czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Hanoi  RSS
Teams rozgo??ci?? si? w s?dach

Dodano: 19.05.2021 18:00 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Mimo odmro??enia gospodarki, szk????, handlu ?? s?dy, zw??aszcza cywilne, nadal prowadz? procesy online.

Tragiczna ??mier? 3-latki. Dyrektorka OPS odesz??a z pracy

Dodano: 29.04.2021 19:11 | 78 odsłon | 0 komentarzy


Dyrektorka O??rodka Pomocy Spo??ecznej w K??odzku na Dolnym ??l?sku zrezygnowa??a z pracy. To efekt kontroli zleconej przez Urz?d Miasta po tragicznej ??mierci 3-letniej Hani. Dziewczynka zosta??a pobita przez matk? i jej konkubenta.

Tagi: Hanoi, Praca
Źródło: https:

Tragiczna ??mier? 3-letniej Hani. Wiele w?tpliwo??ci po kontroli O??rodka Pomocy Spo??ecznej

Dodano: 16.04.2021 20:47 | 85 odsłon | 0 komentarzy


Urz?d Miasta w K??odzku, po ??mierci 3-letniej Hani, zleci?? kontrol? tamtejszego O??rodka Pomocy Spo??ecznej. W jej wyniku na jaw wysz??y liczne zaniedbania instytucji.

Tagi: Hanoi
Źródło: https:

Miliardy dolar??w tygodniowo. Koszty blokady Kana??u Sueskiego

Dodano: 26.03.2021 17:24 | 99 odsłon | 0 komentarzy


Pot???ny kontenerowiec, kt??ry utkn??? w poprzek Kana??u Sueskiego, doprowadzi?? do kryzysu w handlu na skal? ??wiatow?. Koszty zablokowania kana??u dla ??wiatowej wymiany handlowej szacowane s? na od 6 do 10 miliard??w dolar??w tygodniowo. Na przepraw? czeka ponad 150 jednostek.

Dostawca uratowa?? 2-latk?, kt??ra wylecia??a z 12. pi?tra. "Spad??a mi na kolana"

Dodano: 01.03.2021 18:43 | 92 odsłon | 0 komentarzy


Dostawca z Hanoi zosta?? okrzykni?ty bohaterem po tym, jak z??apa?? dwuletni? dziewczynk?, kt??ra spad??a z balkonu na 12. pi?trze.

Źródło: https:

Prokurator b?dzie domaga? si? najsurowszej kary za ??mier? Hani

Dodano: 27.02.2021 12:05 | 98 odsłon | 0 komentarzy

Trzyletnia Hania z K??odzka zosta??a ci???ko pobita. Matka dziecka Lucyna K. oraz jej konkubent ?ukasz B. - us??yszeli zarzuty zab??jstwa ze szczeg??lnym okrucie??stwem.

??mier? 3-letniej Hani z K??odzka: Kolejne wstrz?saj?ce ustalenia prokuratury

Dodano: 26.02.2021 15:49 | 82 odsłon | 0 komentarzy


Lucyna K. i jej konkubent ?ukasz B. z K??odzka przyznali si?, ??e pobili 3-letni? c??reczk? kobiety. Matka m??wi??a wcze??niej, ??e dziecko zas??ab??o i zmar??o, gdy polewa??a je zimn? wod?. Mia??a to zrobi? za kar?, bo dziewczynka zmoczy??a si? do ??????ka.

Nie ??yje Hanna Stadnik, sanitariuszka Powstania Warszawskiego

Dodano: 02.12.2020 9:36 | 110 odsłon | 0 komentarzy

Wczoraj w wieku 91 lat zmar??a w Warszawie Hanna Stadnik, ps. "Hanka", ???czniczka i sanitariuszka z pu??ku "Baszta".

Źródło: https:

15 kraj??w podpisa??o najwi?ksz? na ??wiecie umow? o wolnym handlu

Dodano: 16.11.2020 1:20 | 122 odsłon | 0 komentarzy

15 kraj??w Azji i Pacyfiku podpisa??o w niedziel? umow? o wolnym handlu, kt??rej inicjatorem by??y Chiny. Porozumienie zosta??o zawarte na zako??czenie 37. szczytu Stowarzyszenia Narod??w Azji Po??udniowo-Wschodniej (ASEAN), kt??ry odby?? si? w stolicy Wietnamu Hanoi.

Źródło: https:

Sonda??: Niemal po??owa Polak??w za handlem w niedziel?

Dodano: 25.10.2020 0:01 | 108 odsłon | 0 komentarzy

"Czy - w zwi?zku z sytuacj? gospodarcz? i epidemiczn? - rz?d powinien Pani/Pana zdaniem wycofa? si? z zakazu handlu w niedziel??" - takie pytanie zadali??my uczestnikom sonda??u SW Research dla rp.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone