czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Google Play  RSS
Unijny Certyfikat Covidowy. Aplikacja do odczytu QR dost?pna w AppStore

Dodano: 08.06.2021 21:41 | 75 odsłon | 0 komentarzy


W AppStore jest ju?? aplikacja do odczytu QR z Unijnego Certyfikatu Covidowego - poinformowa?? we wtorek wieczorem minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedzia??, ??e nied??ugo pojawi si? r??wnie?? w Google Play.

Źródło: https:

Aplikacja mBanku znajdzie si??? w Huawei AppGallery

Dodano: 07.05.2020 21:06 | 120 odsłon | 0 komentarzy

Krok w dobr??? stron???. Huawei w zesz???ym roku otrzyma???o bardzo mocny cios ze strony ameryka???skich w???adz. Firma, przez wojn??? handlow???, jako wci?????? toczy si??? mi???dzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, zosta???a odci???ta od ekosystemu Google. Wci?????? mo???e ona korzysta??? z Androida, ale jej nowe urz???dzenia nie maj??? ju??? dost???pu do aplikacji pokroju Gmaila czy... sklepu Google Play.

Źródło: https:

Fortnite dost?pny w sklepie Google Play. Epic Games musia?o da? za wygran?

Dodano: 22.04.2020 13:32 | 105 odsłon | 0 komentarzy

Epic Games musia?o si? ugi?? i zrezygnowa? z przyj?tego wcze?niej systemu wydawania swojej flagowej produkcji Battle Royale. Przedsi?biorstwo wprowadzi?o w?a?nie gr? Fortnite do sklepu Google Play, cho? wcze?niej bardzo mocno si? temu opiera?o, krytykuj?c zbyt wysokie op?aty pobierane przez w?a?ciciela platformy.

Źródło: https:

Aplikacja \'Kwarantanna domowa\' odci??y policj? od wizyt domowych. Jak j? aktywowa?

Dodano: 21.03.2020 20:39 | 120 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Cyfryzacji udost?pni?o kilka dni temu aplikacj? "Kwarantanna domowa". Narz?dzie ma odci??y? policj? od konieczno?ci codziennego odwiedzania osb obj?tych kwarantann?. Uwaga! Zanim odpalisz App Store lub Google Play poczekaj na SMS z ministerstwa z linkiem do pobrania i aktywacji aplikacji.

Źródło: di.com.pl

Huawei App Galery z bardzo atrakcyjn??? ofert??? dla deweloper???w

Dodano: 08.03.2020 22:26 | 124 odsłon | 0 komentarzy

Firma chce przyci???gn?????? do siebie tw???rc???w oprogramowania. Huawei ju??? od d???u???szego czasu ma ogromny problem - firma, na skutek wojny handlowej mi???dzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, nie mo???e oferowa??? w swoich nowych urz???dzeniach z Androidem dost???pu do sklepu Google Play. To ogromna wada tych konstrukcji, szczeg???lnie dla potencjalnych klient???w z Zachodu.

Źródło: https:

Apple pozwoli na wy?wietlanie reklam w powiadomieniach

Dodano: 05.03.2020 11:08 | 109 odsłon | 0 komentarzy

Tragedii nie ma, ale to krok w z?ym kierunku. Aplikacje na urz?dzenia firmy Apple, podobnie jak programy ze sklepu Google Play, pokazuj? reklamy, ale dzieje si? to wewn?trz samego software'u. Firma od lat bowiem wzbrania si?, ?eby jakiekolwiek tre?ci o charakterze reklamowym wy?wietla?y si? w powiadomieniach.

Źródło: https:

Google usuwa oko???o 600 aplikacji ze sklepu Play

Dodano: 22.02.2020 14:12 | 114 odsłon | 0 komentarzy

Wbrew temu, co mog???oby si??? wydawa???, nie chodzi wcale o szkodliwe oprogramowanie. Je???li mowa o systemie operacyjnym???Android, to w zasadzie jedyn??? licz???c??? si??? platform??? z aplikacjami jest tutaj sklep Google Play. Niestety, ma on do?????? mieszanie opinie.

Źródło: https:

Huawei przed ko?cem roku uruchomi w?asn? alternatyw? dla sklepu Google Play

Dodano: 25.12.2019 19:52 | 104 odsłon | 0 komentarzy

Chi?czycy w natarciu. Huawei od kilku miesi?cy ma ogromne problemy z ameryka?skim rz?dem. Administracja Donalda Trumpa na?o?y?a na firm? blokad? handlow?, przez ktr? promowane przez ni? urz?dzenia nie maj? dost?pu do ekosystemu Google. Sprawa jest powa?na, poniewa? chodzi o m.in. mo?liwo?? korzystania ze sklepu Play.

Źródło: https:

Google uruchamia w?asn? us?ug? abonamentow? na gry i aplikacje w ramach sklepu Play

Dodano: 24.09.2019 8:01 | 134 odsłon | 0 komentarzy

To mo?e by? hit. Google, zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami, uruchomi?o opart? na abonamencie us?ug?, w ramach ktrej u?ytkownicy sprz?tu z Androidem mog? uzyska? dost?p wybranych do gier i aplikacji ze sklepu Play. Ca?o?? nosi nazw? Google Play Pass i jest odpowiedzi? na konkurencyjne Apple Arcade.

Źródło: https:

Google uruchomi abonament Google Play Pass

Dodano: 10.09.2019 12:51 | 150 odsłon | 0 komentarzy

Us?ugi subskrypcyjne pojawiaj? si? na rynku jedna po drugiej. Google oferuje ju? kilka abonamentw, ale teraz jeszcze jeden, a konkretnie Google Play Pass. B?dzie to oferta dla osb korzystaj?cych z urz?dze? z Androidem, ktrzy cz?sto nabywaj? aplikacje i gry premium. Za stosunkowo nisk? miesi?czn? op?at? uzyskaj? dost?p do ogromnego katalogu tytu?w, co dla cz??ci klientw powinno by? wygodne.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone