czwartek, 22 sierpnia 2019 r.  Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
Wiadomości z tagiem Intel  RSS
Intel Core X 10. generacji z wi�ksz� liczb� linii PCIE

Dodano: 21.08.2019 18:35 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Asus si� wygada�. Do ko�ca tego roku powinni�my zobaczy� na rynku nowe procesory Core X przeznaczone do platformy HEDT Intela. Chipom Cascade Lake-X przyjdzie mierzy� si� z nowymi Threadripperami, kt�re z pewno�ci� zaoferuj� od nich wi�cej rdzeni. Intel zosta� wi�c zmuszony do wprowadzenia kilku zmian w swoich uk�adach i jedn� z nich wydaje si� by� dodanie kilku linii PCIE 3.0.

Tagi: ADAC, Intel, Doda
Źródło: https:

Intel prezentuje mobilne procesory Comet Lake-U i Comet Lake-Y

Dodano: 21.08.2019 16:54 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Po Ice Lake przyszed� czas na Comet Lake. Intel zaprezentowa� dzisiaj now� lini� procesor�w Core 10. generacji, wykonanych w procesie 14 nm i przeznaczonych do komputer�w przeno�nych. Na rynek trafi osiem jednostek, oferuj�cych od dw�ch do sze�ciu rdzeni i dzia�aj�cych z ca�kiem wysokimi zegarami, przynajmniej patrz�c na drug� z nowych serii niebieskich.

Źródło: https:

Intel: AMD zmniejszy�o do nas dystans, ale to nadal my mamy najwydajniejsze procesory do gier

Dodano: 21.08.2019 14:28 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Premiera Ryzen�w 3. generacji by�a du�ym wydarzeniem na rynku desktopowym, bo AMD przygotowa�o w ko�cu jednostki, kt�re w cz�ci gier mog� jak r�wny z r�wnym konkurowa� z chipami Intela. Niebiescy to oczywi�cie zauwa�yli i od samego pocz�tku pr�buj� udowodni�, �e ich pozycja w segmencie sprz�tu dla graczy jest niezagro�ona. Najnowsza wypowied� przedstawiciela firmy Boba Swana jest tego najlepszym przyk�adem.

Źródło: https:

Sztuczna inteligencja pomoże przewidywać opady gradu

Dodano: 19.08.2019 18:26 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Sztuczna inteligencja pomoże przewidywać pogodę, a dokładnie - opady gradu. Przekonują o tym na łamach czasopisma "Monthly Weather Review" naukowcy z National Center for Atmospheric Research (NCAR) w Boulder w stanie Kolorado. Programy, opracowane na potrzeby automatycznego rozpoznawania twarzy, zostały przez nich z sukcesem wykorzystane do analizy kształtu chmur burzowych tak, by przewidzieć, czy przyniosą grad i jak będzie duży. To trudne dla meteorologów zadanie, bo powstawanie gradu wymaga splotu wielu okoliczności.

Źródło: https:

Corsair Nightsword RGBďż˝– test zaawansowanej myszki dla graczy z inteligentnym systemem regulacji wagi

Dodano: 19.08.2019 16:30 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Trudno znale�� dzi� prawdziwie uniwersaln� i funkcjonaln� mysz, kt�ra doskonale sprawdzi si� zar�wno w trakcie grania, jak i codziennej pracy, a na dodatek zagwarantuje wyj�tkow� wygod�. Co prawda mo�emy wskaza� kilka takich modeli, jednak bior�c pod uwag� ilo�� wszystkich dost�pnych myszek na rynku, jest to jedynie niewielki procent.�Corsair Nightsword RGB to najnowszy produkt ameryka�skiego producenta, kt�ry trafi� do naszego laboratorium.

Źródło: https:

Asus ZenBook 14 od teraz również w wersji z procesorami AMD Ryzen 3000

Dodano: 15.08.2019 16:12 | 0 odsłon | 0 komentarzy

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy oferta laptopów z procesorami AMD znacząco się poprawiła, ale i tak dominacja Intela w tym segmencie jest niepodważalna. Tak ważne jest więc, by najwięksi producenci komputerów przenośnych częściej sięgali po jednostki czerwonych, tak jak to właśnie zrobił Asus. Do konstrukcji ZenBook 14 właśnie zawitały mobilne jednostki Ryzen 7 i Ryzen 5, ze zintegrowanymi układami graficznymi Vega.

Źródło: https:

Intel Core i9-9900KS znaleziony w bazie benchmarka 3DMark

Dodano: 14.08.2019 19:17 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Tegoroczna oferta desktopowych procesor�w Intela ju� raczej si� nie zmieni, poza jednym wyj�tkiem w postaci chipu Core i9-9900KS. Nowy flagowiec ma zaoferowa� zegar Turbo na poziomie 5 GHz dla wszystkich rdzeni i jak pokazuje test w benchmarku 3DMark, takie taktowanie powinno by� osi�galne bez wi�kszych problem�w. Pytanie tylko, czy warto b�dzie dop�aca� do tego chipu wzgl�dem standardowego modelu Core i9-9900K i konkurencyjnych jednostek AMD.

Tagi: Chiny, Intel
Źródło: https:

SK Hynix zapowiada ko�ci pami�ci HBM2E

Dodano: 12.08.2019 13:26 | 1 odsłon | 0 komentarzy

SK Hynix pochwali� si� kolejnym osi�gni�ciem. Przedsi�biorstwo znane z produkcji r�nego rodzaju ko�ci pami�ci poinformowa�o o opracowaniu chip�w DRAM HBM2E. Nowe rozwi�zanie ma oferowa� znacznie wy�sz� wydajno�� ni� stosowane do tej pory uk��dy HBM2, co z pewno�ci� przyda si� w najwydajniejszych kartach graficznych, superkomputerach i platformach obliczeniowych wykorzystuj�cych techniki sztucznej inteligencji oraz maszynowego uczenia.

Źródło: https:

Intel NUC Phanton Canyon z procesorem Tiger Lake

Dodano: 12.08.2019 12:38 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Do sprzeda�y jeszcze nie trafi�y komputery NUC z rodziny Ghost Canyon, a ju� do sieci wyciek�y dane na temat kolejnej generacji sprz�tu o nazwie Phantom Canyon. Ta zapowiada si� niezwykle interesuj�co, bo wykorzystywa� ma chipy z rodziny Tiger Lake-U, kt�rych premiera przewidywana jest na przysz�y rok. Udost�pniona specyfikacja modelu koncepcyjnego ujawnia, czego mo�emy spodziewa� si� po nowych zestawach, kt�re maj� by� kierowane m.in. do graczy.

Źródło: https:

Project Athena - Intel ujawniďż˝ identyfikacjďż˝ graficznďż˝ i pierwsze certyfikowane laptopy

Dodano: 12.08.2019 1:22 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Na rynek trafiaj� pierwsze komputery przeno�ne z chipami Ice Lake i w zwi�zku z tym Intel postanowi� ujawni� identyfikacj� graficzn� Project Athena. Oznaczenie b�dzie wskazywa�, �e mamy do czynienia z urz�dzeniem spe�niaj�cym wszystkie wymagania niebieskich odnosz�ce si� do wydajno�ci, mobilno�ci i d�ugo�ci pracy na baterii nowej klasy laptop�w. Poznali�my r�wnie� pierwsze urz�dzenia, kt�re mog� pochwali� si� nowym certyfikatem.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone