środa, 10 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem IPN  RSS
Opozycja podzielona, Senat wybra?? prezesa IPN

Dodano: 23.07.2021 10:43 | 71 odsłon | 0 komentarzy

Karol Nawrocki zosta?? wybrany przez Senat na nowego prezesa IPN. "Za" zag??osowa??o 52 senator??w.

Tagi: NATO, IPN, Senat
Źródło: https:

Nagroda Kustosz Pami?ci Narodowej

Dodano: 28.06.2021 20:00 | 76 odsłon | 0 komentarzy

We wtorek zostan? wr?czone na Zamku Kr??lewskim nagrody IPN Kustosz Pami?ci Narodowej.

Tagi: IPN
Źródło: https:

AK-owiec, kt??ry ratowa?? ??yd??w

Dodano: 20.06.2021 20:00 | 79 odsłon | 0 komentarzy

IPN odnalaz?? w Warszawie szcz?tki Stanis??awa Stankiewicza ps. Sosniak, kt??ry w czasie wojny ratowa?? ??yd??w, a po jej zako??czeniu zosta?? zamordowany.

Tagi: IPN
Źródło: https:

Oskar??ony za udzia?? w ??cie??ce zdrowia

Dodano: 20.06.2021 9:17 | 71 odsłon | 0 komentarzy

Prokurator IPN skierowa?? do s?du akt oskar??enia wobec by??ego funkcjonariusza milicji, kt??ry bi?? zatrzymanych po demonstracji Ruchu ??Wolno??? i Pok??j? w Stalowej Woli.

Tagi: MON, IPN, Rzym
Źródło: https:

Sejm powo??a?? nowego prezesa IPN. Decyzj? musi zatwierdzi? Senat

Dodano: 28.05.2021 16:31 | 80 odsłon | 0 komentarzy


Sejm powo??a?? w pi?tek dr. Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pami?ci Narodowej. By m??g?? on obj?? ten urz?d, wyb??r Sejmu musi jeszcze zatwierdzi? Senat.

Źródło: https:

Sejm powo??a?? Nawrockiego na prezesa IPN

Dodano: 28.05.2021 14:43 | 77 odsłon | 0 komentarzy

Sejm powo??a?? prezesa Instytutu Pami?ci Narodowej - Komisji ??cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, popieraj?c kandydatur? dr. Karola Nawrockiego.

Źródło: https:

Jan Pawe?? II i IPN w kanonie lektur. "Dobry wp??yw na Polak??w"

Dodano: 28.05.2021 8:17 | 71 odsłon | 0 komentarzy

W??a??nie dobieg??y ko??ca zapowiadane przez ministra nauki Przemys??awa Czarnka prace nad zmianami w kanonie lektur szkolnych. Pojawi??o si? w nim wiele pozycji, "kt??re na pewno b?d? dobrze wp??ywa??y na Polak??w".

Źródło: https:

Teksty Jana Paw??a II i opracowania IPN. Czarnek zapowiada zmian? w kanonie lektur

Dodano: 27.05.2021 21:36 | 81 odsłon | 0 komentarzy


Przemys??aw Czarnek zapowiada zmian? w kanonie lektur. Jak informuje, maj? si? w nim znale??? takie pozycje, jak opracowania IPN, czy teksty Jana Paw??a II. "W??a??nie sko??czyli??my prace nad poszerzeniem kanonu lektur szkolnych, uzupe??niaj?cych. S? tam znakomite pozycje polskiej literatury" ?? skomentowa?? minister edukacji i nauki.

Źródło: https:

Poszukiwania ??wiadk??w rzezi na Wo??yniu

Dodano: 22.05.2021 10:37 | 69 odsłon | 0 komentarzy

Pion ??ledczy IPN w Lublinie ci?gle poszukuje ??wiadk??w zbrodni pope??nionych na Polakach na Wo??yniu. Szuka te?? bliskich ofiar.

Tagi: Lublin, IPN
Źródło: https:

??ledztwo w sprawie zab??jstwa ??o??nierzy dywizji AK

Dodano: 15.05.2021 10:32 | 83 odsłon | 0 komentarzy

Pion ??ledczy IPN bada okoliczno??ci zab??jstwa grupy kilkunastu cywili i pi?ciu ??o??nierzy 27. Wo??y??skiej Dywizji Piechoty AK w Do??hobyczowie.

Tagi: IPN
Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone