poniedziałek, 24 stycznia 2022 r.  Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Wiadomości z tagiem Historia  RSS
Pomnik Andersa w brytyjskim muzeum

Dodano: 23.06.2021 11:57 | 28 odsłon | 0 komentarzy

Pierwsza w historii rze??ba polskiego dow??dcy zostanie ods??oni?ta w brytyjskim National Army Museum.

Źródło: https:

Z butelk? benzyny na sowiecki czo??g ?? to nie jest legenda

Dodano: 22.06.2021 18:22 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Naukowcy maj? pewno???, ??e historia Tadzia Jasi??skiego, obro??cy Grodna, kt??ry zosta?? przywi?zany przez Sowiet??w do czo??gu i zgin??? jako ????ywa tarcza", nie jest legend?.

Tagi: Historia
Źródło: https:

Duda chce mie? ??wi?ty spok??j

Dodano: 18.06.2021 17:00 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Gdyby u schy??ku rz?d??w PO nie by??o pewnego trendu korzystnego dla Kaczy??skiego, czyli buntu Polski B, kt??r? Platforma ca??kowicie zlekcewa??y??a, to Kaczy??ski do dzisiaj siedzia??by w ??awach opozycji. On po prostu w 2015 roku wstrzeli?? si? z pomoc? Dudy i Szyd??o w nadci?gaj?c? zmian? nastroj??w spo??ecznych - m??wi prof. Antoni Dudek, historyk, politolog.

Ostatnia pos??uga grabarki

Dodano: 18.06.2021 17:00 | 47 odsłon | 0 komentarzy

To genera?? uczyni?? z niej cz??onka. I to nie byle jakiego, a cz??onka przewodniego. Zas??u??ona to dzia??aczka, w partii od pocz?tku do ko??ca, samiutkiego ko??ca. No i jednak od pocz?tku, od jej powstania, to wa??ne. Zofia Grzyb prze??y??a PZPR, bra??a z ni? wszystkie wira??e dziej??w, na ??adnym nie wypad??a z sa??, ba, doczeka??a si? i awansowa??a do Biura Politycznego. Towarzyszka Zofia by??a pierwszym w historii cz??onkiem z macic?, kobiet? powiedzieliby??my kiedy??, ale teraz chyba nie wypada. Do politbiura...

Wo??: My si? ostatnio z lewic? za bardzo nie lubimy

Dodano: 18.06.2021 9:00 | 36 odsłon | 0 komentarzy

Zmiany spo??ecznego status quo obliczonej na zmniejszanie nier??wno??ci nie da si? wprowadzi? w spos??b konsensualny. Nie b?dzie tak, ??e przy stole usi?d? przedstawiciele tych, kt??rzy posiadaj?, i tych, kt??rzy chc?, by by??o bardziej r??wno, i ci drudzy powiedz?: ??Podzielcie si? troch?", a pierwsi na to: ??OK, robimy to". Tak ??wiat nie dzia??a. Historia uczy, ??e ci, kt??rzy posiadaj?, musz? si? czego?? przestraszy?, by ust?pi? - m??wi Rafa?? Wo??, publicysta.

Euro 2020: Historyczne zwyci?stwo Fin??w

Dodano: 12.06.2021 21:54 | 55 odsłon | 0 komentarzy


Pi??karze Finlandii wygrali sw??j pierwszy w historii mecz mistrzostw Europy. Bohaterem zosta?? Joel Pohjanpalo, kt??ry strzeli?? jedyn? bramk? w spotkaniu. Starcie Fin??w i Du??czyk??w by??o pe??ne dramatycznych chwil. W trakcie meczu atak serca mia?? Christian Eriksen. Pi??karz by?? reanimowany, a spotkanie na kilkadziesi?t minut przerwano. Na szcz???cie Eriksen odzyska?? przytomno???. Doceni? trzeba te?? pi??karzy Danii, kt??rzy zas??onili Christiana Eriksena, gdy by??a mu udzielana pomoc medyczna i wspierali ??on? pomocnika w niezwykle trudnych chwilach.

Wszyscy jeste??my dzie?mi 4 czerwca 1989 roku

Dodano: 03.06.2021 23:01 | 48 odsłon | 0 komentarzy

Chcemy tego czy nie wszyscy jeste??my dzie?mi 4 czerwca 1989 roku. Bo taka by??a logika historii.

Źródło: https:

Gwa??ci?? c??rk? i zn?ca?? si? nad ni?. Po 7 latach koszmaru zadzwoni??a po pomoc

Dodano: 02.06.2021 16:39 | 45 odsłon | 0 komentarzy


??Dramatyczna historia w wojew??dztwie dolno??l?skim. M???czyzna przez 7 lat gwa??ci?? swoj? c??rk? i zn?ca?? si? nad ni?. Dziewczyna po latach koszmaru zadzwoni??a po pomoc. S?d zdecydowa?? o tymczasowym aresztowaniu m???czyzny.

Nie ??yje wybitny historyk prof. Henryk Samsonowicz

Dodano: 28.05.2021 16:18 | 42 odsłon | 0 komentarzy


Prof. Henryk Samsonowicz zmar?? w wieku 91 lat. By?? historykiem, znawc? ??redniowiecza, ministrem edukacji w rz?dzie Tadeusza Mazowieckiego, cz??onkiem PAN i PAU, Kawalerem Orderu Or??a Bia??ego. O jego ??mierci poinformowa?? Wydzia?? Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: https:

Nie ??yje prof. Henryk Samsonowicz, wybitny polski historyk

Dodano: 28.05.2021 14:07 | 58 odsłon | 0 komentarzy

W wieku 91 lat zmar?? prof. Henryk Samsonowicz, wybitny historyk, znakomity znawca polskiego ??redniowiecza, opozycjonista w PRL, minister edukacji narodowej w rz?dzie Tadeusza Mazowieckiego.

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone