czwartek, 23 maja 2019 r.  Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Wiadomości z tagiem Intel  RSS
Intel Sapphire Rapids i Granite Rapids w harmonogramie serwerowych platform Huawei

Dodano: 22.05.2019 20:45 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Z perspektywy Chi�czyk�w plan jest ju� raczej nieaktualny. Do sieci trafi� harmonogram platform serwerowych Intela, kt�ry podczas konferencji w Sankt Petersburgu mia�o zaprezentowa� Huawei. Dzi�ki niemu poznali�my cechy charakterystyczne zapowiedzianej niedawno rodziny chip�w Sapphire Rapids, a tak�e dowiedzieli�my si�, jak nazywa� si� b�dzie jej nast�pca.

Źródło: https:

Pierwsze 8-rdzeniowe MacBooki Pro

Dodano: 22.05.2019 16:32 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Apple zaktualizowa�o swoje portfolio MacBook�w Pro o maszyny z procesorami Intel Core 8 i 9 generacji. Co za tym idzie wprowadza pierwszy raz w historii o�miordzeniowe procesory w MacBookach Pro. B�d� oferowa� spory przyrost mocny w stosunku do ju� obecnie goszcz�cych w sklepach MacBook�w, a to dzi�ki zastosowaniu jeszcze wi�kszej ilo�ci rdzeni w procesorach z linii Intel Core dw�ch najnowszych generacji.

Źródło: https:

Komputery Apple po zastosowaniu wszystkich sposob�w na zwi�kszenie bezpiecze�stwa przed lukami Intela zwolni� jeszcze mocniej

Dodano: 22.05.2019 13:20 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ostatnimi czasy wykryto wiele luk w procesorach Intela. Lista jest ca�kiem d�uga, bo s� na niej Meltdown, Spectre, ZombieLoad, RIDL, Fallout. Przedwczoraj informowali�my o spadku wydajno�ci, kiedy mierzymy prac� systemu zaopatrzonego w �atki przeciwdzia�aj�ce wykorzystaniu wspominanych luk. Dane dotyczy�y ekosystemu Windows. A jak ma si� to na komputerach spod znaku nadgryzionego jab�ka?

Źródło: https:

Sztuczna inteligencja wspomoże polski Senat

Dodano: 21.05.2019 17:03 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Izba wyższa chce wdrożyć samouczący się system rozpoznawania twarzy i głosu senatorów. Oni sami nie są tym do końca zachwyceni.

Źródło: https:

AIDA64 Extreme 6.00.5100 z obs�ug� AMD Navi i Intel Comet Lake

Dodano: 21.05.2019 15:49 | 0 odsłon | 0 komentarzy

S� te� nowe testy dla chip�w AMD Matisse. FinalWire udost�pni�o dzisiaj najnowsz� wersj� aplikacji AIDA64 Extreme o oznaczeniu 6.00.5100. Jak zwykle, program zosta� zaktualizowany o kilka istotnych nowo�ci, ale najwi�ksz� uwag� zwracaj� odniesienia do nadchodz�cych produkt�w AMD i Intela. Nowa wersja jest ponadto pierwsz� w pe�ni zgodn� z aktualizacj� May 2019 Update dla systemu Windows 10.

Źródło: https:

Poprawki luk bezpiecze�stwa wyra�nie obni�y�y wydajno�� procesor�w Intela

Dodano: 20.05.2019 22:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Troch� smutny widok. Serwis Phoronix postanowi� sprawdzi�, jaki wp�yw na wydajno�� procesor�w Intela mia�y wydane w ostatnim czasie �atki luk bezpiecze�stwa MDS. Portal sprawdzi� r�wnie�, jak wygl�da kwestia osi�g�w jednostek niebieskich i chip�w AMD po instalacji wszystkich poprawek, w por�wnaniu do sytuacji sprzed g�o�nych afer dotycz�cych Spectre i Meltdown.

Tagi: Intel
Źródło: https:

Intel, Qualcomm, Broadcom i Xilinx teďż˝ odcinajďż˝ siďż˝ od Huawei

Dodano: 20.05.2019 10:08 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Dopiero co informowaliďż˝my o zaprzestaniu wspďż˝pracy na linii Google – Huawei i spekulowaliďż˝my o kolejnych firmach, a juďż˝ docierajďż˝ informacje, ktďż˝re potwierdzajďż˝ do��czenie do wstrzymania kooperacji z takimi podmiotami jak: Intel, Qualcomm, Boradcom oraz Xilinx. Najpewniej w najbliďż˝szym czasie dowiemy siďż˝ o kolejnych duďż˝ych i mniejszych graczach z USA, ktďż˝rzy do��czďż˝ do tego grona.

Źródło: https:

Intel liderem rynku chipów w pierwszym kwartale 2019 roku

Dodano: 18.05.2019 16:41 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Niebiescy umocnili się na zdobytej niedawno pozycji. IC Insights opublikowało ranking największych producentów chipów w pierwszym kwartale 2019 roku. Z ujawnionych danych dowiedzieliśmy się, że zdecydowanym liderem rynku jest obecnie Intel, który jeszcze rok temu plasował się za plecami Samsunga. Koreańczycy zaliczyli jednak słabszy okres, notując jedne z większych spadków sprzedaży w całej branży.

Źródło: https:

Sony i Microsoft ogłaszają ścisłe partnerstwo w zakresie rozwoju platform chmurowych do gier

Dodano: 18.05.2019 9:30 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Z jednej strony wielcy rywale, z drugiej bliscy partnerzy. Sony i Microsoft poinformowali o zawiązaniu współpracy, której celem jest rozwój technik i platform dla graczy bazujących na chmurze i sztucznej inteligencji. Wstępne porozumienie między obiema firmami może mieć ogromny wpływ na kształt całego rynku gier, który w przyszłości będzie odchodzić od typowych konsol w stronę strumieniowania rozgrywki. 

Źródło: https:

Intel Graphics Driver DCH 26.20.100.6861 - nowe sterowniki dost�pne do pobrania

Dodano: 17.05.2019 19:07 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Intel udost�pni� kolejny pakiet sterownik�w Graphics Driver DCH o oznaczeniu 26.20.100.6861. Tym razem ilo�� r�nego rodzaju nowo�ci jest ca�kiem du�a, a jedn� z nich jest m.in dodanie pe�nej obs�ugi dla API OpenGL 4.6. Paczka zawiera te� liczne poprawki rozpoznanych wcze�niej b��d�w i usprawnienia odnosz�ce si� do wydajno�ci dzia�ania program�w i gier. Zdecydowanie warto wi�c dokona� aktualizacji driver�w.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone