środa, 10 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Indie  RSS
Kolejny samolot z New Delhi. Na pok??adzie ewakuowany dyplomata

Dodano: 09.05.2021 12:29 | 84 odsłon | 0 komentarzy

W Warszawie wyl?duje dzi?? samolot, na kt??rego pok??adzie s? ewakuowane ze stolicy Indii dwie osoby, wymagaj?ce pilnej hospitalizacji, w tym m.in. czeski dyplomata ?? poinformowa?? Micha?? Dworczyk, szef KPRM.

Źródło: https:

Ewakuowany z Indii polski dyplomata opu??ci?? szpital. Maj??wk? sp?dzi?? ju?? w domu

Dodano: 06.05.2021 20:38 | 84 odsłon | 0 komentarzy


Chory na Covid-19 polski dyplomata, kt??rego ze wzgl?du na stan zdrowia ewakuowano z Indii, opu??ci?? wraz z rodzin? szpital MSWiA. Maj??wk? sp?dzi?? ju?? w domu ?? poinformowa?? zast?pca dyrektora ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie dr Artur Zaczy??ski.

Źródło: https:

Wirus z Indii ju?? tu jest

Dodano: 03.05.2021 18:09 | 77 odsłon | 0 komentarzy

Mutacje nie powinny pokona? odporno??ci po szczepieniu ?? m??wi? eksperci.

Tagi: Indie
Źródło: https:

Zmar??a zakonnica podejrzana o zaka??enie "wariantem indyjskim"

Dodano: 01.05.2021 14:56 | 91 odsłon | 0 komentarzy

Zakonnica ze zgromadzenia si??str Misjonarek Mi??o??ci Matki Teresy z Kalkuty, hospitalizowana z powodu Covid-19, zmar??a. Domy tego zgromadzenia w Katowicach i w Warszawie zosta??y zamkni?te po tym, jak po kontakcie z osob? powracaj?c? z Indii zaka??enie potwierdzono u kilkunastu zakonnic.

Źródło: https:

Kryzys w Indiach, bij? kolejne covidowe rekordy. Europa przymyka drzwi

Dodano: 25.04.2021 16:01 | 108 odsłon | 0 komentarzy


Indie czwarty dzie?? z rz?du bij? ??wiatowy rekord liczby wykrytych w ci?gu doby zaka??e?? koronawirusem: tamtejsze w??adze poinformowa??y dzisiaj o niemal 350 tysi?cach nowych infekcji. Sytuacja epidemiczna w tym azjatyckim kraju jest obecnie najgorsza na ??wiecie. W??osi zdecydowali w??a??nie, ??e nie b?d? wpuszcza? podr????nych z Indii i tych, kt??rzy przebywali tam w ci?gu poprzednich 14 dni.

Źródło: https:

Ci???ko chory na Covid-19 polski dyplomata przetransportowany z Indii do Polski

Dodano: 25.04.2021 14:37 | 108 odsłon | 0 komentarzy


Do Polski zosta?? przetransportowany specjalnym samolotem ci???ko chory na Covid-19 polski dyplomata z Indii wraz z rodzin?. Maszyna po po??udniu wyl?dowa??a w Warszawie.

Źródło: https:

Dr Grzesiowski: Polska w??r??d najbardziej dotkni?tych epidemi?

Dodano: 20.04.2021 18:14 | 76 odsłon | 0 komentarzy

- Jest kilka kraj??w, kt??re maj? sytuacj? trudniejsz?, ale s? to du??e kraje takie, jak Stany Zjednoczone, Brazylia, Indie. Trudno z nimi por??wnywa? Polsk? - m??wi o skuteczno??ci walki z pandemi? dr Pawe?? Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19.

Źródło: https:

Polska spad??a w rankingu wolno??ci prasy. Najni??ej w historii

Dodano: 20.04.2021 16:43 | 99 odsłon | 0 komentarzy

W rankingu wolno??ci prasy Reporter??w bez Granic "World Press Freedom Index 2021" Polska zaj???a 64. miejsce, najni??sze w historii. "Repolonizacja oznacza cenzurowanie" - t??umacz? autorzy raportu.

Źródło: https:

Mimo sprzeciw??w producent??w aut Indie chc? obni??y? emisj? CO2

Dodano: 11.04.2021 10:00 | 95 odsłon | 0 komentarzy

Producenci pojazd??w apelowali do w??adz w Indiach o zmian? daty wej??cia w ??ycie nowych norm wydajno??ci paliwowej (CAFE), kt??ra ma wyp??yn?? na zmniejszenie emisji dwutlenku w?gla. Indyjscy urz?dnicy s? jednak nie ugi?ci.

Źródło: https:

Indie chc? produkowa? Tesl?

Dodano: 08.04.2021 1:24 | 91 odsłon | 0 komentarzy

Minister Transportu Nitin Gadkari, w wywiadzie z Reurtersem zapowiedzia??, ??e jest w stanie zapewni? ni??sze koszty produkcji Tesli ni?? w Chinach, je??eli ameryka??ski producent postanowi u nich budowa? samochody. Jeszcze nie wiadomo czy odwa??ne zapewnienia przynios? efekty.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone