wtorek, 23 kwietnia 2019 r.  Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
Wiadomości z tagiem Intel  RSS
Intel Core i9-9900 w bazie SiSoftware Sandra

Dodano: 22.04.2019 18:17 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Nadchodzi kolejny o�miordzeniowiec Intela. W bazie danych SiSoftware Sandra odnaleziono wpis, dotycz�cy wynik�w niezapowiedzianego jeszcze procesora Core i9-9900. Dzi�ki niemu poznali�my najwa�niejsze informacje o specyfikacji jednostki, r�ni�cej si� od wersji z liter� K nie tylko brakiem mo�liwo�ci podkr�cania przez zmian� mno�nika, ale te� zegarami.

Źródło: https:

HyperX Predator DDR4 teraz tak�e w wersjach o taktowaniu do 4600 MHz

Dodano: 22.04.2019 15:21 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Dwa nowe zestawy dla wymagaj�cych. Nale��ca do Kingstona marka HyperX og�osi�a rozszerzenie swojej oferty o dwa nowe zestawy pami�ci DDR z serii Predator. Producent przygotowa� bardzo wysoko taktowane wersje, kt�rymi mog� zainteresowa� si� u�ytkownicy najwydajniejszych platform desktopowych Intela. Firma pozosta�a przy sprawdzonym designie i zapewnia wieczyst� gwarancj� na swoje urz�dzenia.

Źródło: https:

Labotomia #14 –ďż˝Google Stadia, ray tracing i ukďż˝ady graficzne Intela

Dodano: 22.04.2019 14:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Po konferencji GDC 2019 zastanawiamy si�, jakie powodzenie zdob�dzie kolejna pr�ba zast�pienia lub uzupe�nienia maszyn do grania strumieniowaniem. Dziwimy si� reakcjom na udost�pnienie ray tracingu na starszych kartach graficznych Nvidii oraz przewidujemy przysz�o�� uk�ad�w graficznych Intela.

Tagi: Google, Intel
Źródło: https:

Intel Graphics Driver DCH 26.20.100.6709 – nowe sterowniki zgodne z Windows 10 May 2019 Update

Dodano: 19.04.2019 20:13 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Niebiescy gotowi na now� aktualizacj� dziesi�tki. Intel udost�pni� w sieci pakiet sterownik�w Graphics Driver DCH 26.20.100.6709, kt�re gwarantuj� pe�n� zgodno�� ze zmierzaj�cym na rynek uaktualnieniem May 2019 Update dla systemu Windows 10. Oprogramowanie zapewnia kompatybilno�� z nowym modelem sterownik�w, a ponadto wprowadza optymalizacje dla kilku nowych gier.

Źródło: https:

Intel mo�e produkowa� swoje uk�ady graficzne w fabrykach Samsunga

Dodano: 18.04.2019 18:26 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Tajemnicza wyprawa do Korei. Raja Koduri opublikowa� na swoim oficjalnym twitterowym koncie zdj�cie, na kt�rym przedstawiciel dzia�u GPU Intela pozuje na tle fabryki Samsunga. Materia� zosta� opublikowany w dniu, w kt�rym korea�ska firma og�osi�a zako�czenie prac nad technologi� 5 nm z EUV. W sieci od razu pojawi�y si� wi�c plotki, �e wyprawa Rajy nie by�a przypadkowa, a niebiescy mog� by� zainteresowani ofert� korea�skiej firmy.

Źródło: https:

Intel wycofuje si� z rynku modem�w 5G do smartfon�w

Dodano: 17.04.2019 16:55 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Podmiot nie miaďż˝ wyjďż˝cia. Po ogďż˝oszonym porozumieniu miďż˝dzy Apple i Qualcommem oraz podpisaniu przez firmy umowy licencyjnej, Intel zapowiedziaďż˝ wycofanie siďż˝ z rynku modemďż˝w 5G do smartfonďż˝w. Przedsiďż˝biorstwo zostaďż˝o do tego wďż˝aďż˝ciwie zmuszone, bo niebiescy mieli produkowaďż˝ tego typy chipy wy��cznie dla producenta iPhone’ďż˝w, ktďż˝ry postawiďż˝ na ofertďż˝ konkurenta.

Źródło: https:

Intel�Core i7-8665U i Core i5-8365U - premiera mobilnych procesor�w Core 8. generacji z vPro

Dodano: 17.04.2019 15:27 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Intel deklaruje wysoki poziom bezpiecze�stwa. Niebiescy og�osili wprowadzenie do swojej oferty nowych mobilnych procesor�w Core 8. generacji z technik� vPro. Chipy przeznaczone s� do notebook�w kierowanych na rynek biznesowy i do specjalist�w IT, gdzie liczy si� stabilno�� pracy, wysoka wydajno�� i oczywi�cie dost�pno�� zaawansowanych system�w zabezpiecze�. Producent zapewnia, �e jego produkty spe�niaj� te wymagania.

Tagi: Premier, Intel
Źródło: https:

Zalman CNPS10X Optima II - specyfikacja ch�odzenia CPU

Dodano: 17.04.2019 1:21 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Ciche ch�odzenie z pod�wietleniem. Zalman poinformowa� o dodaniu do swojego portfolio systemu ch�odzenia CNPS10X Optima II, przeznaczonego do wsp�pracy z popularnymi procesorami Intela i AMD. Poza niez�� wydajno�ci�, sprz�t przyci�ga uwag� r�wnie� wygl�dem, kolorystyk� i obecno�ci� systemu pod�wietlenia. Produkt jest przy tym do�� przyst�pny cenowo, co z pewno�ci� mo�e przyci�gn�� do niego spor� grup� klient�w.

Tagi: Intel, Doda
Źródło: https:

Gartner: spadek dostaw pecetów w pierwszym kwartale 2019 roku

Dodano: 15.04.2019 20:32 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Czyli bez zmian. Gartner opublikował raport na temat dostaw komputerów osobistych w pierwszym kwartale tego roku. Z materiału dowiedzieliśmy się, że zanotowano kolejny spadek sprzedaży, który niestety jest typowy dla tego segmentu urządzeń. Na zmniejszenie liczby dostarczonych konstrukcji duży wpływ mają niedobory procesorów Intela, które wymuszają na producentach stawianie na produkty o wyższej marży.

Źródło: https:

Zalman CNPS10X Optima II - specyfikacja chłodzenia CPU

Dodano: 15.04.2019 14:46 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Ciche chłodzenie z podświetleniem. Zalman poinformował o dodaniu do swojego portfolio systemu chłodzenia CNPS10X Optima II, przeznaczonego do współpracy z popularnymi procesorami Intela i AMD. Poza niezłą wydajnością, sprzęt przyciąga uwagę również wyglądem, kolorystyką i obecnością systemu podświetlenia. Produkt jest przy tym dość przystępny cenowo, co z pewnością może przyciągnąć do niego sporą grupę klientów.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone