czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Google  RSS
Kongresmeni kontra cyfrowi giganci. Przygotowano pakiet ustaw antymonopolowych

Dodano: 11.06.2021 23:06 | 92 odsłon | 0 komentarzy


Demokraci w Izbie Reprezentant??w USA zg??osili w pi?tek pakiet pi?ciu projekt??w ustaw, kt??re maj? ograniczy? ekspansj? cyfrowych gigant??w takich jak Google, Amazon, Facebook czy Apple, a nawet pozwoli? na rozbicie ich monopoli. Reformy mog? liczy? na poparcie republikan??w.

Źródło: https:

Unijny Certyfikat Covidowy. Aplikacja do odczytu QR dost?pna w AppStore

Dodano: 08.06.2021 21:41 | 87 odsłon | 0 komentarzy


W AppStore jest ju?? aplikacja do odczytu QR z Unijnego Certyfikatu Covidowego - poinformowa?? we wtorek wieczorem minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedzia??, ??e nied??ugo pojawi si? r??wnie?? w Google Play.

Źródło: https:

Naukowcy stworzyli najdok??adniejszy jak dot?d komputerowy model fragmentu ludzkiego m??zgu

Dodano: 06.06.2021 8:20 | 81 odsłon | 0 komentarzy


Specjali??ci z Google i Harvard University odtworzyli w komputerze struktur? 1 mm wycinka kory m??zgowej cz??owieka. Ten zdawa??oby si? niewielki fragment m??zgu wymaga?? zape??nienia a?? 1,4 petabajt??w pami?ci. W ubieg??ym roku naukowcy z Google stworzyli dost?pn? online baz? danych i wizualizacj? z synapsami (po???czeniami mi?dzy neuronami) po??owy m??zgu muszki owocowej. Teraz - wsp??lnie ze specjalistami z Harvard University - udost?pnili podobny, komputerowy model fragmentu kory m??zgowej cz??owieka.

Źródło: https:

Bakteria New Delhi. Czym jest i jak mo??na si? przed ni? chroni??

Dodano: 09.04.2021 18:36 | 89 odsłon | 0 komentarzy


Bakteria New Delhi to w ostatnim czasie jedna z najcz???ciej wpisywanych fraz w wyszukiwark? Google. Zrobi??o si? o niej g??o??no, po tym jak w szpitalu w Ciechocinku mikroorganizmy wykryto u kilku pacjent??w. Czym jest bakteria New Delhi? Jak mo??na si? ni? zarazi?? Jakie s? jej objawy i czy mo??na uchroni? si? przed zaka??eniem? Na te i wiele innych pyta?? odpowiadamy w naszym tek??cie.

Źródło: https:

Biedro??: Ziobro powinien z??o??y? dymisj?

Dodano: 11.12.2020 13:54 | 112 odsłon | 0 komentarzy

- Doprowadzili??my do sytuacji, gdzie nie Polska negocjowa??a w ostatnich tygodniach, tylko W?gry, kt??rych bud??et jest por??wnywalny do Google'a czy Facebooka, czyli niepor??wnywalny do Polski. To pokazuje nasz? marginalizacj?. Gdzie s? partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej? Przecie?? Morawiecki chwali?? si? fantastycznymi sojuszami w Europie. To pokazuje upadek si??y dyplomatycznej PiS - powiedzia?? w programie "Onet Rano? Robert Bierdro??.

Źródło: https:

Czego szukali Polacy w Google w 2020 roku? Crazy Nauki! Ale nie tylko

Dodano: 09.12.2020 18:21 | 101 odsłon | 0 komentarzy

Zawsze w grudniu Google podsumowuje ca??y rok prezentuj?c informacje o tym, czego szukali??my w wyszukiwarce. Jak si? domy??lacie, rok 2020 jest do????? szczeg??lny. Jeszcze nigdy w wynikach nie by?? tak bardzo widoczny wp??yw jednego zjawiska. Pandemia zdominowa??a nie tylko te oczywiste kategorie wyszukiwania, ale te?? takie tematy, kt??re mog??yby si? wydawa? na ni? odporne. Poni??ej [...]

Źródło: https:

Jeden z ojc??w globalnego Internetu go??ciem CYBERSEC

Dodano: 25.09.2020 17:30 | 152 odsłon | 0 komentarzy


Wiceprezes Google Vinton Cerf b?dzie go??ciem Europejskiego Forum Cyberbezpiecze??stwa ?? CYBERSEC Global 2020. Jeden z architekt??w i tw??rc??w Internetu wyg??osi przem??wienie podczas pierwszego dnia konferencji ?? w poniedzia??ek 28 wrze??nia. Udzia?? w organizowanym online CYBERSEC Global 2020 mo??e wzi?? ka??dy, bezp??atna rejestracja trwa na stronie internetowej wydarzenia.

Źródło: https:

W Google opcja pracy zdalnej co najmniej do lata 2021 roku

Dodano: 27.07.2020 20:33 | 119 odsłon | 0 komentarzy


Technologiczny gigant Google zagwarantowa? swoim pracownikom mo?liwo?? pracy zdalnej co najmniej do lipca 2021 roku. To pierwsza tak du?a korporacja w USA, ktra w trakcie pandemii sformalizowa?a tak p?ny powrt do biur - pisze dziennik "Wall Street Journal".

Tagi: USA, Google
Źródło: https:

Google Stadia dost???pna na prawie wszystkich nowoczesnych smartfonach z Androidem

Dodano: 16.06.2020 10:01 | 139 odsłon | 0 komentarzy

Google Stadia ca???y czas otrzymuje nowe funkcje, a jej tw???rcy rozszerzaj??? list??? oficjalnie obs???ugiwanych urz???dze???. Niestety zapewnienie wsparcia dla wszystkich konstrukcji z Androidem b???dzie bardzo trudne, wi???c Google postanowi???o umo???liwi??? korzystanie z us???ugi streamingu tak???e na tych smartfonach, kt???re nie doczeka???y si??? jeszcze oficjalnego wsparcia.

Źródło: https:

Android 11 Beta trafia na kolejne modele smartfonw

Dodano: 12.06.2020 15:28 | 107 odsłon | 0 komentarzy

Niestety, lista wci?? jest bardzo krtka. Google, po kilku tygodniach op?nienia wywo?anego pandemi? nowego koronawirusa z Chin, w ko?cu oficjalnie udost?pni?o testow? wersj? Androida 11. Nie jest to jednak wydanie z kana?u Deweloper Preview, to pojawi?o si? bowiem w sieci ju? jaki? czas temu, a standardowa edycja beta - oznacza to, ?e wci?? mo?e ona zawiera? b??dy, ale nadaje si? ju? do "normalnego" u?ytku.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone