odsłon | 0 komentarzy

Do internetu wyciek??y kolejne wiadomo??ci, kt??re maj? pochodzi? z prywatnej skrzynki szefa KPRM Micha??a Dworczyka. Z tre??ci wynika, ??e premier Mateusz Morawiecki i cz??onkowie rz?du analizowali, jak wykorzysta? kryzys polityczny na Bia??orusi.

Źródło: https:

Proboszcz ???da?? 800 z?? za wydanie karteczki. Teraz przeprasza

Dodano: 09.07.2021 10:00 | 105 odsłon | 0 komentarzy

Do internetu trafi??o nagranie rozmowy proboszcza z Cz?stochowy z parafianinem, pr??buj?cym uzyska? dokument potrzebny do przeprowadzenia pogrzebu zmar??ej matki. Ksi?dz domaga si? 800 z??, t??umacz?c, ??e ??nic nie ma za friko?. Onet informuje, ??e duchowny przeprosi?? ??wszystkich, kt??rzy poczuli si? zgorszeni jego zachowaniem?.

Tagi: Internet
Źródło: https:

Stellantis zainwestuje 30 miliard??w euro w elektromobilno???

Dodano: 09.07.2021 5:52 | 102 odsłon | 0 komentarzy

Pi?? nowych fabryk baterii do samochod??w elektrycznych powstanie w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Dlatego ju?? w 2030 roku ka??da z 14 nale???cych do tej grupy marek b?dzie mog??a zaoferowa? modele w wersji z e-nap?dem. Na ten cel do roku 2025 Stellantis przeznaczy?? 30 mld euro ?? powiedzia?? prezes grupy, Carlos Tavares podczas internetowej konferencji EV Day 21.

Tagi: Internet
Źródło: https:

Adresy wa??nych polityk??w znikn???y z internetu

Dodano: 01.07.2021 17:53 | 87 odsłon | 0 komentarzy

Warszawski S?d Okr?gowy usun??? informacje o miejscu zamieszkania prezesa PiS i innych polityk??w. Wcze??niej twierdzi??, ??e to niemo??liwe.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone