piątek, 30 września 2022 r.  Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wiadomości z tagiem Intel  RSS
Ona ju? tu jest! Mo?e wi?c lepiej wiedzie?, z czym (kim) mamy do czynienia?

Dodano: 24.09.2021 19:54 | 121 odsłon | 0 komentarzy

Sztuczna inteligencja Margaret A. Boden pokazuje, jak dzia?aj? i gdzie nie dzia?aj? systemy, ktre w?a?nie gwa?townie zmieniaj? nasz ?wiat. Lepiej wiedzie?, jak to si? dzieje Ma?o jest rozwi?za?, ktre tak szybko i mocno, a jednocze?nie tak dyskretnie wkroczy?y w nasze ?ycie, jak zrobi?a to sztuczna inteligencja. W dodatku zupe?nie nie taka, do jakiej przyzwyczai?y nas [...]

Najinteligentniejsi politycy? Ho??ownia i Trzaskowski

Dodano: 26.07.2021 20:05 | 91 odsłon | 0 komentarzy

W sonda??u przeprowadzonym przez Kantar zapytano ankietowanych, kt??rego polityka uwa??aj? za najinteligentniejszego i najbardziej nowoczesnego. Najcz???ciej wskazywano lidera lidera Polski 2050 Szymona Ho??owni? i prezydenta Warszawy Rafa??a Trzaskowskiego.

Źródło: https:

Ko??ci???? s??aby

Dodano: 09.07.2021 17:00 | 98 odsłon | 0 komentarzy

Donald Tusk wr??ci??. Od odpowiedzi na pytanie, czy zmieni to cokolwiek w polityce, s? lepsi ode mnie, wi?c zatrzymam si? tylko nad jedn? kwesti?: nad jego wypowiedziami na temat Ko??cio??a. Co one oznaczaj?? Jakie jest ich intelektualne zaplecze? I co m??wi? nam nie tyle o polskiej polityce, ile o polskim Ko??ciele?

Źródło: https:

Sk??adnik zielonej herbaty mo??e chroni? przed Covid-19

Dodano: 09.06.2021 6:47 | 107 odsłon | 0 komentarzy


Z pomoc? opartego na sztucznej inteligencji programu brytyjsko-indyjski zesp???? specjalist??w odkry?? w zielonej herbacie substancj?, kt??ra na r????ne sposoby mo??e zaburza? dzia??anie SARS-CoV-2. Wyniki trzeba teraz potwierdzi? w badaniach przedklinicznych i klinicznych.

Źródło: https:

Sztuczna inteligencja potrafi przewidzie? pogorszenie stanu pacjent??w z Covid-19

Dodano: 12.05.2021 14:53 | 111 odsłon | 0 komentarzy


Program komputerowy, wykorzystuj?cy sztuczn? inteligencje mo??e na podstawie zdj?? rentgenowskich p??uc z du??? dok??adno??ci? przewidywa?, kt??rzy pacjenci chodzy na Covid-19 s? zagro??eni silnym pogorszeniem stanu zdrowia. Wyniki bada??, opisane na stronie internetowej czasopisma "NPJ Digital Medicine" przez naukowc??w z New York University Grossman School of Medicine potwierdzaj?, ??e skuteczno??? przewidywania, u kt??rych pacjent??w mog? pojawi? si? w ci?gu czterech dni zagra??aj?ce ??yciu powik??ania, si?ga 80 procent.

Źródło: https:

Szef BioNTech: Potrzebna b?dzie trzecia dawka szczepionki

Dodano: 28.04.2021 20:20 | 121 odsłon | 0 komentarzy


Za??o??yciel i szef firmy BioNTech Ugur Sahin powiedzia?? w ??rod?, ??e Europa powinna osi?gn?? odporno??? stadn? na koronawirusa do lipca, a najp????niej sierpnia. Doda??, ??e jego firma nie zrezygnuje z praw intelektualnych do szczepionki, ale udost?pni na ni? licencje.

Źródło: https:

??Sztuczna inteligencja uratowa??a zdrowie pacjenta. "My??la??em, ??e to tylko taki bajer"

Dodano: 12.04.2021 18:06 | 103 odsłon | 0 komentarzy


Sztuczna inteligencja przewidzia??a, ??e u 61-letniego pacjenta ??l?skiego Centrum Chor??b Serca w Zabrzu w niedalekiej przysz??o??ci zaostrzy si? niewydolno??? serca. "Nie mia??em poj?cia, ??e dzieje si? co?? niepokoj?cego" - twierdzi pacjent. Jak pokazuj? badania, aparatura jest w stanie ostrzec lekarzy nawet na miesi?c przed pogorszeniem si? zdrowia pacjenta.

Maseczka podniesie alarm, gdy wyjdziesz bez niej z domu

Dodano: 08.04.2021 19:35 | 106 odsłon | 0 komentarzy


Nowe wielorazowe i zmywalne maseczki odznaczaj? si? sztuczn? inteligencj?. Wsp????pracuj? ze smartfonem i dbaj? o to, by by??y w??a??ciwie u??ywane. Informuj? te??, kiedy u??ytkownik wdycha zbyt du??o wydychanego powietrza i zalecaj? wtedy, by... je zdj?? na chwil?.

Źródło: https:

Prezydent Radomia zaskar??y decyzj? ministra zdrowia

Dodano: 16.03.2021 16:14 | 108 odsłon | 0 komentarzy

Prezydent Radomia Rados???w Witkowski skieruje do Wojew??dzkiego S?du Administracyjnego skarg? w sprawie decyzji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie zawieszenia dyrektora miejskiego szpitala. W jego ocenie podj?ta decyzja jest "pisodrwin? z inteligencji radomian".

Grzesiowski: Pandemia to nie serial. "The end" nie b?dzie

Dodano: 03.03.2021 21:21 | 103 odsłon | 0 komentarzy

Cywilizacja zachodnia musi da? pierwsze??stwo nauce i racjonalnemu my??leniu, dojrze? intelektualnie do pandemii - napisa?? w mediach spo??eczno??ciowych dr Pawe?? Grzesiowski, immunolog. Jutro mija rok od dnia potwierdzenia w Polsce pierwszego przypadku zaka??enia koronawirusem.

Tagi: Intel, Media
Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone