środa, 10 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Import  RSS
Awaria w Be??chatowie. "Musimy stworzy? energetyk? od nowa"

Dodano: 18.05.2021 15:05 | 93 odsłon | 0 komentarzy

- Elektrowni w Be??chatowie nie mo??emy ju?? dzi?? wy???czy? na sta??e. Ale ju?? dzi?? powinni??my przesta? dyskutowa? co zrobi? z sektorem energetycznym w Polsce, tak aby by?? przygotowany na now? rzeczywisto??? nap?dzan? kryzysem klimatycznym ?? m??wi Micha?? Niewiadomski. W poniedzia??ek dosz??o do wielkiej awarii w polskim systemie energetycznym. Przesta??y pracowa? prawie wszystkie ?? 10 na 11 - bloki w nale???cej do PGE Elektrowni Be??chat??w. Nagle zabrak??o prawie 4 GW mocy. Uratowa?? nas import energii...

Źródło: https:

Czeskie piwo na celowniku Rosjan. Mo??liwe ograniczenie importu

Dodano: 24.04.2021 21:22 | 86 odsłon | 0 komentarzy


W??adze Rosji rozwa??aj? mo??liwo??? ograniczenia importu niekt??rych rodzaj??w towar??w z Czech, w tym piwa - poinformowa?? w sobot? dziennik "Kommiersant". Ograniczenia mog? te?? dotkn?? przemys??u budowy maszyn i cz???ci zamiennych do samochod??w.

Tagi: Rosja, Import
Źródło: https:

Limuzyna jakiej Francja dawno nie mia??a. Ceny nowego DS9

Dodano: 10.02.2021 5:56 | 124 odsłon | 0 komentarzy

Polski importer DS Automobiles, marki wyodr?bnionej z Citroena wyceni?? sw??j nowy model. Cena prawie pi?ciometrowa limuzyny DS9 rozpoczyna si? od 205 900 z??.

Źródło: https:

W Szwecji brakuje energii

Dodano: 07.02.2021 20:34 | 96 odsłon | 0 komentarzy


W Szwecji, gdzie w ostatnim czasie wy???czono przedwcze??nie dwa reaktory j?drowe, z powodu srogiej zimy znacznie wzros??o zapotrzebowanie na energi?. Kraj musi ratowa? si? uruchomieniem elektrowni na olej opa??owy oraz importem "brudnej energii" m.in. z Polski.

Źródło: https:

Mniej u??ywanych samochod??w, za to wy??sze ceny

Dodano: 05.02.2021 5:35 | 118 odsłon | 0 komentarzy

Rynek u??ywanych samochod??w zalicza gwa??towny spadek. Jak poda?? w czwartek Instytut Samar, ich import ?? to g????wne ??r??d??o zaopatrzenia rynku wt??rnego w Polsce ?? zmala?? w styczniu o jedn? pi?t?.

Źródło: https:

Samochody z importu nie takie z??e

Dodano: 04.12.2020 8:56 | 137 odsłon | 0 komentarzy

Na rynku wt??rnym przyby??o aut ze szkodami. Pomimo ??e oferta nieco odm??odnia??a i mamy najwi?cej takich pojazd??w z Polski, to udzia?? samochod??w ze szkodami wzr??s?? do 38 proc.

Źródło: https:

Rz?d przyspiesza strajk piel?gniarek?

Dodano: 25.11.2020 17:52 | 103 odsłon | 0 komentarzy

Nowy pomys?? w??adz na import medyk??w spoza Polski zagra??a ??yciu i zdrowiu pacjent??w ?? alarmuje samorz?d i zwi?zkowcy.

Źródło: https:

Chotiat??li ruski wojny?

Dodano: 09.11.2020 18:12 | 108 odsłon | 0 komentarzy

Tak retorycznie zapytywa??a w czasach komunistycznych importowana z Moskwy ??piewka w ??obronie pokoju", ale wykonywana w rytmie bojowego marszu specnazu. Oczywi??cie, ??e nie chc?; po co im wojna, ju?? wygrali, tylko my jeszcze o tym nie wiemy.

Tagi: Moskwa, Import
Źródło: https:

Koronawirus. Rekordowa liczba zgon??w na S??owacji. A?? 455 ofiar ??miertelnych w Polsce [RELACJA]

Dodano: 06.11.2020 6:30 | 112 odsłon | 0 komentarzy


Mamy 27 086 nowych i potwierdzonych przypadk??w zaka??enia koronawirusem. Nie ??yje 445 os??b. To najwi?ksza liczba zgon??w jednego dnia. Tak??e na S??owacji podano dzi?? najwy??szy dobowy bilans ofiar ??miertelnych od wybuchu epidemii w tym kraju. W zwiazku z Covid-19 zmar??o 31 os??b. Szef w?gierskiej dyplomacji Peter Szijjarto zapowiedzia??, ??e w grudniu W?gry zaczn? importowa? niewielkie ilo??ci rosyjskiej szczepionki na Covid-19. Chi??skie w??adze ponownie zamykaj? granice z powodu zagro??enia Covid-19. Najwa??niejsze informacje dotycz?ce koronawirusa w...

Źródło: https:

Podwy??ki akcyzy nie b?dzie. Import u??ywanych aut s??abnie

Dodano: 05.11.2020 9:19 | 130 odsłon | 0 komentarzy

Mija strach przed wprowadzeniem wysokich podwy??ek akcyzy na sprowadzane do Polski u??ywane samochody. Po wrze??niowym mocnym wzro??cie prywatnego importu nap?dzanego zapowiedzi? by??ej wicepremier Jadwigi Emilewicz o planowanych zmianach w opodatkowaniu aut, rynek wyra??nie uspokaja si?.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone